Produkty

Stosowanie zabiegów sekwencyjnych, programów herbicydowych, również mieszanin herbicydów

Panujący w Polsce klimat nie zawsze sprzyja doglebowym zabiegom herbicydowym wykonywanym na jesieni, ale w sytuacji, gdy wiosenne odchwaszczanie jest nieskuteczne nawet przy stosowaniu wysokich dawek herbicydów, nie wolno rezygnować z zabiegów jesiennych. Ponieważ każdy zastosowany preparat wykazujący skuteczność w zwalczaniu wyczyńca, nawet w trudnych warunkach spowoduje zmniejszenie obsady chwastów, tym samym obniży potencjalną ilość nasion z roślin, które zabieg przeżyją. Zastosowanie pojedynczego rozwiązania na jesieni, średnio w doświadczeniach, wykazuje zmniejszenie populacji o ok. 30-40%, a mieszaniny zbiornikowej z dwóch produktów doglebowych daje redukcję obsady średnio o ok. 70%. Na polach gdzie problem jest mniejszy, średnie skuteczności mogą sięgać ponad 90%.

Inną metodą poprawiania skuteczności jest stosowanie zabiegów sekwencyjnych oraz całych systemów odchwaszczania składających się z 2-3 zabiegów, z których dwa przypadają na jesień. Niepełna skuteczność preparatu doglebowego, bądź mieszaniny produktów doglebowych może zostać uzupełniona jeszcze na jesieni przy użyciu preparatu Traxos 050 EC lub wiosną innymi preparatami zarejestrowanymi do wiosennego stosowania.

Stosowanie zabiegów sekwencyjnych, programów herbicydowych, również mieszanin herbicydów

Stosuj mieszaniny herbicydów lub herbicydy zawierające substancje różnych mechanizmach działania (np. Avoxa).

Co daje zabieg doglebowy, zabieg mieszaniną produktów oraz zabieg sekwencyjny

Co daje zabieg - porównanie

Kontrola: wyczyniec ponad 1000 szt./m2

Co daje zabieg - porównanie

Boxer 3l/ha

Co daje zabieg - porównanie

Boxer 3l + DFF 112g/ha + FFT 112g/ha

Co daje zabieg - porównanie

Boxer 3l/ha + DFF 112 g/ha + FFT 112 g/ha (10.10.17) Traxos 1,2l/ha (10.04.17)

(HTCP8303-2018 Plewiska)