Atlas Chorób i Szkodników

Atlas chorób

Atlas chorób

Najczęstsze choroby zbóż, rzepaku ozimego, buraka cukrowego, słonecznika.

Atlas szkodników

Atlas szkodników

Groźne szkodniki kukurydzy, rzepaku, ziemniaka.

Choroby

Atlas chwastów

Najczęściej występujące chwasty w zbożu, rzepaku, kukurydzy.

Atlas chorób i szkodników roślin rolniczych

Atlas chorób i szkodników roślin rolniczych zawiera rozbudowane opisy najgroźniejszych, najpowszechniejszych organizmów, które czynią spustoszenie w różnorodnych uprawach. Dzięki zestawieniu rolnikowi łatwiej uda się odgadnąć, co dokładnie „dolega” jego uprawom. Tym samym może wcześniej interweniować i efektywnie rozwiązać problem. Warto pamiętać, że każdy dzień zwłoki w stosowaniu zabiegów agrotechnicznych może powodować zauważalne straty w plonie. Dlatego kluczem jest rozpoznanie, przeciwdziałanie i zwalczanie.

Atlas chorób rolniczych – co zawiera?

Każdy właściciel plantacji musi zmierzyć się z różnego rodzaju problemami, które niekorzystnie wpływają na ilość i jakość plonu. Przykładem są właśnie choroby grzybowe, wirusowe, bakteryjne czy nawet nieinwazyjne – fizjologiczne. Czasem wynikają z zaniedbań, nieodpowiednich warunków i błędnie przeprowadzanych zabiegów pielęgnacyjnych. Częściej jednak pojawiają się z przyczyn niezależnych od rolnika. Sprzyjają im wysokie temperatury, opady deszczu, wysoka wilgotność powietrza, a także uszkodzenia mechaniczne roślin, np. na skutek żerowania szkodników. Część chorób zwalcza się przy okazji wykonywania profilaktycznych zabiegów zgodnych z programem ochrony danego gatunku. Ponadto choroby likwiduje się doraźnie, tj. gdy wystąpią charakterystyczne objawy. Właśnie m.in. w tym aspekcie sprawdza się Atlas chorób i szkodników roślin. Pomaga w prawidłowym rozpoznaniu patogenów wywołujących choroby. Zawiera opisy znaków szczególnych, typowych objawów, rozwoju i cyklu rozwoju patogenu. Atlas chorób jest uzupełniony o skuteczne działania profilaktyczne (w końcu lepiej zapobiegać, niż leczyć) oraz zwalczanie. Opisy są wzbogacone o zdjęcia.

Do najważniejszych chorób, które atakują różne grupy roślin, w tym uprawy rolne, zalicza się m.in. szarą pleśń, rdze, plamistości liści, mączniaka prawdziwego i mączniaka rzekomego. Powszechne choroby typowych roślin rolniczych to zaraza ziemniaka, głownia guzowata kukurydzy, głownia pyląca kukurydzy, rynchosporioza zbóż, septorioza plew, żółta karłowatość jęczmienia i łamliwość źdźbła zbóż. Jednocześnie w atlasie znalazło się miejsce dla chorób mniej znanych.

Atlas szkodników roślin rolniczych – najważniejsze informacje

Wydawać się może, że szkodniki pojawiają się na roślinach rolniczych znikąd. Co gorsza, wiele gatunków w szybkim czasie może doprowadzić do znacznych strat ekonomicznych lub nawet do całkowitego zniszczenia plantacji. W rzeczywistości szkodniki przybywają nie tylko z sąsiadujących pól czy miedz, ale zimują także w resztkach pozbiorowych, w ściółce lub w glebie. Czasem przyczyną gradacji (masowego występowania szkodnika) jest zanieczyszczony materiał siewny. Dlatego warto współpracować ze sprawdzonymi producentami nasion. Na wzmożony problem ze szkodnikami wpływa także monokultura upraw. W sprzedaży dostępnych jest wiele insektycydów, które likwidują różne grupy szkodników. Rozpoznanie jest jednak ważne, gdyż determinuje dalsze działania. Zabiegi chemiczne są przeprowadzane na podstawie progów zagrożenia (tj. gdy te zostaną przekroczone).

Do powszechnych szkodników w uprawach zbóż i innych roślin należą mszyce. To wszędobylskie owady (agrofagi) żerujące m.in. na zbożach. Utrapieniem rolników jest mszyca zbożowa, mszyca czeremchowo-zbożowa i mszyca różano-trawowa. Inne groźne szkodniki w uprawach rolnych to skrzypionki, ploniarka zbożówka, wciornastki i łokaś garbatek. Ze szkodników glebowych duże szkody czynią drutowce i pędraki, zwłaszcza gdy działki są zlokalizowane blisko lasów.

Atlas chorób i szkodników rolniczych – podsumowanie

Atlas chorób i szkodników rolniczych to kompendium wiedzy o ochronie roślin. Dzięki niej można dowiedzieć się jak rozpoznawać choroby i szkodniki, zapobiegać im, a w razie potrzeby szybko zwalczać. Atlas zawiera najważniejsze informacje, które pomagają skutecznie zadbać o uzyskanie wysokiego plonu w uprawie jęczmienia, żyta, pszenicy, rzepaku, kukurydzy, okopowych i innych gatunków o znaczeniu ekonomicznym. W atlasie na bieżąco dodawane są nowe pozycje. Zapraszamy do korzystania z zestawienia.

Atlas chorób i szkodników rolniczych to kompendium wiedzy o ochronie roślin. Dzięki niej można dowiedzieć się jak rozpoznawać choroby i szkodniki, zapobiegać im, a w razie potrzeby szybko zwalczać. Atlas zawiera najważniejsze informacje, które pomagają skutecznie zadbać o uzyskanie wysokiego plonu w uprawie jęczmienia, żyta, pszenicy, rzepaku, kukurydzy, okopowych i innych gatunków o znaczeniu ekonomicznym. W atlasie na bieżąco dodawane są nowe pozycje. Zapraszamy do korzystania z zestawienia.