You are here

  • dostarcza informacji o stopniu zagrożenia upraw i aktualnym nasileniu występowania agrofagów
  • ostrzega o konieczności wykonania zabiegu 
  • przypomina o zwalczaniu agrofagów w przypadku przekroczenia ekonomicznego progu nasilenia ich występowania
  • zaleca termin wykonania zabiegu
  • sugeruje optymalny dobór preparatu oraz jego dawkę w celu uzyskania wysokiej skuteczności zabiegu
  • uwzględnia aktualne fazy rozwojowe upraw dla wybranej lokalizacji na terenie Polski