You are here

Fruit Quality Contract

Projekt Fruit Quality Contract firmy Syngenta wychodzi naprzeciw wymaganiom sieci handlowych i oferuje wsparcie producentom jabłek. Opracowany w oparciu o bogate doświadczenie firmy w zarządzaniu ochroną upraw, jest narzędziem dającym możliwość równej walki o dostęp do wielu światowych rynków. To dzięki tej inicjatywie, wykorzystującej odpowiednie dostosowanie skutecznych programów ochrony, będzie można uzyskać najwyższej jakości jabłka o niskim poziomie pozostałości środków ochrony roślin.

Wiedza poparta doświadczeniem!

W 2014 roku jako pierwsi zainicjowaliśmy program Fruit Quality Contract na polskim rynku. Jako kluczowy producent środków ochrony roślin rozumiemy jak ważna jest kwestia ochrony i zarządzania pozostałościami w uprawach. Nasza wiedza jest poparta wieloletnim doświadczeniem, współpracą z Grupami Producenckimi, badaniami R&D, potwierdzającymi skuteczność naszego programu oraz wiedzą.

Zmieniające się przepisy prawa i oczekiwania sieci handlowych oraz pozostałości substancji czynnych to aktualnie jedne z najważniejszych zagadnień dla producentów owoców. Oferta smacznych i doskonale prezentujących się jabłek nie gwarantuje możliwości sprzedaży na wiele rynków zbytu. Owoce poza wyglądem, kalibrażem i jędrnością muszą również spełniać liczne wymagania dotyczące pozostałości pestycydów. Wymagania te, które zaostrzają poziomy MRL określone prawem, limitują niejednokrotnie możliwość sprzedaży jabłek do wielu odbiorców. Dowiedz się dlaczego warto przystąpić do programu!

4 powody, dla których warto dołączyć do programu Fruit Quality Contract:

 1. Zapewnienie pełnej ochrony przed chorobami i szkodnikami.
 2. Otrzymanie w okresie zbiorczym jabłek o wysokiej jakości i niskim poziomie pozostałości środków ochrony roślin.
 3. Spełnienie restrykcyjnych wymagań supermarketów, wymagających obniżonych poziomów MRL.
 4. Programy FQC oparte są o regularnie aktualizowane bazy danych firmy Syngenta, obejmujące wiele światowych rynków zbytu i produkcji jabłek.

Korzyści dla producentów jabłek

 • Ułatwiony dostęp do światowych i europejskich rynków zbytu, gdzie:
  • uzyskanie lepszych cen pozwoli osiągać większe zyski
  • nawiązanie współpracy oznacza istotne zróżnicowanie kanałów sprzedaży
 • Wysokiej jakości jabłka o niskim poziomie pozostałości środków ochrony roślin
 • Współpraca z doświadczonym partnerem w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w trakcie trwania sezonu
 • Rozwój i ulepszanie procesów służących jak najlepszej ochronie sadów
 • Rzetelne, najnowsze dane o panujących trendach i rozwiązaniach technologicznych
 • Objęcie pozycji lidera w momencie wprowadzenia na krajowy rynek dodatkowych standardów
 • Korzystanie z profesjonalnego wsparcia bez ponoszenia dodatkowych wydatków i ukrytych kosztów

Jesteś zainteresowany?

Kamil Jeziorek
Crop Field Expert
tel.: 600 217 397
e-mail: [email protected]

Galeria zdjęć

Wideo

Często zadawane pytania

Czy każdy sadownik może przystąpić do programu?

W roku 2015 zapraszamy do współpracy Grupy Producentów Owoców i sadowników w nich zrzeszonych.

Ile kosztuje przystąpienie do programu?

Przystąpienie i udział w programie są bezpłatne, wiążą się jedynie z podpisaniem umowy o współpracy.

Czego Syngenta oczekuje od Grupy Producentów biorącej udział w programie?

Po podpisaniu umowy o współpracę oczekujemy wyznaczenia koordynatora ze strony Grupy i objęcia programem nie mniej niż 25 % powierzchni uprawy jabłoni w Grupie. W trakcie sezonu udział w programie wiąże się z koniecznością stosowania zaleconych programów ochrony. W okresie zbiorów oczekujemy dostępu do sadów celem pobrania prób jabłek do analiz, a po sezonie udostępnienia ewidencji zabiegów i dokumentacji zakupów SOR.

Czy program został sprawdzony w polskich warunkach?

Program Fruit Quality Contract został w Polsce przetestowany w 2014 roku, w kilku gospodarstwach sadowniczych, na kilku odmianach - w sumie na kilkunastu kwaterach, o łącznej powierzchni ??. Pomimo wysokiej presji niektórych chorób oraz szkodników, testy wypadły bardzo pomyślnie. W przypadku wszystkich próbek pobranych z kwater FQC, poziom pozostałości substancji aktywnych był na poziomie oczekiwań najbardziej wymagających sieci handlowych.

Czy Syngenta będzie prowadzić kompleksowe doradztwo uprawowe dla sadowników?

Firma Syngenta jest ekspertem w ochronie upraw a projekt FQC może stanowić cenne uzupełnienie profesjonalnego doradztwa sadowniczego prowadzonego przez wyspecjalizowane firmy doradcze. W związku z tym Firmy Doradcze zapraszamy do ścisłej współpracy z ekspertami Syngenta we wdrażaniu programu FQC.

Czy program opiera się tylko na produktach Syngenta?

Program FQC opiera się na stosowaniu najlepszych produktów oferowanych przez wiodące firmy chemiczne. Preparaty dobierane są w sposób optymalny dla danej fazy fenologicznej jabłoni oraz z uwzględnieniem aktualnej presji zwalczanych agrofagów. Produkty Syngenta występują w programie, gdy są najlepszym rozwiązaniem w danej sytuacji.

Czy w programie ochrony FQC można stosować produkty generyczne?

Stosowanie produktów oryginalnych daje gwarancję powodzenia programu, gdyż wszystkie dane dotyczące rozpadu substancji aktywnych opierają się na wynikach testów przeprowadzonych na tych produktach. Nie możemy zagwarantować uzyskania tych samych wyników w zakresie niskich poziomów pozostałości w okresie zbioru przy stosowaniu w ochronie produktów generycznych.

Z czym się wiąże odstąpienie od zaleceń programu FQC?

Stosowanie innych produktów niż zalecone w programie FQC będzie skutkowało innymi poziomami pozostałości substancji aktywnych w owocach w momencie zbioru. Niestosowani zalecanych rozwiązań może skutkować niespełnieniem standardów najbardziej wymagających rynków zbytu. Użycie innego środka niż zalecony wiąże się z naruszeniem umowy i może doprowadzić do nieprzedłużenia współpracy na kolejne sezony.

Czy program ochrony FQC jest droższy niż standardowy program ochrony?

Według naszych kalkulacji programy ochrony FQC są droższe od 5 do 8% niż standardowe programy stosowane przez sadowników. Inwestycje w specjalistyczną ochronę są jednak rekompensowane poprzez łatwiejszy zbyt i wyższe ceny wyprodukowanych owoców na bardziej wymagających rynkach.