You are here

Blog

Blog

Jak zabezpieczyć kukurydzę przed omacnicą i chorobami grzybowymi?

Na rozwój chorób grzybowych w kukurydzy wpływa duża wilgotność powietrza i liczne opady przy stosunkowo wysokiej temperaturze powietrza. Są to warunki, które możemy zaobserwować w bieżącym roku. Wiąże się to również z pojawieniem się innego problemu – nalotów omacnicy prosowianki na plantacje. Ochrona roślin zarówno przed szkodnikami, jak i przed chorobami jest zatem niezbędna.

Jakie są rodzaje nawozów wapniowych i czy warto je stosować?

Chociaż obecnie dąży się do jak najlepszego dostosowania hodowanych roślin do warunków, w jakich będą one uprawiane, nawożenie wciąż pozostaje koniecznością. Żeby zabieg ten był jak najefektywniejszy, podłoże musi mieć między innymi odpowiedni odczyn. W jego utrzymaniu decydującą rolę odgrywają nawozy wapniowe, które można podzielić na dwie, zasadnicze grupy: te, których podstawowym zadaniem jest regulacja odczynu gleby oraz te, w których wapń służy głównie jako składnik odżywczy, a jego rola w regulacji odczynu gleby jest znikoma.

Za co odpowiada Izba Zbożowo-Paszowa?

Izba Gospodarcza Handlowców, Przetwórców Zbóż i Producentów Pasz, nazywana też Izbą Zbożowo-Paszową, to organizacja reprezentująca zrzeszone w niej przedsiębiorstwa i inne podmioty zajmujące się handlem, przetwórstwem zbóż oraz nasion oleistych, a ponadto produkcją i obrotem paszami. W jej skład wchodzą również podmioty zajmujące się magazynowaniem i składowaniem tych produktów. Funkcjonuje ona od 1997 roku.

Ochrona zbóż przed chorobami grzybowymi – przegląd dostępnych preparatów

W ochronie zbóż przed chorobami grzybowymi, oprócz wyboru odpornych lub mało podatnych odmian oraz odpowiedniej agrotechniki, kluczowe znaczenie mają też odpowiednio przeprowadzone zabiegi zapobiegające pojawieniu się chorób lub zwalczające je w momencie ich wystąpienia. Konieczne jest staranne dobranie preparatu do zwalczanego patogenu.

Jak dokładnie działają herbicydy?

Efektywna walka z chwastami jest elementem koniecznym w każdej uprawie w celu osiągnięcia satysfakcjonującego plonu, a co za tym idzie – zysku. Jednakże dobierając herbicydy, trzeba znać sposoby działania poszczególnych preparatów – tak, by nie dopuścić do sytuacji, w której do ochrony upraw będziemy stosować różne środki, należące jednak do tej samej grupy, czy nawet mające tę samą substancję czynną.

Jak będzie kształtował się rynek zbóż? Analiza sytuacji rolników

Rok 2020 zaczął się trudno dla plantatorów zbóż. Ciepły luty spowodował, że rośliny bardzo wcześnie zaczęły wegetację, co skutkowało niedoborami azotu, który można było aplikować dopiero od marca. Później przyszły ochłodzenia, które zahamowały wzrost roślin. A na to wszystko nałożyła się światowa pandemia COVID-19, która spowodowała problemy z łańcuchem dostaw, przez co m.in. wzrosły ceny zbóż i eksport ziarna spowodowany zwiększonym zapotrzebowaniem na rynkach zagranicznych, które panicznie zareagowały na te zaburzenia. ​

Z czego wynikają spadki dopłat do nasion?

Dopłaty do nasion to jeden z programów wspierających uprawę niektórych gatunków roślin uprawnych, cieszący się od momentu jego wprowadzenia dużą popularnością. Dopłata obejmuje powierzchnię uprawną obsianą elitarnym lub kwalifikowanym materiałem siewnym. Wyłączone są z niej jednak nasiona przeznaczone na poplon lub przedplon. W bieżącym roku ten mechanizm wsparcia również został wdrożony, jednakże stawki dopłat są niższe niż w ubiegłym roku. ​

Uprawa bezorkowa - najczęstsze błędy

Uproszczone technologie uprawy roli są coraz częściej stosowane w praktyce rolniczej. Pozwalają nie tylko na oszczędność czasu i zmniejszenie kosztów, ale także na utrzymanie dobrej kondycji gleby, a nawet poprawę jej jakości. Nie zawsze jednak udaje się uzyskać sukces. Często przyczyną porażki są błędy w uprawie, wynikające z niedostatecznej wiedzy na temat uprawy bezorkowej lub z nieodpowiedniego przygotowanie pola do zabiegów uprawowych. ​

Pages