You are here

Blog

Blog

Tracenie wody z gleby – jakie praktyki mają na nią najgorszy wpływ?

W ostatnich latach dużo mówi się o suszach i konieczności racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi. W internecie można znaleźć liczne porady dotyczące tego, jak poprawić efektywność gromadzenia wody w glebie. Wielu osobom brakuje jednak wiedzy o tym, co przyczynia się do zwiększonej utraty wody z gleby. Poniżej przedstawiamy zatem czynności, które sprzyjają utracie wody z podłoża.

Dopłaty do nasion – kto może z nich korzystać?

Dopłaty do materiału siewnego i nasadzeniowego mają na celu poprawę konkurencyjności polskiego rolnictwa i zwiększenie jego wydajności.

Co obejmują i do kogo skierowane są dopłaty do nasion?

Dopłaty obejmują powierzchnie, na których do siewu lub sadzenia został wykorzystany materiał siewny należący do kategorii elitarny albo kwalifikowany do tych gatunków roślin uprawnych, które zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów. Nie obejmują one jednak nasion przeznaczonych na poplon lub przedplon.

Zabiegi agrotechniczne zabezpieczające kukurydzę przed suszą

Susze to problem, który coraz częściej dotyka upraw różnych roślin, w tym zbóż i kukurydzy. Niestety, tradycyjna agrotechnika przyczynia się dodatkowo do potęgowania negatywnych efektów długotrwałego braku wody w glebie. Dlatego w nowoczesnej agrotechnice nacisk położony jest na technologie, które mają za zadanie ograniczenie strat wody z gleby.

Pierwszy kwartał 2020 roku – co przyniosły ostatnie miesiące?

Obecny sezon jesienno-zimowy niestety nie należał do typowych dla Polski. Zimy nie było, a wysokie temperatury spowodowały, że wegetacja przebiegała bez zakłóceń. Z kolei marzec to okres silnych przymrozków, a w niektórych regionach nawet mrozów połączonych z opadami śniegu, które z jednej strony zahamowały wzrost roślin, a z drugiej przyczyniły się do strat z powodu przemrożeń na wielu polach uprawach.

Niedobór wody a zboże jare – jak przygotować glebę?

Susza już na dobre zadomowiła się w Polsce, co wymusza na rolnikach zmianę przyzwyczajeń związanych z rodzajami opieki nad rolą i prowadzeniem upraw. Obecnie konieczna jest zmiana metod agrotechniki, które pozwolą na przechwycenie i zatrzymanie w glebie jak największej ilości wody, którą będą mogły wykorzystać rośliny. Jest to szczególnie ważne, ponieważ ilość opadów na wiosnę była niższa od średniej w tym okresie o prawie 40%, a w pasie centralnej Polski opady wyniosły 40% średniej.

Zabiegi antywylegaczem – standard czy rzadkość w ochronie zbóż?

W uprawie zbóż stosuje się szereg zabiegów ochronnych, wśród których dominują zabiegi przeciwko chwastom oraz chorobom grzybowym. Jednakże oprócz tego wykonuje się zabiegi, które mają za zadanie ochronić uprawiany łan przed wyleganiem. Stosuje się do tego celu związki chemiczne, które regulują wzrost i rozwój źdźbła, dzięki czemu jest ono krótsze, sztywniejsze i znacznie bardziej odporne na niekorzystne warunki pogodowe.

5 najpopularniejszych mitów dotyczących ochrony roślin

Obecnie stosowanie „chemii” w produkcji uważane jest za zło, z którego trzeba zrezygnować. Konsumenci są jednak przyzwyczajeni do wysokiej jakości owoców, warzyw czy innych produktów rolniczych, których nie da się otrzymać bez odpowiedniej ochrony. Na złe postrzeganie środków ochrony roślin wpływa przede wszystkim brak wiedzy wśród konsumentów.

Uprawa pasowa – jak się do niej przygotować?

Uprawa pasowa, czyli strip-till to metoda coraz częściej wprowadzana na polskie pola. Jej stosowanie pozwala nie tylko na zmniejszenie liczby zabiegów uprawowych i ograniczenie ich kosztów, ale także na zachowanie (a w dłuższej perspektywie czasowej również poprawę) jakości gleby, w szczególności jej aktywności mikrobiologicznej. Jednak by sam siew tą metodą przebiegał bez problemów, pole musi zostać odpowiednio przygotowane do takiego działania. Jak to zrobić?

Niedobór wody a zboże jare – jak przygotować glebę?

Susza już na dobre zadomowiła się w Polsce, co wymusza na rolnikach zmianę przyzwyczajeń związanych z rodzajami opieki nad rolą i prowadzeniem upraw. Obecnie konieczna jest zmiana metod agrotechniki, które pozwolą na przechwycenie i zatrzymanie w glebie jak największej ilości wody, którą będą mogły wykorzystać rośliny. Jest to szczególnie ważne, ponieważ ilość opadów na wiosnę była niższa od średniej w tym okresie o prawie 40%, a w pasie centralnej Polski opady wyniosły 40% średniej.

Pages