You are here

Blog

Blog

Jak będzie kształtował się rynek zbóż? Analiza sytuacji rolników

Rok 2020 zaczął się trudno dla plantatorów zbóż. Ciepły luty spowodował, że rośliny bardzo wcześnie zaczęły wegetację, co skutkowało niedoborami azotu, który można było aplikować dopiero od marca. Później przyszły ochłodzenia, które zahamowały wzrost roślin. A na to wszystko nałożyła się światowa pandemia COVID-19, która spowodowała problemy z łańcuchem dostaw, przez co m.in. wzrosły ceny zbóż i eksport ziarna spowodowany zwiększonym zapotrzebowaniem na rynkach zagranicznych, które panicznie zareagowały na te zaburzenia. ​

Z czego wynikają spadki dopłat do nasion?

Dopłaty do nasion to jeden z programów wspierających uprawę niektórych gatunków roślin uprawnych, cieszący się od momentu jego wprowadzenia dużą popularnością. Dopłata obejmuje powierzchnię uprawną obsianą elitarnym lub kwalifikowanym materiałem siewnym. Wyłączone są z niej jednak nasiona przeznaczone na poplon lub przedplon. W bieżącym roku ten mechanizm wsparcia również został wdrożony, jednakże stawki dopłat są niższe niż w ubiegłym roku. ​

Uprawa bezorkowa - najczęstsze błędy

Uproszczone technologie uprawy roli są coraz częściej stosowane w praktyce rolniczej. Pozwalają nie tylko na oszczędność czasu i zmniejszenie kosztów, ale także na utrzymanie dobrej kondycji gleby, a nawet poprawę jej jakości. Nie zawsze jednak udaje się uzyskać sukces. Często przyczyną porażki są błędy w uprawie, wynikające z niedostatecznej wiedzy na temat uprawy bezorkowej lub z nieodpowiedniego przygotowanie pola do zabiegów uprawowych. ​

Podsumowanie 3 webinarów – walka z Covid-19

Rok 2020 przyniósł znaczącą zmianę w zachowaniach i sposobach komunikacji międzyludzkich, a jego przyczyną był wybuch pandemii Covid-19. Przede wszystkim zaobserwować można nagły wzrost wykorzystania w komunikacji mediów elektronicznych, bazujących na dostępie do internetu. Na takie właśnie rozwiązanie postawiła również Syngenta, tworząc serię webinariów i spotkań w konwencji relacji na żywo, które umożliwiły kontakt pomiędzy producentami rolnymi a firmą. ​

Legalne środki ochrony roślin – uwaga na nielegalne produkty!

Środki ochrony roślin są jednym z fundamentów, na których opiera się nowoczesna produkcja żywności. Jak w każdej innej gałęzi gospodarki, także w rolnictwie poszukiwane są rozwiązania służące zwiększeniu opłacalności produkcji – między innymi poprzez poszukiwanie tańszych odpowiedników uznanych środków ochrony roślin.

Tracenie wody z gleby – jakie praktyki mają na nią najgorszy wpływ?

W ostatnich latach dużo mówi się o suszach i konieczności racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi. W internecie można znaleźć liczne porady dotyczące tego, jak poprawić efektywność gromadzenia wody w glebie. Wielu osobom brakuje jednak wiedzy o tym, co przyczynia się do zwiększonej utraty wody z gleby. Poniżej przedstawiamy zatem czynności, które sprzyjają utracie wody z podłoża.

Zabiegi agrotechniczne zabezpieczające kukurydzę przed suszą

Susze to problem, który coraz częściej dotyka upraw różnych roślin, w tym zbóż i kukurydzy. Niestety, tradycyjna agrotechnika przyczynia się dodatkowo do potęgowania negatywnych efektów długotrwałego braku wody w glebie. Dlatego w nowoczesnej agrotechnice nacisk położony jest na technologie, które mają za zadanie ograniczenie strat wody z gleby.

Pierwszy kwartał 2020 roku – co przyniosły ostatnie miesiące?

Obecny sezon jesienno-zimowy niestety nie należał do typowych dla Polski. Zimy nie było, a wysokie temperatury spowodowały, że wegetacja przebiegała bez zakłóceń. Z kolei marzec to okres silnych przymrozków, a w niektórych regionach nawet mrozów połączonych z opadami śniegu, które z jednej strony zahamowały wzrost roślin, a z drugiej przyczyniły się do strat z powodu przemrożeń na wielu polach uprawach.

Pages