Ochrona warzyw

Programy ochrony warzyw

Środki ochrony roślin w uprawie warzyw

Insektycyd Affirm
Affirm 095 SG

Środek owadobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, o działaniu

Herbicyd Boxer
Boxer 800 EC Warzywa

Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej. Jest

Fungicyd  Orondis Evo Pack
Orondis Evo Pack

Substancja czynna nowej generacji – oksatiapiprolina w produkcie Orondis Plus, wraz z

Fungicyd Scorpion
Scorpion 325 SC

Środek grzybobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o

Kanał YouTube Syngenta

Kanał YouTube Syngenta Warzywa

Poznaj najlepsze odmiany warzyw
Posłuchaj porad ekspertów

Program ochrony roślin warzywnych uwzględnia stosowanie pestycydów oraz środków stymulujących odporność roślin. Właściwy dobór zarówno preparatu zapobiegawczego, jak i interwencyjnego pozwala uzyskać wysokie polony o dobrej jakości. Jakie problemy pojawiają się najczęściej w uprawie warzyw? Co zawiera szczegółowy program ochrony?

Program ochrony roślin warzywnych – dlaczego warto z niego korzystać?

Na stronie Syngenta można znaleźć program ochrony warzyw odnoszący się do poszczególnych gatunków, tych o dużym znaczeniu gospodarczym. To przydatne informacje dotyczące m.in. marchwi, cebuli, brokułu, kapusty głowiastej, kukurydzy cukrowej i pomidorów. Z programu ochrony roślin warzywnych warto korzystać regularnie i traktować go jako niezbędnik wiedzy. Uwzględnia ochronę roślin przed najważniejszymi chorobami grzybowymi, chwastami i szkodnikami. Informuje, jaki środek stosować na konkretne agrofagi (i w jakim stężeniu). Dzięki temu można zapewnić skuteczną ochronę upraw. Jednocześnie jest to baza wiedzy o środkach ochrony zarejestrowanych i wprowadzonych do obrotu na podstawie zezwoleń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zasady doboru i stosowania środków ochrony roślin w uprawach warzyw. Bezpieczna ochrona warzyw

Walka z chwastami, chorobami i szkodnikami odbywa się na wielu "frontach". Bardzo ważna jest profilaktyka, ale faktycznie wszystkie uprawy warzyw i innych grup wymagają stosowania środków ochrony roślin (zabiegi zapobiegawcze i interwencyjne). Zaleca się rotację substancji aktywnych zawartych w ŚOR, gdyż jednorodne, wielokrotne stosowanie tych samych preparatów może doprowadzić do wykształcenia mechanizmów odpornościowych u organizmów szkodliwych.

Najlepszym przykładem jest stonka ziemniaczana, która szybko uodparnia się na niektóre związki aktywnie czynne. W sukurs przychodzą, nie tylko w uprawach ekologicznych, środki zawierające naturalne związki aktywne, np. olejek pomarańczowy. Jednocześnie w przypadku preparatów wycofywanych czas wykorzystania jest ograniczony. Corocznie trzeba szukać informacji o preparatach wycofywanych (a w zasadzie o substancjach aktywnie czynnych znajdujących się w nich).

Jeszcze lepszą opcją jest program ochrony roślin warzywnych, który zawiera aktualne informacje o pestycydach – warto się nim wspierać. Skuteczność zwalczania agrofagów zależy od terminu zabiegu. Zwykle działa zasada: "im szybciej, tym lepiej", chociaż oczywiście podparte jest to wcześniejszym sprawdzaniem progów zagrożenia. Dlatego uprawy warzyw powinny być regularnie lustrowane. Obejmuje to monitoring chorób i szkodników. Ostatnie zabiegi ochronne (na niedługo przed zbiorami) zależą od okresów karencji poszczególnych pestycydów. Preparaty stosuje się w określonych warunkach, zależnie od przebiegu pogody. Efektywność związków aktywnie czynnych zależy m.in. od temperatury powietrza. Unika się skrajności – dużego zimna i upałów. Pestycydy wykorzystywane w uprawie warzyw uprawianych w gruncie, a pod osłonami mogą różnić się zawartością (składem).

Program ochrony roślin warzywnych – o jakich zagrożeniach informuje?

Program ochrony roślin warzywnych to baza wiedzy ułatwiająca zwalczanie chorób, szkodników i chwastów na uprawianych warzywach. Rośliny często są atakowane przez polifagi, czyli organizmy, które żerują na wielu gatunkach i grupach. Przykładem szkodników są znane mszyce, zaś powszechne choroby to m.in szara pleśń i plamistości liści (wywoływane przez różne patogeny). Jednakże wiele agrofagów występuje na konkretnych grupach roślin, np. u kapustowatych. To m.in. gąsienice bielinka, piętnówka kapustnica i tantniś krzyżowiaczek. Do groźnych chorób rozsady i warzyw uprawianych w gruncie należy m.in. czerń krzyżowych, bielik krzyżowy, plamistość pierścieniowa i sucha zgnilizna. Warzywa strączkowe z kolei są atakowane przez pachóweczkę strąkóweczkę, omacnicę prosowiankę i słonecznicę orężówkę. Zawsze należy mieć na uwadze informacje o agrofagach "przyporządkowanych" do konkretnych grup roślin.

Warzywa to grupa roślin, która jest pracochłonna i wymagająca. Wymaga regularnego zwalczania takich problemów jak choroby i szkodniki. Należy dobierać odpowiednie pestycydy w oparciu o szczegółowy program ochrony, a jednocześnie stosować rotacje substancji aktywnych.