Geoxe® 50 WG

Zabezpiecz swoje owoce przed chorobami przechowalniczymi i sprzedawaj je na najbardziej wymagających rynkach!

Filmy Geoxe® 50 WG

play_circle
Ochrona chemiczna jabłek przed zbiorem

W jakim celu stworzyliśmy nowy produkt Geoxe® 50 WG

Fungicyd Geoxe 50 WG - w jakim celu stworzyliśmy nowy produkt Geoxe

Geoxe® 50 WG jest odpowiedzią firmy Syngenta na potrzeby rynku producentów i konsumentów jabłek i gruszek w Polsce i w Europie. Produkcja jabłek wysokiej jakości w Polsce nieustannie rośnie i to w szybkim tempie, a ich konsumpcja jest ustabilizowana z lekką tendencją zwyżkową. Z Polski corocznie eksportuje się około 2/3 produkcji jabłek deserowych, z rekordowym poprzednim sezonem handlowym na poziomie 1,2 mln ton (osiągnęliśmy 1 miejsce w świecie). Eksport ten będzie się zwiększał, a pozycja Polski jako dominującego producenta jabłek w Europie będzie się ugruntowywać. Będzie zatem konieczna dywersyfikacja kierunków eksportu i rozwoju nowych rynków zbytu, poza tradycyjnym i dotychczas kluczowym rynkiem wschodnim. Aby eksportować na rynki zachodnie, co jest logiczną kontynuacją rozwoju polskiego sadownictwa – należy dopasować produkcję do wymagań zachodnioeuropejskich odbiorców. Jednym z ważniejszych zadań jest osiągnąć wymagania dotyczące ilości i zawartości procentowej substancji czynnych wykrywanych w owocach. Aktualnie najbardziej restrykcyjne wymagania sieci handlowych znacznie wykraczają poza normy Unii Europejskiej czy Federacji Rosyjskiej. Aby spełnić te wymagania, środki ochrony roślin należy stosować w oparciu o wiedzę na temat tempa zanikania substancji czynnych w owocach i – o ile to możliwe – stosować mało substancji czynnych, z różnych grup chemicznych, najlepiej takich, które są szybko rozkładane lub w niewielkim stopniu pozostają w owocach.

Kluczowe zalety produktu

Produkt najlepiej przygotowuje jabłka oraz gruszki do przechowania i sprzedaży na najbardziej wymagających rynkach:

 1. Wyjątkowa substancja czynna:

  • jedna substancja czynna (bardzo ważne w strategii zmierzającej do niskiej liczby substancji czynnych)
  • bardzo niski poziom pozostałości (5-25% MRL EU – ważne w przypadku klientów ograniczających sumę procentowych zawartości substancji czynnych)
 2. Bardzo dobra efektywność przeciwko kluczowym patogenom wywołującym straty w trakcie przechowywania (porównywalna ze Switch 62.5 WG):

  • udowodniona wysoka skuteczność
  • szerokie spektrum zwalczanych patogenów
  • sprawdzone działanie w ochronie wielu gatunków owoców
 3. Łatwość użycia:

  • najkrótsza na rynku karencja środka – tylko 3 dni
  • dawka idealnie dostosowana do wielkości drzew (nowość – dawka przeliczana na powierzchnię ściany owoconośnej)
  • preparat przydatny w wielu programach ochrony przedzbiorczej
 4. Niskie ryzyko powstawania odporności

  • substancja czynna stosowana tylko do ochrony przed chorobami przechowalniczymi
  • brak innej substancji z tej grupy chemicznej zarejestrowanej w ochronie sadów

Sposób działania fludioksonilu

Fungicyd Geoxe 50 WG - sposób działania fludioksonilu

Fludioksonil wyróżnia się silnym działaniem przeciwko wielu gatunkom grzybów hamując wnikanie strzępek. Substancja czynna oddziałuje na funkcje błony komórkowej oraz syntezę aminokwasów patogena. Działanie polega na zahamowaniu tworzenia i kiełkowania zarodników konidialnych oraz, w mniejszym stopniu, wzrostu grzybni. Fludioksonil nie jest systemiczny, jednak ma zdolność wnikania do tkanki. Wykazuje silne działanie zapobiegawcze.

 

Właściwości Geoxe® 50 WG

Geoxe® 50 WG to jednoskładnikowy preparat zarejestrowany do ochrony jabłek i gruszek przed patogenami wywołującymi choroby przechowalnicze. Zawiera fludioksonil, który jest nie tylko bardzo skuteczny przeciwko wielu patogenom ale także, co niemniej ważne, jest aktywnym składnikiem strategii antyodpornościowej w fungicydowej ochronie sadów. Zalety te powodują, że jest on idealnym preparatem do stosowania w okresie przedzbiorczym – jabłka i gruszki nim chronione nie tylko będą zdrowe, ale łatwiejszy będzie ich zbyt, także na najbardziej wymagających rynkach.

Wysoka skuteczność

Fungicyd Geoxe 50 WG - skuteczność

Skuteczność Geoxe® 50 WG wobec najważniejszych patogenów będących sprawcami chorób przechowalniczych jabłek i gruszek (wg wewnętrznych testów wykonanych w firmie Syngenta).

 
Fungicyd Geoxe 50 WG - wpływ zastosowanego preparatu na porażenie jabłek przez Gloeosporium

Wpływ zastosowanego preparatu na porażenie jabłek przez Gloeosporium 

Wykres przedstawia wyniki doświadczenia przeprowadzonego na odmianie Golden Delicius we Włoszech (Fragsburg, Południowy Tyrol, 2005). Owoce przed chorobami przechowalniczym chroniono 3 różnymi preparatami, owoce z uprawy kontrolnej nie były chronione. Każdym preparatem wykonano cztery zabiegi w następujących terminach: 29.07; 24.08, 07.09 oraz 27.09. Oceny owoców wykonywano po przechowaniu w 3 terminach – 18.01, 18.04 oraz 12.06.

 
Fungicyd Geoxe 50 WG - skuteczność

Skuteczność zwalczania Gloeosporium i ilość substancji czynnych w zależności od programu ochrony. 

Programy testowane w Belgii i Holandii do ochrony przed chorobami przechowalniczymi. Porównanie liczby substancji czynnych w owocach oraz porażenie Gloeosporium przy różnych kombinacjach: kaptan, Switch 62.5 WG i Geoxe® 50 WG.

Fungicyd Geoxe 50 WG - skuteczność

Poza wysoką skutecznością Geoxe® 50 WG charakteryzuje dobre działanie antyodpornościowe w ochronie jabłoni czy gruszy. Wynika to z faktu, że fludioksonil jest jedyną substancją czynną z grupy fenylopiroli zarejestrowaną do ochrony jabłoni i gruszy. Substancja ta jest stosowana wyłącznie przeciwko patogenom wywołującym choroby przechowalnicze tych gatunków. Stosowanie zatem Geoxe® 50 WG czy Switch 62.5 WG korzystnie wpisuje się w system aktywnego zapobiegania powstawania odporności w sadzie.

Zalecenia dotyczące stosowania

Fungicyd Geoxe 50 WG - sad

Zakres stosowania: 

do stosowania zapobiegawczego przeciwko patogenom powodującym choroby przechowalnicze jabłek i gruszek

Zarejestrowane przeciwko patogenom powodującym następujące choroby przechowalnicze: 

 • gorzka zgnilizna jabłek (Gloeosporium sp. syn. Pezicula sp.)
 • szara pleśń (Botrytis cinerea)
 • sina pleśń jabłek/mokra zgnilizna (powodowana przez Pennicillium expansum)

Stosowanie:

 • Zalecane są 2 opryski w sezonie. Zaleca się oprysk 14-10 dni oraz 7-3 dni przed zbiorem owoców.
 • Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami – 7 dni
 • Karencja: 3 dni
 • Dawka: maksymalna 0,45 kg/ha, lub optymalna 0,25 kg/10000 m2 ściany owoconośnej

Obecnie preparat Geoxe® 50 WG jest stosowany przez producentów owoców z Belgii, Holandii, Austrii, Włoch oraz Francji. 

Zalety Geoxe® 50 WG zostały szybko docenione przez producentów. W Holandii Geoxe® 50 WG już w pierwszym sezonie został zastosowany na większość obszaru uprawy jabłoni. Jest stosowany zarówno w programach ochrony przedzbiorczej jako jedyny produkt po stosowaniu kaptanu, jak i w połączeniu ze Switch 62.5 WG (do bardzo długiego przechowywania).

Obliczanie optymalnej dawki Geoxe® 50 WG na 1 hektar:

Fungicyd Geoxe 50 WG - dawka

Geoxe® 50 WG   jest fungicydem o szerokim spektrum działania, zawierającym unikalną substancję – fludioksonil.
 
Jest bardzo skuteczny przeciwko głównym patogenom powodującym choroby przechowalnicze jabłek i gruszek.

Program ochrony sadów