Sady

Ochrona chemiczna jabłek przed zbiorem
play_circle
Ochrona chemiczna jabłek przed zbiorem
Raport FQC Syngenta 2018

Raport FQC Syngenta 2018

Program ochrony sadów

Środki ochrony roślin - fungicydy

Fungicyd Chorus
Chorus 50 WG

Środek grzybobójczy w formie granul stosowany zapobiegawczo i interwencyjnie w ochronie roślin sadowniczych.

Fungicyd Score 250 EC
Score 250 EC

Środek grzybobójczy w formie koncentratu stosowany zapobiegawczo i interwencyjnie w ochronie roślin sadowniczych i ozdobnych przed chorobami grzybowymi.

Fungicyd Topas
Topas 100 EC

Środek grzybobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu systemicznym, stosowany nalistnie zapobiegawczo i interwencyjnie w ochronie roślin sadowniczych przed chorobami grzybowymi.

Fungicyd Switch
Switch 62,5 WG

Środek grzybobójczy w formie koncentratu granul stosowany w zwalczaniu oraz zapobieganiu występowania chorób grzybowych truskawki i roślin warzywnych. W roślinie działa systemicznie.

Fungicyd Geoxe WG
Geoxe 50 WG

Środek grzybobójczy w formie koncentratu do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym. Preparat do stosowania zapobiegawczego, w ochronie jabłoni i gruszy przed chorobami przechowalniczymi.

Środki ochrony roślin - insektycydy

Insektycyd Affirm
Affirm 095 SG

Środek owadobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania słodyszka rzepakowego w uprawie rzepaku ozimego.

Insektycyd Karate Zeon
Karate Zeon 050 CS

Środek owadobójczy i przędziorkobójczy w formie koncentratu przeznaczony do zwalczania szkodników gryzących i ssących w roślinach rolniczych, sadowniczych, warzywnych, zielarskich i ozdobnych.

Sadownictwo to bardzo ważny sektor produkcji rolniczej w Polsce. Zajmując zaledwie 1,8 % powierzchni użytków rolnych, dostarcza 15 % wartości produkcji roślinnej. Co więcej, Polska należy do czołowych w świecie i Europie producentów i eksporterów owoców. 

Więcej chevron_right

W Polsce na skalę towarową uprawiane są w sadach następujące drzewiaste gatunki sadownicze: jabłoń, grusza i pigwa, śliwa, brzoskwinia, morela, czereśnia, wiśnia, orzech i leszczyna (prowadzona w formie drzewiastej). Z krzewów jagodowych znaczenie ekonomiczne ma uprawa truskawek, agrestu, malin i jeżyn, porzeczek (białych, czerwonych i czarnych), borówki amerykańskiej, winorośli a w ostatnich latach także żurawiny. Największym regionem sadowniczym w Polsce są okolice Grójca na Mazowszu i okolice Sandomierza. 

Na przestrzeni ostatnich kilku lat mieliśmy okazję przekonać się o różnorodności problemów związanych z ochroną przed chorobami, a wynikających ze zmienności warunków atmosferycznych zwłaszcza we wczesnych etapach ochrony sadów.

Dostępność preparatów z różnych grup chemicznych pozwala na modyfikowanie programów ochrony w ten sposób, aby preparat został zastosowany w najlepszym momencie biorąc pod uwagę jego specyficzne właściwości zwalczania patogenów. Nowoczesne środki ochrony roślin zazwyczaj działają bardzo specyficznie, a w związku z tym posługiwanie się nimi wymaga od stosującego podstawowej wiedzy z zakresu biologii patogena, jak również parametrów technicznych preparatu.
Ze względu na ryzyko selekcji form odpornych zalecana jest rotacja fungicydów z różnych grup chemicznych, przy czym zasada używania maksymalnie trzech zabiegów preparatami z tej samej grupy w ciągu sezonu powinna być regułą stosowaną we wszystkich racjonalnych programach ochrony sadów.

Firma Syngenta jest producentem znanych, skutecznych i szeroko stosowanych fungicydów do ochrony sadów - CHORUS ® 75 WG i SCORE ® 250 EC. Preparaty te stanowią podstawowe narzędzia do zwalczania parcha jabłoni i ograniczania mączniaka jabłoni.

CHORUS ® 75 WG to niezawodna skuteczność w niskich temperaturach i ekonomika stosowania to główne zalety tego preparatu. Sprawdza się on w wielu trudnych sytuacjach gdy wymagane jest długie działanie interwencyjne. Od 2011 będziemy oferować nową formulację – CHORUS® 50 WG.

Po latach stosowania sadownicy uważają preparat SCORE ® 250 EC za jeden z najskuteczniejszych środków do zwalczania parcha jabłoni, a jego pozycja na trwałe wpisała się do programów ochrony sadów.

SWITCH ®  w zapobieganiu chorobom przechowalniczym jabłek. W 2012 r. rozszerzona została rejestracja preparatu SWITCH ®. Zwalcza on najważniejsze patogeny przechowalnicze jabłek – gorzką zgniliznę oraz szarą pleśń.

AFFIRM ® 095 SG zawiera nową substancję aktywną, wyspecjalizowaną w zwalczaniu gąsienic motyli w sadach. Kluczowe zalety nowego produktu to wysoka skuteczność.

AFFIRM® 095 SG zawiera nową substancję czynną, wyspecjalizowaną w zwalczaniu gąsienic motyli w sadach. Kluczowe zalety nowego produktu to wysoka skuteczność, selektywność oraz bardzo krótka karencja. Dzięki tym cechom AFFIRM® 095 SG jest niezwykle przydatny dla producentów wysokiej jakości owoców przeznaczonych na rynek krajowy i eksport.

W sierpniu  2014 roku zosta zarejestrowany nowy produkt do ochrony jabłek i gruszek przed chorobami przechowalniczymi GEOXE 50 WG. Aby pomóc producentom owoców spełnić te wymagania firma Syngenta stworzyła środek Geoxe, który opiera się tylko na 1 substancji aktywnej, a jej pozostałości w owocach są na wyjątkowo niskim poziomie. Ochrona owoców preparatem Geoxe jest skuteczna, a owoce spełniają najbardziej wyśrubowane standardy pod względem pozostałości.

Mniej chevron_right

Ochrona sadów

Kompleksowa ochrona sadów wymaga wielu zabiegów wykonywanych przy użyciu pestycydów - na choroby grzybowe i bakteryjne, a także na szkodniki. Poszczególne insektycydy i fungicydy dostosowuje się do fazy rozwoju drzew i krzewów jak również bieżącej sytuacji, tj. wystąpienia określonego problemu. Jak ograniczać zagrożenia w sadzie, a w razie konieczności skutecznie je eliminować?

Ochrona sadów przed chorobami grzybowymi

Drzewa i krzewy owocowe są zagrożone różnorodnymi chorobami, z czego największe znaczenie mają grzyby. W sadach jabłoniowych trzeba walczyć m.in. parchem jabłoni, gorzką zgnilizną, mokrą zgnilizną i szarą pleśnią. Podobne problemy występują u innych drzew ziarnkowych - grusz. Groźną chorobą występującą na wiśniach i czereśniach jest brunatna zgnilizna drzew pestkowych (monilioza).

Nie można bagatelizować również gorzkiej zgnilizny wiśni i leukostomozy drzew pestkowych. U porzeczek trzeba uważać m.in. na amerykański mączniak agrestu, antraknozę liści oraz rewersję czarnej porzeczki. Na plantacji brzoskwini stosuje się preparaty m.in. przeciw kędzierzawości liści. Stosowanie oprysków powinno być zgodne z programem ochrony danej rośliny. Kluczowa jest profilaktyka, w końcu lepiej zapobiegać niż "leczyć". W przeciwnym razie może dość do dużego obniżenia ilości i jakości owoców. Zwalczanie patogenu w zaawansowanym stadium rozwoju, rozprzestrzenionego na cały sad może być ogromnym wyzwaniem.

Istnieje zależność pomiędzy chorobami i szkodnikami - w połączeniu mogą dokonać spustoszenia w sadzie w danym roku. Rośliny osłabione przez choroby są bardziej podatne na szkodniki. Natomiast uszkodzenia powodowane przez owady czy roztocza to "otwarta furtka" dla chorób grzybowych, wtedy znacznie zwiększa się ryzyko infekcji patogenami.

Ochrona sadów przed szkodnikami

Sadownicy muszą walczyć z wieloma szkodnikami: polifagami żerującymi na różnych grupach roślin lub organizmami, które powodują szkody u konkretnych gatunków bądź rodzin. Dużym zagrożeniem w Polsce są mszyce, dotyczy to faktycznie każdego rodzaju upraw. Podobne zagrożenie zachodzi ze strony przędziorka. Zdarza się, że plony owoców obniżają gąsienice zwojkówek i miniarek.

Do szkodników, które nabrały znaczenia w ostatnich latach w Polsce zalicza się muszkę plamoskrzydłą. W szczególności powoduje szkody u owoców miękkich, np. truskawek, czereśni i wiśni. U jabłoni zwalcza się m.in. różne gatunki mszyc, przędziorek, kwieciak jabłkowiec, namiotnik jabłkowy i miodówki. Lista szkodników sadu jest oczywiście znacznie dłuższa. Populację szkodników ogranicza się wykonując opryski jeszcze w stanie bezlistnym (np. na przędziorka). W tym okresie zaleca się stosować preparaty olejowe.

Chemiczna ochrona plantacji owoców - jak stosować pestycydy?

Skuteczną ochronę sadu zapewnia ciągłość zabiegów ochronnych, zgodna z programem ochrony. Poszczególne środki ochrony roślin należy dobierać w oparciu o temperaturę powietrza. Zawarte w nich substancje aktywnie czynne mają różną tolerancję na chłód. Jednocześnie należy unikać nadmiernego gorąca - efektywność oprysków spada, gdy temperatura powietrza przekracza 22-25°C. Zabiegi ochrony wykonuje się rano lub wieczorem. Ogranicza to powyższe ryzyko, a przy okazji zmniejsza zagrożenie wystąpienia poparzeń słonecznych.

W przypadku roślin znajdujących się w fazie kwitnienia, niweluje się również szkodliwość dla zapylaczy. Ze środków ochrony roślin warto korzystać naprzemiennie, tj. wybierać w następstwie takie, które zawierają inne substancje aktywnie czynne (a najlepiej, gdy te związki należą do różnych grup chemicznych). To ograniczy ryzyko nabrania mechanizmów odpornościowych przez patogeny lub szkodniki. W internecie można znaleźć wykaz preparatów zatwierdzonych przez Ministerstwo Rolnictwa. Oczywiście należy je stosować z zachowaniem zasad BHP, wtedy nie stanowią zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka.

Ochrona w sadach przed mrozem, ptakami i zwierzyną leśną

W sadach owocowych czasem konieczna jest ochrona drzew i krzewów przed mrozem, a także późnymi, wiosennymi przymrozkami. Ważne jest budowanie odporności m.in. przez właściwe, zrównoważone nawożenie. Bezpośrednią ochronę przed ujemnymi temperaturami stanowi m.in. zraszanie nadkoronowe, zamgławianie antyprzymrozkowe i okrywanie roślin włókniną. Niezależnie od tych działań wykonuje się bielenie pni i konarów drzew, co chroni je przed zgorzelinami i ranami mrozowymi (powstałymi na skutek dużych różnic temperatur w ciągu dnia i nocy).

Żarłocznym szkodnikiem drzew owocujących, zwłaszcza czereśni, są ptaki (np. szpaki). Zagrożenie ogranicza się montując nad koronami specjalne siatki. Z kolei zima to czas intensywnego szukania pożywienia przez zwierzynę łowną. Sadownicy mają do czynienia m.in. z zającami, sarnami i dzikami. Najważniejszą sprawą jest szczelne ogrodzenie sadu. Siatka powinna być wkopana na głębokość 20-30 cm. Oprócz tego korzysta się ze środków odstraszających - repelentów.

Uprawy sadownicze wymagają stosowania różnorodnych rozwiązań i metod ochrony, w zależności od rodzaju problemu, a także uprawianego gatunku. Kompleksowa ochrona sadów daje duże profity - dobry wynik ekonomiczny.