You are here

W Polsce burak cukrowy zajmuje tylko 2% w strukturze zasiewów ale jest uprawą o bardzo dużym znaczeniu gospodarczym. Firma Syngenta przykłada dużą wagę do rozwoju portfolio w tej uprawie, zarówno w dziale nasion jak i środków ochrony roślin oraz wdrażania rozwiązań zintegrowanych.

Syngenta koncentruje się w hodowli na postępie genetycznym, na potrzebach oraz zmianach rynku i środowiska – zarówno w sytuacji zmian klimatycznych, prawnych czy ekonomicznych. Maksymalizacja plonu oraz wysoka polaryzacja jest kluczem do sukcesu. W tym celu firma stawia na postęp w odmianach, ochronę nasion i ochronę roślin.

Postęp w odmianach

  • Hodowla odmian ciągle rozwija odmiany odporne lub tolerancyjne na patogeny ograniczające potencjał uprawy.
  • Postęp genetyczny ukierunkowany jest także na lepsze wykorzystywanie dostępnych składników pokarmowych i wzrost plonu korzeni.
  • Syngenta poszukuje nowych rozwiązań, umożliwiających optymalizację procesu kampanii cukrowniczej: wysoka polaryzacja oraz odpowiednie parametry technologiczne.

Ochrona nasion, czyli zaprawy nasienne

  • Firma rozwija w USA nowe technologie takie jak zaprawa Vibrance SB® czy Clariva®. To właśnie są te nowe narzędzia, które mamy nadzieję, także w Polsce, będą rozwiązywać problemy plantatorów w zakresie zwalczania rizoktonii oraz mątwika.

Ochrona przed chorobami grzybowymi

  • W 2016r., Syngenta zarejestrowała preparat fungicydowy SPYRALE 475EC®. Dwie substancje aktywne zawarte w tym preparacie w wzajemnie się uzupełniają i działają zarówno zapobiegawczo, jak i interwencyjnie. Nowe substancje aktywne niestosowane dotychczas, dają nowe możliwości w zarządzaniu odpornością przed chwościkiem buraka i tym samym uzyskania jeszcze wyższych plonów.

Odmiany buraka cukrowego


Program ochrony buraka cukrowego


 

Środki ochrony roślin


Zaprawy nasienne

Force Magna

Force Magna to marketingowa nazwa wspólnego stosowania dwóch preparatów Cruiser 70 WS...

Zaprawy nasienne

Cruiser 70 WS

Zaprawa owadobójcza w formie proszku przeznaczona do zaprawiania nasion buraka...

Herbicydy

Fusilade Forte 150 EC

Środek chwastobójczy w formie koncentratu przeznaczony do selektywnego zwalczania...

Fungicydy

Armure

Fungicyd do ochrony buraka cukrowego

Fungicydy

Spyrale

Fungicyd w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu układowym do...


Burak cukrowy to roślina okopowa uprawiania w celu produkcji paszy dla zwierząt (pozyskiwanej zarówno z liści, jak i korzeni buraka) oraz cukru (pozyskiwanego z korzeniach o wysokiej zawartości sacharozy). Choć burak cukrowy nie ma zbyt dużych udziałów w zasiewach w Polsce, ma ogromne znaczenie gospodarcze. Aby wspierać tę gałąź rolnictwa Syngenta przygotowała obszerną gamę produktów związanych z uprawą buraka cukrowego, w tym nasiona buraka cukrowego oraz środki ochrony tej rośliny.

Proponowane przez firmę Syngenta odmiany buraka cukrowego są efektem wytężonych prac specjalistów w dziedzinie hodowli roślin. W ten sposób powstał burak cukrowy o wysokiej zawartości cukru i optymalnych wartościach odżywczych (nadających burakowi wysoką przydatność technologiczną), odporny lub tolerancyjny względem najczęściej nękających buraka cukrowego chorób (takich jak rizomania, chwościk buraka, brunatna plamistość liści, mątwik burakowy). Syngenta oferuje aż osiem różnych odmian buraka cukrowego.

Nowoczesna technologia uprawy buraka cukrowego zakłada maksymalizowanie jego dużego potencjału. Dlatego też idący z duchem czasu rolnicy zaczynają ochronę buraka cukrowego zanim jeszcze zacznie on swój rozwój, stosując zaprawę nasienną, przygotowującą glebę do wysiania i uprawy buraka. W późniejszych etapach rozwoju buraka warto stosować herbicydy i fungicydy, których skuteczność działania przyczynia się do wzrostu zdrowego korzenia buraka cukrowego.