Zrównoważony rozwój

Idea zrównoważonego rozwoju rolnictwa leży u podstaw wszystkich działań firmy Syngenta – od momentu opracowania produktu aż po nasze inwestycje i codzienne działania.

Rolnictwo Odpowiedzialne

Syngenta promuje racjonalne i bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin poprzez program edukacyjny „Rolnictwo Odpowiedzialne”. W ramach programu m.in. prowadzimy szkolenia dla użytkowników naszych produktów.

Operation Pollinator

Operation Pollinator (Akcja na rzecz Owadów Zapylających) to międzynarodowy program firmy Syngenta na rzecz wspierania bioróżnorodności. Pomagamy rolnikom w optymalnym wykorzystaniu pasów brzeżnych pól i obszarów o niskiej urodzajności zapewniając mieszanki nasion kwiatów polnych i roślin miododajnych. Powstałe w ten sposób łąki kwietne pozwalają odbudować populację owadów zapylających i przyczyniają w ten sposób do poprawy wydajności i jakości upraw dzięki bardziej efektywnemu zapylaniu.

The Good Growth Plan

The Good Growth Plan to globalny program firmy Syngenta, obejmujący szereg działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. W ramach pierwszej edycji programu, ogłoszonej w 2013 roku, w ciągu sześciu lat udało nam się przywrócić do użytkowania 14 mln hektarów zdegradowanej ziemi uprawnej, zwiększyć bioróżnorodność na obszarze 8 mln hektarów ziemi oraz przeszkolić 42 mln pracowników rolnych w zakresie bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin. Ogłoszona w czerwcu 2020 roku druga edycja The Good Growth Plan w centrum uwagi rolnictwa stawia pilną walkę ze zmianami klimatycznymi i utratą różnorodności biologicznej.