You are here

The Good Growth Plan

Jedna planeta. Sześć zobowiązań.
 

Współczesne wyzwania

Wyżywienie populacji świata – rosnącej codziennie o 200 tysięcy ludzi – będzie jednym z największych wyzwań następnej dekady. Ale gwałtowny przyrost ludności to tylko jeden z elementów złożonego problemu. W tym samym czasie postępująca urbanizacja i erozja gleby sprawiają, że obszar ziemi uprawnej nieustannie się kurczy. Maleją również globalne zasoby wody, brakuje rąk do pracy, a energia staje się coraz droższa. Natomiast społeczności wiejskie – odpowiedzialne za wytwarzanie żywności – w wielu krajach na świecie wciąż zmagają się z ubóstwem.

Sześć zobowiązań firmy Syngenta

The Good Growth Plan to sześć konkretnych zobowiązań, z których Syngenta chce wywiązać się do 2020 roku.

Logo The Good Growth Plan1. Podniesiemy średnią wydajność największych światowych upraw o 20 proc., nie zwiększając zużycia wody, gleby i innych zasobów. 
2. Poprawimy urodzajność 10 milionów hektarów ziemi uprawnej będącej na krawędzi degradacji.
3. Zwiększymy bioróżnorodność 5 milionów hektarów ziemi uprawnej.
4. Dotrzemy do 20 milionów małych gospodarstw i umożliwi im podniesienie wydajności o 50 proc.
5. Przeszkolimy w zakresie bezpieczeństwa pracy 20 milionów osób zatrudnionych w rolnictwie, szczególnie w krajach rozwijających się,
6. Będziemy dążyć do zapewniania uczciwych warunków pracy na każdym etapie łańcucha dostaw.

Postępy w realizacji kolejnych etapów będziemy ogłaszać co roku. Rezultaty będą publikowane w oparciu o mierzalne wskaźniki, a wyniki zweryfikuje ostatecznie niezależny audytor.

Przygotowani na wyzwania przyszłości

Syngenta jest doskonale przygotowana, by odpowiedzieć na wyzwania przyszłości. Tworzymy rozwiązania idealnie dopasowane dla konkretnych regionów i rodzajów upraw. Korzystamy z osiągnięć nauki i zmieniamy sposób produkcji rolnej tak, by była ona bardziej wydajna i zrównoważona. Myśląc jak rolnik zapewniamy innowacyjne technologie, które pozwalają zwiększać wydajność upraw przy mniejszym wykorzystaniu cennych zasobów, takich jak woda, gleba i energia.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę Good Growth Plan

Pobierz broszurę z informacjami o Good Growth Plan.