The Good Growth Plan

The Good Growth Plan - pomagamy rolnikom

The Good Growth Plan to globalny program firmy Syngenta, obejmujący szereg działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. W ramach pierwszej edycji programu, ogłoszonej w 2013 roku, w ciągu sześciu lat udało nam się przywrócić do użytkowania 14 mln hektarów zdegradowanej ziemi uprawnej, zwiększyć bioróżnorodność na obszarze 8 mln hektarów ziemi oraz przeszkolić 42 mln pracowników rolnych w zakresie bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin. Ogłoszona w czerwcu 2020 roku druga edycja The Good Growth Plan w centrum uwagi rolnictwa stawia pilną walkę ze zmianami klimatycznymi i utratą różnorodności biologicznej.

W ramach nowej edycji The Good Growth Plan podejmujemy cztery nowe, ambitne zobowiązania, mające na celu zmniejszenie śladu węglowego rolnictwa i pomoc rolnikom w radzeniu sobie z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi spowodowanymi zmianami klimatu. Zobowiązania te – stojące u podstaw naszych innowacji – pomogą rolnikom i społeczeństwu w powrocie do normalnego życia po pandemii koronawirusa.

Tworzymy innowacyjne rozwiązania z myślą o rolnikach i środowisku naturalnym

1. Tworzymy innowacyjne rozwiązania z myślą o rolnikach i środowisku naturalnym

Zarówno duzi, jak i drobni producenci rolni, stoją przed wieloma wyzwaniami, takimi jak ekstremalne zjawiska pogodowe, zmieniające się oczekiwania konsumenckie i degradacja środowiska. Przyspieszamy nasze innowacje, aby pomóc im przezwyciężyć te wyzwania.

W praktyce wyznaczyliśmy sobie 3 cele:

 • Inwestycja 2 mld USD w przełomowe rozwiązania w dziedzinie zrównoważonego rolnictwa
 • Opracowanie 2 nowych przełomowych rozwiązań w zakresie zrównoważonych technologii rocznie
 • Dążenie do jak najmniejszej ilości pozostałości środków ochrony roślin w uprawach i środowisku naturalnym
Dążenie do rolnictwa neutralnego klimatycznie

2. Dążymy do rolnictwa neutralnego klimatycznie

Zmiany klimatu mają negatywny wpływ zarówno na rolnictwo, jak i na środowisko naturalne. Jako lider branży rolnej angażujemy się w opracowywanie technologii, usług i szkoleń, które pomogą rolnictwu stać się neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla.

Nasze cele to:

 • Zmierzyć i złagodzić skutki emisji dwutlenku węgla w rolnictwie
 • Zwiększyć różnorodność biologiczną i poprawić stan gleby na 3 mln ha ziemi uprawnej rocznie
 • Zredukować ślad węglowy naszych działań operacyjnych o 50% do 2030 r.
Dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo ludzi

3. Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo ludzi

Syngenta zobowiązuje się do zapewnienia bezpiecznego, zdrowego i godnego środowiska pracy swoim pracownikom oraz pracownikom gospodarstw, z którymi współpracuje. Nasze produkty są niezbędne do produkcji żywności i muszą być wytwarzane, transportowane i używane w bezpieczny sposób. Dlatego bierzemy za nie odpowiedzialność od momentu opracowania, poprzez produkcję, aż po stosowanie na farmach.

W ramach tego zobowiązania dążymy do:

 • Zredukowania do zera wypadków przy pracy w naszej firmie
 • Przeszkolenia rocznie 8 mln pracowników gospodarstw rolnych w zakresie bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin
 • Zapewnienia uczciwych warunków pracy w całym naszym łańcuchu dostaw
Razem jesteśmy silniejsi

4. Razem jesteśmy silniejsi

Grupa Syngenta angażuje się w budowanie szerokiej sieci strategicznych partnerstw na rzecz zrównoważonego rozwoju. Współpracujemy z instytucjami naukowymi, łańcuchem żywnościowym, biznesem rolnym i rolnikami. Wspólnymi siłami możemy osiągnąć więcej.

Nasze cele w ramach tego zobowiązania to:

 • Budowanie trwałych partnerstw i publikowanie wspólnych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju
 • Inicjowanie dialogu z wieloma stronami, by uzyskać wspólną wizję zrównoważonego rozwoju
 • Zarządzanie zrównoważonym rozwojem na poziomie zarządu firmy

Postępy w realizacji powyższych celów są przedmiotem audytu i są publikowane w naszych corocznych raportach nt. zrównoważonego rozwoju.