You are here

Polityka Prywatności

Polityka prywatności i plików cookies
wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych
wymaganą przez art. 13 RODO


 

I. Postanowienia ogólne

§ 1. Administrator

 

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jesteśmy My, czyli Syngenta sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-748) przy ul. Szamockiej 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 17224, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy, NIP: 5222548445, REGON: 016320040. W dalszej części Polityki prywatności piszemy o sobie w pierwszej osobie lub określamy się jako „Administrator”.

 

§ 2. Pojęcia używane w Polityce prywatności

 

Jeżeli w dalszej części naszej Polityki prywatności zauważysz jedno z poniższych pojęć pisane wielką literą, to powinieneś je rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami:

 1. „Portal” – portal internetowy, którego główna strona znajduje się pod adresem https://www.syngenta.pl/,

 2. „Polityka” – oznacza niniejszy dokument, czyli politykę prywatności, którą czytasz,

 3. „RODO” - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Tekst RODO znajdziesz tutaj

 

§ 3. Zabezpieczenie danych osobowych

 

 1. Wszystkie dane osobowe, które podasz w Portalu lub które zbierzemy na Twój temat w trakcie korzystania z Portalu, przetwarzamy jako Administrator zgodnie z RODO.

 2. Stosujemy wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, czyli w ramach naszego Portalu.

 

 

 1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, dlatego:

  1. masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

  2. możesz dokonywać ich sprostowania,

  3. możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, gdy pozwala na to RODO,

  4. masz prawo ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO.

 2. W drugiej części Polityki, znajdziesz informacje o dodatkowych prawach. Przy niektórych formularzach, będziesz miał bowiem dodatkowe możliwości.

Chcesz skorzystać z Twoich praw lub dowiedzieć się o nich więcej? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 2 Polityki.

 

§ 5. Prawo sprzeciwu

 

 1. Po podaniu nam Twoich danych osobowych, możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu. Masz je w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe:

  1. na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;

  2. na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją. Napisz nam dlaczego nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych.

 2. Chcesz skorzystać z prawa sprzeciwu? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 2 Polityki.

 

§ 6. Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, to możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Tutaj jest link do strony internetowej Prezesa.

 

§ 7. Pytania do Polityki oraz miejsce jej opublikowania

 

 1. W przypadku pytań dotyczących Polityki daj nam znać.

 2. Polityka znajduje się na stronie https://www.syngenta.pl/polityka-prywatnosci oraz w naszej siedzibie.

 

II. Informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w poszczególnych formularzach i w trakcie kontaktu z nami

§ 8. Kontakt z nami poprzez stosowny formularz kontaktowy, e-mail lub numer telefonu

 

Jeżeli korzystasz z tych możliwości w naszym Portalu, zwróć uwagę na następujące sprawy:

 1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

  1. Nawiązania z Tobą kontaktu lub rozwiązania zgłoszonej przez Ciebie sprawy, jak również w celu dostosowania odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie do Twojej sytuacji.

  2. Marketingowym, polegającym na prowadzeniu działań analitycznych powiązanych z usługami i produktami Administratora, w tym prowadzących do poznania Twoich preferencji, jak również dostosowania treści Portalu oraz wyświetlanych w nim reklam do Twoich zainteresowań oraz usprawniania funkcjonalności Portalu i usług oferowanych przez Administratora oraz na badaniu opinii. Za odrębną zgodą, dane będą również wykorzystywane do kierowania komunikatów marketingowych poprzez e-mail lub SMS oraz w postaci połączeń głosowych.

  3. W wewnętrznych celach administracyjnych grupy Syngenta, w związku z którymi Twoje dane będą także przekazywane do Syngenta Crop Protection AG z siedzibą w Szwajcarii.

 2. Jakie masz prawa?

  Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki

 3. Czy musisz podawać nam swoje dane?

  Jest to dobrowolne. Bez podania Twoich danych kontaktowych możemy nie być w stanie nawiązać z Tobą kontaktu, rozwiązać przedstawionej przez Ciebie sprawy lub precyzyjnie odpowiedzieć na zadane przez Ciebie pytania. Bez stosownej zgody nie będzie również możliwe otrzymywanie przez Ciebie informacji handlowych na Twój numer telefonu lub adres e-mail.

 4. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

  1. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.

  2. Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na Twój adres e-mail lub numer telefonu to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Pamiętaj, że zgodę możesz zawsze odwołać. Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami.

  3. Jeżeli wyrazisz zgodę na udostępnienie danych osobowych do Syngenta Crop Protection P.O. Box, Schwarzwaldallee 215, CH-4002 w celu realizacji przez tę spółkę jej własnych celów marketingowych, wówczas podstawą dla udostępnienia Twoich danych będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 5. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

  Nawiązanie z Tobą kontaktu, rozwiązania zgłoszonej przez Ciebie sprawy, dostosowywanie odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie do Twojej sytuacji oraz marketing naszych usług i produktów, polegający na działaniach analitycznych prowadzących do poznania Twoich preferencji oraz na dostosowaniu treści Portalu oraz wyświetlanych reklam do Twoich zainteresowań oraz usprawnianiu funkcjonalności Portalu i usług oferowanych przez Administratora oraz na badaniu opinii, jak również wewnętrzne cele administracyjne grupy Syngenta.

 6. Komu przekażemy Twoje dane?

  1. Dostawcom oprogramowania do prowadzenia Portalu,

  2. Dostawcom narzędzi do analityki ruchu w Portalu i prowadzenia marketingu na naszej stronie,

  3. Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Portalu lub danych osobowych dla nas,

  4. Podmiotom zajmującym się komunikacją i korespondencją w naszym imieniu z klientami, w tym świadczącym usługi z zakresu call center,

  5. Agencjom marketingowym,

  6. Podmiotom zajmującym się dostarczaniem przesyłek, tj. firmom kurierskim oraz Poczcie.

  7. Syngenta Crop Protection AG oraz podmioty świadczące dla Syngenta Crop Protection AG usługi hostingu danych i wsparcia technicznego.

 7. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

  1. Przez czas potrzebny na nawiązanie z Tobą kontaktu, rozwiązanie zgłoszonej przez Ciebie sprawy, udzielenie odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie. W zależności od jej rodzaju, również przez czas potrzebny na wykazanie, że to zrobiliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń.

  2. Prowadzenia przez nas działań o charakterze marketingowym lub związanych z wewnętrznymi celami grupy Syngenta albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych, albo odwołania zgody na kierowanie komunikatów marketingowych. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

 8. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?

  W przypadku, gdy przekazanie Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie niezbędne, nastąpi ono na przewidzianej w RODO podstawie prawnej, np. Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie właściwej ochrony danych osobowych w Szwajcarii.

 

§ 9. Założenie i prowadzenie konta „Moja Syngenta”

 

Jeżeli korzystasz z tych możliwości w naszym Portalu zwróć uwagę na następujące sprawy:

 1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

  1. Wykonania umowy o założenie konta „Moja Syngenta” w Portalu oraz świadczenia określonych usług drogą elektroniczną związanych z ww. umową,

  2. Marketingowym, polegającym na prowadzeniu działań analitycznych powiązanych z usługami i produktami Administratora, w tym prowadzących do poznania Twoich preferencji, jak również dostosowaniu treści Portalu oraz wyświetlanych w nim reklam do Twoich zainteresowań oraz w usprawnianiu funkcjonalności Portalu i usług oferowanych przez Administratora oraz na badaniu opinii. Za odrębną zgodą, dane będą również wykorzystywane do kierowania komunikatów marketingowych poprzez e-mail lub SMS oraz w postaci połączeń głosowych.

  3. W wewnętrznych celach administracyjnych grupy Syngenta, w związku z którymi Twoje dane będą także przekazywane do Syngenta Crop Protection AG z siedzibą w Szwajcarii.

 2. Jakie masz prawa?

  Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.

 3. Czy musisz podawać nam swoje dane?

  Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie możesz jednak założyć konta „Moja Syngenta” oraz korzystać z jego funkcjonalności. Bez stosownej zgody nie będzie również możliwe otrzymywanie przez Ciebie informacji handlowych na Twój numer telefonu lub adres e-mail.

 4. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

  1. Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, czyli wykonanie umowy, którą z Tobą zawieramy oraz nasz prawnie uzasadniony interes.

  2. Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na Twój adres e-mail lub numer telefonu to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Pamiętaj, że zgodę możesz zawsze odwołać. Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami.

  3. Jeżeli wyrazisz zgodę na udostępnienie danych osobowych do Syngenta Crop Protection P.O. Box, Schwarzwaldallee 215, CH-4002 w celu realizacji przez tę spółkę jej własnych celów marketingowych, wówczas podstawą dla udostępnienia Twoich danych będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 5. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

  Marketing naszych usług i produktów, polegający na działaniach analitycznych prowadzących do poznania Twoich preferencji oraz na dostosowaniu treści Portalu oraz wyświetlanych reklam do Twoich zainteresowań oraz usprawnianiu funkcjonalności Portalu i usług oferowanych przez Administratora oraz na badaniu opinii, jak również wewnętrzne cele administracyjne grupy Syngenta.

 6. Komu przekażemy Twoje dane?

  1. Dostawcom oprogramowania do prowadzenia Portalu,

  2. Dostawcom narzędzi do analityki ruchu w Portalu i prowadzenia marketingu na naszej stronie,

  3. Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Portalu lub danych osobowych dla nas,

  4. Podmiotom zajmującym się korespondencją w naszym imieniu, w tym świadczącym usługi z zakresu call center,

  5. Agencjom marketingowym,

  6. Podmiotom zajmującym się dostarczaniem przesyłek, tj. firmom kurierskim oraz Poczcie.

  7. Syngenta Crop Protection AG oraz podmioty świadczące dla Syngenta Crop Protection AG usługi hostingu danych i wsparcia technicznego.

 7. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

  Przez czas:

  1. trwania umowy o założenie konta „Moja Syngenta”, trwania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną w Portalu oraz czas niezbędny do wykazania, że wykonaliśmy je prawidłowo. Czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń;

  2. prowadzenia przez nas działań marketingowych lub związanych z wewnętrznymi celami grupy Syngenta przez albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych, albo odwołania zgody na kierowanie komunikatów marketingowych. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

 8. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?

  W przypadku, gdy przekazanie Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie niezbędne, nastąpi ono na przewidzianej w RODO podstawie prawnej, np. Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie właściwej ochrony danych osobowych w Szwajcarii.

 

§ 10. Zapisanie się do newslettera

 

Jeżeli korzystasz z tych możliwości w naszym Portalu, zwróć uwagę na następujące sprawy:

 1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

  1. Wysyłania do Ciebie informacji marketingowych za pomocą wiadomości e-mail, analizowania czy czytasz nasze newslettery oraz które treści czytasz najchętniej. Na tej podstawie możemy też dopasowywać treści newslettera do Twoich zainteresowań.

  2. Marketingowym, polegającym na prowadzeniu działań analitycznych powiązanych z usługami i produktami Administratora, w tym prowadzących do poznania Twoich preferencji, jak również dostosowaniu treści Portalu oraz wyświetlanych w nim reklam do Twoich zainteresowań oraz usprawnianiu funkcjonalności Portalu i usług oferowanych przez Administratora oraz na badaniu opinii.

 2. Jakie masz prawa?

  Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.

 3. Czy musisz podawać nam swoje dane?

  Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie będziesz mógł zapisać się do naszego newslettera oraz otrzymywać od nas informacji handlowych.

 4. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

  1. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.

  2. Na podstawie Twojej zgody, opartej w art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Pamiętaj, że zgodę możesz zawsze odwołać. Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami.

 5. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

  Marketing naszych usług i produktów, polegający na działaniach analitycznych prowadzących do poznania Twoich preferencji oraz na dostosowaniu treści Portalu oraz wyświetlanych reklam do Twoich zainteresowań oraz usprawnianiu funkcjonalności Portalu i usług oferowanych przez Administratora oraz na badaniu opinii, jak również wewnętrzne cele administracyjne grupy Syngenta.

 6. Komu przekażemy Twoje dane?

  1. Dostawcom oprogramowania do prowadzenia Portalu,

  2. Dostawcom narzędzi do analityki ruchu w Portalu i prowadzenia marketingu na naszej stronie,

  3. Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Portalu lub danych osobowych dla nas,

  4. Podmiotom zajmującym się korespondencją w naszym imieniu, w tym świadczącym usługi z zakresu call center,

  5. Agencjom marketingowym,

  6. Podmiotom zajmującym się dostarczaniem przesyłek, tj. firmom kurierskim oraz Poczcie.

  7. Syngenta Crop Protection AG oraz podmioty świadczące dla Syngenta Crop Protection AG usługi hostingu danych i wsparcia technicznego.

 7. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

  Przez czas prowadzenia przez nas działań marketingowych lub związanych z wewnętrznymi celami grupy Syngenta albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych, albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.

 8. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?

  W przypadku, gdy przekazanie Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie niezbędne, nastąpi ono na przewidzianej w RODO podstawie prawnej, np. Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie właściwej ochrony danych osobowych w Szwajcarii.

 

 

  
 

 

 

§ 11. Korzystanie z serwisu Akademia Jęczmienia Hybrydowego Syngenta

 

Jeżeli korzystasz z tych możliwości w naszym Portalu, zwróć uwagę na następujące sprawy:

 1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

  1. W celu realizacji umowy o założenie i prowadzenie konta umożliwiającego dołączenie do „Akademii Jęczmienia Hybrydowego”, uprawniającego m.in. do: specjalnych odznaczeń w Klubie 10 ton, zapraszania sąsiadów do Akademii, dodawania zdjęć lub galerii przedstawiających Twoją uprawę jęczmienia, dzielenia się wynikami plonowania, rejestracji w Programie AgriClub, wymiany poglądów na Forum dyskusyjnym.

  2. Wykonania obowiązków związanych z organizacją Akademii, w szczególności związanych z przyznaniem nagród Członkom Akademii.

  3. Marketingowym, polegającym na prowadzeniu działań analitycznych powiązanych z usługami i produktami Administratora, w tym prowadzących do poznania Twoich preferencji, jak również dostosowaniu treści Portalu oraz wyświetlanych w nim reklam do Twoich zainteresowań oraz usprawnianiu funkcjonalności Portalu i usług oferowanych przez Administratora oraz na badaniu opinii. Za odrębną zgodą, dane będą również wykorzystywane do kierowania komunikatów marketingowych poprzez e-mail lub SMS oraz w postaci połączeń głosowych.

  4. Nawiązania z Tobą kontaktu, rozwiązania zgłoszonej przez Ciebie sprawy lub pytania zadanego ekspertowi.

 2. Jakie masz prawa?

  Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.

 3. Czy musisz podawać nam swoje dane?

  Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie będzie możliwa rejestracja konta i udział w Akademii. Bez podania Twoich danych kontaktowych możemy nie być też w stanie nawiązać z Tobą kontaktu, rozwiązać zgłoszonej przez Ciebie sprawy lub odpowiedzieć na pytania zadane ekspertowi.

 4. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

  1. Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, czyli wykonanie umowy, którą z Tobą zawieramy oraz nasz prawnie uzasadniony interes,

  2. Art. 6 ust 1 lit. c RODO w zakresie, w jakim dane Członka Akademii przetwarzane są w celu wykonania przez Administratora obowiązków prawnych, w szczególności związanych z rozliczeniami finansowymi, o ile uczestnictwo w Akademii wymaga tego rodzaju rozliczeń,

  3. Na podstawie Twojej zgody, opartej w art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Pamiętaj, że zgodę możesz zawsze odwołać. Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami.

  4. Jeżeli wyrazisz zgodę na udostępnienie danych osobowych do Syngenta Crop Protection P.O. Box, Schwarzwaldallee 215, CH-4002 w celu realizacji przez tę spółkę jej własnych celów marketingowych, wówczas podstawą dla udostępnienia Twoich danych będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 5. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

  Marketing naszych usług i produktów, polegający na działaniach analitycznych prowadzących do poznania Twoich preferencji oraz na dostosowaniu treści Portalu oraz wyświetlanych reklam do Twoich zainteresowań oraz usprawnianiu funkcjonalności Portalu i usług oferowanych przez Administratora oraz na badaniu opinii, jak również wewnętrzne cele administracyjne grupy Syngenta oraz nawiązanie z Tobą kontaktu, rozwiązanie zgłoszonej przez Ciebie sprawy.

 6. Komu przekażemy Twoje dane?

  1. Dostawcom oprogramowania do prowadzenia Portalu,

  2. Dostawcom narzędzi do analityki ruchu w Portalu i prowadzenia marketingu na naszej stronie,

  3. Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Portalu lub danych osobowych dla nas,

  4. Podmiotom zajmującym się korespondencją w naszym imieniu, w tym świadczącym usługi z zakresu call center,

  5. Agencjom marketingowym,

  6. Podmiotom zajmującym się dostarczaniem przesyłek, tj. firmom kurierskim oraz Poczcie.

  7. Syngenta Crop Protection AG oraz podmioty świadczące dla Syngenta Crop Protection AG usługi hostingu danych i wsparcia technicznego.

 7. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

  Przez czas trwania umowy o założenie konta w Serwisie oraz czas niezbędny do wykazania, że wykonaliśmy ją prawidłowo. Czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń; przez czas potrzebny na nawiązanie z Tobą kontaktu, rozwiązanie zgłoszonej przez Ciebie sprawy lub udzielenie odpowiedzi na pytanie zadane ekspertowi. W zależności od rodzaju aktywności, również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją podjęliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń; przez czas prowadzenia działań marketingowych lub związanych z wewnętrznymi celami grupy Syngenta przez nas albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych, albo odwołania zgody na kierowanie wiadomości handlowych. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

 8. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?

  W przypadku, gdy przekazanie Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie niezbędne, nastąpi ono na przewidzianej w RODO podstawie prawnej, np. Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie właściwej ochrony danych osobowych w Szwajcarii.

 

§ 12. Korzystanie z usług „Infopole” i „Infopole Extra”

 

Jeżeli korzystasz z tych możliwości w naszym Portalu, zwróć uwagę na następujące sprawy:

 1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

  1. Wyświetlania Ci bądź wysyłania na Twój adres email komunikatów, przypomnień i informacji o zagrożeniach, oraz realizowania innych funkcjonalności określonych w Regulaminie usług „Infopole” i „Infopole Extra”.

  2. Marketingowym, polegającym na prowadzeniu działań analitycznych powiązanych z usługami i produktami Administratora, w tym prowadzących do poznania Twoich preferencji, jak również dostosowania treści Portalu oraz wyświetlanych w nim reklam do Twoich zainteresowań oraz w celu usprawniania funkcjonalności Portalu i usług oferowanych przez Administratora oraz na badaniu opinii. Za odrębną zgodą, dane będą również wykorzystywane do kierowania komunikatów marketingowych poprzez e-mail lub SMS oraz w postaci połączeń głosowych.

 2. Jakie masz prawa?

  Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.

 3. Czy musisz podawać nam swoje dane?

  Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie będziesz mógł skorzystać z funkcjonalności usług „Infopole” i „Infopole Extra” oraz nie będziesz mógł zapisać się do naszego newslettera oraz otrzymywać od nas informacji handlowych. Bez stosownej zgody nie będzie również możliwe otrzymywanie przez Ciebie informacji handlowych na Twój numer telefonu lub adres e-mail.

 4. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

  1. Art. 6 ust. 1 lit. b, czyli umowa dot. świadczenia usług drogą elektroniczną.

  2. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.

  3. Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na Twój adres e-mail lub numer telefonu to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Pamiętaj, że zgodę możesz zawsze odwołać. Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami.

  4. Jeżeli wyrazisz zgodę na udostępnienie danych osobowych do Syngenta Crop Protection P.O. Box, Schwarzwaldallee 215, CH-4002 w celu realizacji przez tę spółkę jej własnych celów marketingowych, wówczas podstawą dla udostępnienia Twoich danych będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 5. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

  Dostosowywanie do Twoich potrzeb komunikatów, przypomnień i informacji o zagrożeniach, oraz innych funkcjonalności usług „Infopole” i „Infopole Extra” oraz marketing naszych usług i produktów, polegający na działaniach analitycznych prowadzących do poznania Twoich preferencji oraz na dostosowaniu treści Portalu oraz wyświetlanych reklam do Twoich zainteresowań oraz usprawnianiu funkcjonalności Portalu i usług oferowanych przez Administratora oraz na badaniu opinii, jak również wewnętrzne cele administracyjne grupy Syngenta.

 6. Komu przekażemy Twoje dane?

  1. Dostawcom oprogramowania do prowadzenia Portalu,

  2. Dostawcom narzędzi do analityki ruchu w Portalu i prowadzenia marketingu na naszej stronie,

  3. Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Portalu lub danych osobowych dla nas,

  4. Podmiotom zajmującym się korespondencją w naszym imieniu, w tym świadczącym usługi z zakresu call center,

  5. Agencjom marketingowym,

  6. Podmiotom zajmującym się dostarczaniem przesyłek, tj. firmom kurierskim oraz Poczcie.

  7. Syngenta Crop Protection AG oraz podmioty świadczące dla Syngenta Crop Protection AG usługi hostingu danych i wsparcia technicznego.

 7. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

  Przez czas trwania umowy o świadczenie usług określonych w Regulaminie usług „Infopol” i „Infopol Extra” lub przez czas prowadzenia przez nas działań marketingowych lub związanych z wewnętrznymi celami grupy Syngenta albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych, albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.

 8. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?

  W przypadku, gdy przekazanie Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie niezbędne, nastąpi ono na przewidzianej w RODO podstawie prawnej, np. Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie właściwej ochrony danych osobowych w Szwajcarii.

 

§ 13. Korzystanie z aplikacji „NieWylegaj”

 

Jeżeli korzystasz z tej aplikacji w naszym Portalu, zwróć uwagę na następujące sprawy:

 1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

  1. Wyświetlania na Twoim urządzeniu bądź wysyłania na Twój adres email informacji generowanych przez usługę NieWylegaj i realizowania innych funkcjonalności określonych w regulaminie NieWylegaj.

  2. Marketingowym, polegającym na prowadzeniu działań analitycznych powiązanych z usługami i produktami Administratora, w tym prowadzących do poznania Twoich preferencji, jak również dostosowania treści Portalu oraz wyświetlanych w nim reklam do Twoich zainteresowań oraz w celu usprawniania funkcjonalności Portalu i usług oferowanych przez Administratora oraz na badaniu opinii. Za odrębną zgodą, dane będą również wykorzystywane do kierowania komunikatów marketingowych poprzez e-mail.

 2. Jakie masz prawa?

  Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.

 3. Czy musisz podawać nam swoje dane?

  Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie będziesz mógł skorzystać z funkcjonalności usługi NieWylegaj oraz nie będziesz mógł zapisać się do naszego newslettera oraz otrzymywać od nas informacji handlowych.

 4. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

  1. Art. 6 ust. 1 lit. b, czyli umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

  2. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.

  3. Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na Twój adres e-mail lub numer telefonu to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Pamiętaj, że zgodę możesz zawsze odwołać. Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami.

  4. Jeżeli wyrazisz zgodę na udostępnienie danych osobowych do Syngenta Crop Protection P.O. Box, Schwarzwaldallee 215, CH-4002 w celu realizacji przez tę spółkę jej własnych celów marketingowych, wówczas podstawą dla udostępnienia Twoich danych będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 5. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

  Dostosowywanie do Twoich potrzeb informacji generowanych przez aplikację NieWylegaj oraz marketing naszych usług i produktów, polegający na działaniach analitycznych prowadzących do poznania Twoich preferencji oraz na dostosowaniu treści Portalu oraz wyświetlanych reklam do Twoich zainteresowań oraz usprawnianiu funkcjonalności Portalu i usług oferowanych przez Administratora oraz na badaniu opinii, jak również wewnętrzne cele administracyjne grupy Syngenta.

 6. Komu przekażemy Twoje dane?

  1. Dostawcom oprogramowania do prowadzenia Portalu,

  2. Dostawcom narzędzi do analityki ruchu w Portalu i prowadzenia marketingu na naszej stronie,

  3. Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Portalu lub danych osobowych dla nas,

  4. Podmiotom zajmującym się korespondencją w naszym imieniu, w tym świadczącym usługi z zakresu call center,

  5. Agencjom marketingowym,

  6. Podmiotom zajmującym się dostarczaniem przesyłek, tj. firmom kurierskim oraz Poczcie.

  7. Syngenta Crop Protection AG oraz podmioty świadczące dla Syngenta Crop Protection AG usługi hostingu danych i wsparcia technicznego.

 7. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

  Przez czas trwania umowy o świadczenie usługi NieWylegaj lub przez czas prowadzenia przez nas działań marketingowych lub związanych z wewnętrznymi celami grupy Syngenta albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych, albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.

 8. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?

  W przypadku, gdy przekazanie Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie niezbędne, nastąpi ono na przewidzianej w RODO podstawie prawnej, np. Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie właściwej ochrony danych osobowych w Szwajcarii.

 

III. Informacje o plikach cookies

§ 14. Czym są pliki cookies i po co je stosujemy

 

 1. W Portalu stosujemy pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez Portal. Chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies? Zajrzyj na Wikipedię pod ten link.

 2. Przechowujemy pliki cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie, a następnie uzyskujemy dostęp do informacji w nich zawartych w celach:

  1. marketingowym, polegającym na zbieraniu informacji o tym, jakie działania podejmujesz w Portalu, czyli jakie linki były przez Ciebie klikane i jakie strony Portalu odwiedzałeś, dopasowywania treści Portalu do zainteresowań i Twoich potrzeb, w tym poprzez generowanie spersonalizowanych treści i prowadzenie remarketingu, tj. wyświetlania dopasowanych do Ciebie reklam, także w trakcie późniejszego korzystania z sieci Internet,

  2. obsługi liczników odwiedzin,

  3. poprawy treści, funkcjonalności i użyteczności Portalu oraz usprawnienia produktów i usług Syngenta,

  4. dla celów analitycznych i statystycznych, w szczególności umożliwienia Syngenta przeanalizowania sposobu, w jaki Użytkownicy korzystają z Portalu.

 

§ 15. Rodzaje plików cookies

W Portalu znajduje się kilka rodzajów plików cookies:

 1. sesyjne, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej do czasu jej wyłączenia,

 2. stałe, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej, dopóki ich nie skasujesz,

 3. zewnętrzne, pochodzą od dostawców narzędzi do analityki w naszym Sklepie.

 

§ 16. Jak usunąć pliki cookies

 1. Możesz tak skonfigurować swoją przeglądarkę internetową, by uniemożliwiała przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie.

 2. Pliki cookies możesz usunąć po ich zapisaniu przez nas. W tym celu możesz skorzystać z: odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach Twojego systemu operacyjnego.

 3. Pod tymi linkami znajdziesz informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

 

§ 17. Wpływ zmiany ustawień przeglądarki na korzystanie z Portalu

Zmiana konfiguracji Twojej przeglądarki internetowej na taką, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies może spowodować ograniczenia funkcjonalności Portalu. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Oznacza to, że niektóre z naszych usług nie będą dostępne bez plików cookies, przykładowo nie będziesz mógł zalogować się w Portalu.

 

§ 18. Zewnętrzne pliki cookies

 1. Pliki cookies zamieszczane w Twoim komputerze, telefonie lub tablecie mogą pochodzić od innych usługodawców.

 2. Korzystamy z usług: Google Analytics, dostarczanych przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA).

 3. Portal korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc., zwaną dalej „Google”.

 4. Google używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze lub innym Twoim urządzeniu w celu umożliwienia Portalowi przeanalizowania sposobu, w jaki Użytkownicy z niego korzystają. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania przez Ciebie z Portalu (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane Google i przechowywane na jej serwerach.

 5. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z przez Ciebie z Portalu, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu.

 6. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

 7. Możesz wyłączyć działanie Google Analytics poprzez instalację bezpłatnego dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics, który dostępny jest pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl .

 

§ 19. Przekazywanie danych poza EOG

 1. W związku z korzystaniem przez nas z plików cookies pochodzących od podmiotów zewnętrznych, wskazanych w § 18 ust. 2 pkt. 1 Polityki – jeśli to będzie konieczne - Twoje dane będą przekazywane poza obszar EOG. W takim przypadku przekazanie Twoich danych osobowych poza EOG nastąpi na przewidzianej w RODO podstawie prawnej.

 2. Twoje dane będą przekazywane do Stanów Zjednoczonych na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności (tzw. Privacy Shield). Dane przekażemy do podmiotów certyfikowanych w ramach tej decyzji, co zobowiązuje je do właściwego zabezpieczenia danych osobowych. Twoje dane będą przekazywane również do Szwajcarii. Podstawą przekazania danych będzie Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie właściwej ochrony danych osobowych w Szwajcarii