You are here

Polityka Prywatności

Wstęp

www.syngenta.pl jest własnością i jest zarządzana przez firmę Syngenta Polska Sp. z o.o. zwaną dalej Syngenta.
Syngenta jest zobowiązana do przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych użytkowników tej strony.
Niniejsza „Deklaracja prywatności witryny” określa aktualną politykę i firmy Syngenta w odniesieniu do danych osobowych gromadzonych przez firmę Syngenta  za pośrednictwem tej strony internetowej.

Definicje.

Termin „dane osobowe” oznacza informacje identyfikujące lub umożliwiające zidentyfikowanie osoby fizycznej lub prawnej, na przykład, nazwisko, wiek, adres e-mail lub adres pocztowy.
Określenie "strona" odnosi się do witryny internetowej znajdującej się na www.syngenta.pl.
Określenie Syngenta oznacza firmę Syngenta Polska Sp. z o.o. 
Powiadamianie o zmianach w Deklaracji prywatności.
Syngenta nieustannie podnosi funkcjonalność i jakość swojej strony internetowej.Ciągłe udoskonalenia i zmiany w prawie oraz technologii mogą wymagać zmian w niniejszej Deklaracji prywatności. Syngenta zastrzega sobie prawo do aktualizacji lub modyfikacji niniejszej Deklaracji w dowolnym czasie Z tego powodu zachęcamy do sprawdzania niniejszego dokumentu podczas każdorazowego korzystania z tej witryny internetowej.
Będziemy informować o zmianach w niniejszej Deklaracji prywatności, zamieszczając aktualizacje lub modyfikację Deklaracji na stronie internetowej. Korzystanie z www.syngenta.pl po każdej takiej aktualizacji oznacza wyrażenie zgody, na gromadzenie danych osobowych zgodnie z warunkami zmienionej Deklaracji prywatności. Syngenta nie stosuje zmian w niniejszej Deklaracji prywatności w odniesieniu do danych osobowych zgromadzonych przez firmę Syngenta przed umieszczeniem aktualizacji na stronie internetowej.
Użytkownik może w dowolnym momencie przejść do aktualnej wersji Deklaracji prywatności, klikając na przycisk "Polityka prywatności" na dole tej strony.
Niniejsza Deklaracja Prywatności została zaktualizowana w dniu 18 kwietnia 2013 roku.

Zgoda Użytkownika

Niniejsza Deklaracja prywatności stanowi część Warunków i Postanowień witryny www.syngenta.pl
Korzystając z tej strony, wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie swoich danych osobowych w sposób wskazany w niniejszych Warunkach i Postanowieniach opublikowanych na tej stronie.
Postanowienia zawarte w niniejszych Warunkach i Postanowieniach obowiązują w przypadku rozstrzygania jakichkolwiek sporów lub wątpliwości.
Dane osobowe zgromadzone za pośrednictwem www.syngenta.pl

Gromadzenie Państwa danych osobowych.

Syngenta  gromadzi dane osobowe przekazane nam podczas korzystania z tej strony internetowej. Dane osobowe mogą zawierać na przykład: imię i nazwisko, nazwę Państwa firmy, Państwa lub Państwa firmy adres pocztowy i adres e-mail. Zgodnie z treścią Deklaracji prywatności przechowywane dane osobowe są ściśle tajne i podlegają ochronie.
Syngenta  wykorzystuje Państwa dane osobowe zgromadzone podczas korzystania z tej strony w celu wysyłania materiałów promocyjno -informacyjnych, oferowania usług i produktów, którymi jesteście Państwo zainteresowani. Adres e-mail lub adres pocztowy użytkownika może zostać wykorzystany w celu udzielenia odpowiedzi na komentarze i pytania. W niektórych przypadkach, na stronie umieszczone są informacje o imprezach promocyjnych. Na adres e-mail lub adres pocztowy użytkownika mogą zostać przesłane broszury, mapy i informacje o imprezach.
Firma Syngenta również wykorzystuje dane osobowe zgromadzone za pośrednictwem tej strony dla poprawienia treści i funkcjonalności strony , lepszego poznania rynku i potrzeb naszych klientów , do udoskonalania naszych produktów i usług oraz sprzedaży produktów i usług naszym obecnym i potencjalnym klientom, włącznie z zarejestrowanymi użytkownikami tego serwisu.
Od czasu do czasu, możemy przekazywać Państwu informacje na temat produktów rolnych i usług. Jeśli nie jesteście Państwo zainteresowani tego typu informacjami, prosimy o skontaktowanie się z Administratorem strony.

Click-Stream Data

Syngenta wykorzystuje technologię „click-stream data” do śledzenia, które strony internetowe i linki były wyświetlane i używane przez użytkowników. Informacje dotyczące korzystania ze strony internetowej nazwane "click-stream data’”pomagają nam określić, co jest dla Państwa istotne w czasie korzystania ze strony internetowej. Pomagają nam zdecydować jakie informacje i funkcje dodać do naszej strony, a które usunąć. To pomaga nam również ustalić, czy nasza witryna jest łatwa w użyciu, czy też należy przeprojektować niektóre strony i linki. Informacje przekazywane przez przeglądarkę użytkownika nie pozwalają na jego osobistą identyfikację W przypadku połączenia informacji przekazanych przez przeglądarkę z nazwiskiem osoby, Syngenta traktuje te informacje jako dane osobowe.