Promocje

Akcja promocyjna Zasiej z Syngenta – kukurydzę

 1. Kup jedną z 27 odmian kukurydzy Syngenty biorących udział w promocji.
 2. Zarejestruj swój zakup na stronie: www.zasiejzsyngenta.pl
 3. Załącz kopie faktur zakupu
 4. Czekaj na przelew do 10% wartości zakupów na swoje konto bankowe

Czas trwania akcji: 15.09.2023 – 31.05.2024  
Maksymalny premiowany zakup: 100 j.s.

Zasiej Z Syngenta 2024 - kukurydza

Akcja promocyjna „Pryśnij TOPREX 2023”

 1. Kup produkt biorący udział w promocji: Toprex
 2. Zarejestruj się na stronie www.prysnijrzepak.pl
 3. Załącz kopie faktur zakupu
 4. Czekaj na przelew 10% wartości zakupów na swoje konto bankowe
Czas trwania akcji: 10.07.2023 - 30.09.2023
Rejestracja w terminie do 15.10.2023r.
Maksymalny premiowany zakup: 20 000 zł

Akcja promocyjna „Pryśnij Ziemniaki”

 1. Kup produkty biorące udział w promocji: Carial Star, Carial Flex
 2. Zarejestruj się na stronie www.prysnijziemniaki.pl
 3. Załącz kopie faktur zakupu
 4. Czekaj na przelew 10% wartości zakupów na swoje konto bankowe

Czas trwania akcji: 01.01.2023 - 31.08.2023 
Maksymalny premiowany zakup: 20 000 zł