You are here

Stop Wyleganiu

Jaki regulator wzrostu wybrać?

W zależności od intensywności uprawy, warunków pogodowych i fazy rozwojowej rośliny uprawnej możemy zastosować różne regulatory wzrostu.