Moddus® 250 EC

Moddus

Co wyróżnia Moddus® 250 EC?

 • Zapobiega wyleganiu zbóż
 • Skraca i pogrubia źdźbło, wzmacnia korzenie
 • Pozwala utrzymać wysoki plon
play_circle
MODDUS - sposób na mocniejsze korzenie zbóż | PSZENICA OZIMA |

Zastosowanie

Moddus® 250 EC - profil produktu

Substancja biologicznie czynna: Trineksapak etylu
Typ preparatu: regulator wzrostu roślin
Cel zabiegu: zapobieganie wyleganiu rośliny uprawnej, poprawa kondycji roślin
Zakres rejestracji: pszenica ozima i jara, jęczmień ozimy i jary, pszenżyto ozime, owies siewny, żyto
Dawki rekomendowane:
 • jęczmień jary – 0,4 l/ha
 • pszenica jara – 0,4 l/ha
 • żyto – 0,3 l/ha
 • pszenżyto ozime – 0,4 l/ha
 • jęczmień ozimy – 0,6 l/ha
 • owies siewny – 0,4 l/ha
 • pszenica ozima – trzy możliwości stosowania:
  1) 0,4 l/ha w jednej dawce (od fazy krzewienia do liścia flagowego)
  2) dawki dzielone: 0,3 l/ha (początek strzelania w źdźbło) + 0,3 l/ha (liść flagowy)
  3) 0,3 l/ha + preparat zawierający CCC np. Antywylegacz 675 EC
  w dawce 1 l/ha (początek strzelania w źdźbło tj. 1-2 kolanko)

Główne czynniki zapobiegające wyleganiu zbóż. Mechaniczna siła źdźbła

Mechaniczna siła źdźbła

Regulator wzrostu Moddus 250 SC - kontrola

Wpływ terminu zabiegu preparatem MODDUS w dawce 0,4 l/ha na siłę podstawy źdźbła mierzoną jako średnica drugiego kolanka (mm)

Regulator wzrostu Moddus 250 SC - wpływ terminu zabiegu preparatem MODDUS

Wpływ terminu zabiegu na efekty działania preparatu MODDUS

Regulator wzrostu Moddus 250 SC - wpływ terminu zabiegu na efekty działania preparatu

MODDUS korzystnie wpływa na wszystkie z wymienionych czynników. Siła wpływu na każdy z nich jest uzależniona od dawki i terminu stosowania preparatu

Moddus® 250 EC - skracanie i regulacja zbóż

Ogólne zasady stosowania preparatu Moddus® 250 EC

Regulator wzrostu Moddus 250 SC - doświadczenie polowe

Doświadczenie polowe: zastosowanie Moddus w różnych dawkach
 
Reakcja rośliny uprawnej jest zróżnicowana w zależności od siły wzrostu oraz cech genetycznych odmiany.
Ogólnie odmiany wyższe reagują na zabieg silniejszą redukcją wysokości.
 

Warunki sprzyjające wysokiej skuteczności zabiegu

Regulator wzrostu Moddus 250 SC - warunki sprzyjające wysokiej skuteczności zabiegu

Wielkość i siła systemu korzeniowego

Regulator wzrostu Moddus 250 SC - kontrola

MODDUS zastosowany w okresie krzewienia wzmacnia podstawę źdźbła oraz system korzeniowy rośliny. Poprawia zaopatrzenie rośliny w wodę i substancje odżywcze.
 
Wpływ preparatu MODDUS na efektywność wykorzystania wody

Regulator wzrostu Moddus 250 SC - wielkość i siła systemu korzeniowego

Położenie środka ciężkości rośliny

Regulator wzrostu Moddus - kontrola

Zastosowany w okresie silnego wydłużania się źdźbła zapobiega nadmiernej wysokości rośliny – obniża środek ciężkości rośliny ułatwiając utrzymanie pozycji pionowej w warunkach sprzyjających wyleganiu.
 
Wpływ preparatu MODDUS na wysokość i plon pszenicy ozimej Sakwa (Karżniczka)

Regulator wzrostu Moddus - położenie środka ciężkości rośliny

Moddus® 250 EC oferuje nowe możliwości w zapobieganiu wylegania roślin

Regulator wzrostu Moddus - nowe możliwości

Jest preparatem sprawdzającym się w każdej technologii uprawy zbóż. Najlepsze efekty przynosi w technologiach intensywnych ukierunkowanych na najwyższe plonowanie. By osiągnąć maksimum korzyści ze stosowania Moddus polecamy korzystanie z doświadczenia pracowników firmy Syngenta, którzy chętnie udzielą dodatkowych informacji.

Zalety preparatu

 • Skutecznie zapobiega wyleganiu łanu powodowanemu przez różne czynniki
  - zapobiega wydłużaniu się roślin
  - wzmacnia system korzeniowy
  - wzmacnia źdźbło rośliny
 • Może być stosowany we wszystkich gatunkach zbóż, od fazy krzewienia, aż do fazy liścia flagowego
 • Zwiększa efektywność fotosyntezy
 • Zapewnia lepsze wykorzystanie wody i nawożenia mineralnego
 • Umożliwia uzyskiwanie najwyższych plonów

Produkty Syngenta do ochrony zbóż