You are here

Elatus Era | Syngenta
Elatus Era - Innowacyjny produkt rolniczy
Elatus Era | Syngenta

ELATUS™ Era – zobacz odkrycie na polach rolników

Wyniki doświadczeń polowych

Zdrowy plon w każdych warunkach! We wszystkich najważniejszych zbożach i na każdej...

Oceny niezależnych ekspertów

Produkty oparte o SOLATENOL™ są najchętniej rekomendowanymi fungicydami przez...

ELATUS™ Era pod mikroskopem

Niezwykłe zdjęcia mikroskopowe pokazują jak skutecznie chroniona jest roślina przed...

Mapa plonowania

Dlaczego SOLATENOL™ jest tak skuteczny?

ELATUS™ Era - zawiera SOLATENOL™, substancję aktywną, która:

  • zapewnia doskonałe łączenie z warstwą woskową liścia
  • długotrwałe działanie
  • szczególnie wysoka skuteczność przeciwko septoriozom i rdzom
  • poprawa fizjologii roślin – efekt plonotwórczy.

 
 
 
Formulacja ELATUS™ Era sprawia, że kropla
spadająca na liść idealnie przylega do jego
powierzchni.

Szerokie spektrum zwalczanych chorób

ELATUS™ Era charakteryzuje się niezwykle wysoką skutecznością przeciwko najważniejszym chorobom grzybowym w pszenicy: septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści (DTR), rdza brunatna, rdza żółta, czy fuzarioza kłosów. 
 
Również w uprawie jęczmienia zakres zwalczanych chorób jest bardzo szeroki i obejmuje m.in. plamistość siatkową jęczmienia, rynchosporiozę zbóż, rdzę jęczmienia, ramularię, fuzariozę kłosów.

Dlaczego SOLATENOL™ jest tak skuteczny?

ELATUS™ Era - zawiera SOLATENOL™, substancję aktywną, która:

  • zapewnia doskonałe łączenie z warstwą woskową liścia
  • długotrwałe działanie
  • szczególnie wysoka skuteczność przeciwko septoriozom i rdzom
  • poprawa fizjologii roślin – efekt plonotwórczy.

 
 
Formulacja ELATUS™ Era sprawia, że kropla spadająca na liść idealnie przylega do jego powierzchni.

 

ELATUS™ Era - Szerokie spektrum zwalczanych chorób

Szerokie spektrum zwalczanych chorób

ELATUS™ Era charakteryzuje się niezwykle wysoką skutecznością przeciwko najważniejszym chorobom grzybowym w pszenicy: septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści (DTR), rdza brunatna, rdza żółta, czy fuzarioza kłosów. 
 
Również w uprawie jęczmienia zakres zwalczanych chorób jest bardzo szeroki i obejmuje m.in. plamistość siatkową jęczmienia, rynchosporiozę zbóż, rdzę jęczmienia, ramularię, fuzariozę kłosów.

 

Długotrwała ochrona

Substancja SOLATENOL™ szybko wchłania się w warstwę woskową i tkanki liścia, następnie po szybkim pobraniu, powoli się w nich przemieszcza, co zapewnia ich długą ochronę, a dodatkowo także ochronę nowych przyrostów.

Efekt ochrony na liściach 35 dni po zabiegu

 
po zastosowaniu substancji SOLATENOL™ skuteczność zwalczania septoriozy wynosi 80%*. SOLATENOL™ dłużej chroni roślinę, wyznaczając tym samym nowy standard ochrony liści.

*wg badań niezależnego instytutu badawczego ADAS z Wielkiej Brytanii, 2014

Profil produktu ELATUS™ Era

Nazwa produktu ELATUS™ Era 225 EC
Skład SOLATENOL™: 75 g/l + Protiokonazol: 150 g/l
Zakres zwalczanych chorób Rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularia, rdza jęczmienia, rdza brunatna żyta
Zakres upraw Pszenica ozima i jara, żyto, pszenżyto ozime i jare, jęczmień ozimy i jary
Okno stosowania
  • Pszenica, żyto, pszenżyto BBCH 31-69
  • Jęczmień BBCH 31-59
Dawka 1 l/ha

Termin stosowania

Do pobrania