Zboża

 Hyvido - hybrydowy jęczmień ozimy

Hybrydowy jęczmień ozimy Hyvido®

Program ochrony jęczmienia hybrydowego Hyvido®

Program ochrony pszenicy ozimej

Program ochrony pszenżyta ozimego

Regulator wzrostu upraw zbóż

Regulator wzrostu Proteg
Proteg 250 EC

Regulator wzrostu do zbóż ozimych i jarych.

Regulator wzrostu Moddus Start
Moddus Start 250 DC

NOWOŚĆ 2016 - nowy regulator wzrostu zbóż, specjalnie zaprojektowanym do wczesnych zabiegów w intensywnie prowadzonych łanach zbóż.

Regulator wzrostu Moddus
Moddus 250 EC

Skutecznie zapobiega wyleganiu łanu powodowanemu przez różne czynniki: zapobiega wydużaniu się roślin, wzmacnia system korzeniowy oraz wzmacnia źdźbło rośliny.

Ochrona fungicydowa upraw zbóż

Fungicyd Vangard
Vangard 75 WG

Fungicyd do ochrony zbóż ozimych

Fungicyd Plexeo 60 EC
Plexeo 60 EC

Fungicyd w formie rozpuszczalnego koncentratu (EC) do sporządzania roztworu wodnego o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego oraz wyniszczającego.

Fungicyd Elatus Plus
Elatus Plus

Fungicyd w postaci koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC) o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego przed chorobami grzybowymi.

Fungicyd Dobromir
Dobromir 250 SC

Fungicyd do ochrony pszenicy ozimej i jarej, żyta, jęczmienia ozimego i jarego, pszenżyta ozimego i jarego.

Fungicyd Biromil
Biromil 75 WG

Fungicyd do ochrony zbóż ozimych

Fungicyd Dobromir Top
Dobromir Top 250 SC

Fungicyd do ochrony pszenicy ozimej i jarej, żyta, jęczmienia ozimego i jarego, pszenżyta ozimego i jarego,rzepaku ozimego,ziemniaka, warzyw.

Fungicyd Tern
Tern 750 EC

Fungicyd do ochrony pszenicy ozimej i jęczmienia jarego.

Fungicyd Elatus Era
Elatus Era

Fungicyd w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC) o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego oraz wyniszczającego w ochronie przed chorobami grzybowymi.

Fungicyd Amistar
Amistar 250 SC

Środek grzybobójczy w formie koncentratu stosowany zapobiegawczo w zwalczaniu chorób grzybowych roślin rolniczych, warzywnych i ozdobnych.

Fungicyd Unix
Unix 75 WG

Chroni podstawę źdźbła oraz dolne liście przed chorobami grzybowymi we wczesnych fazach rozwojowych.

Ochrona zbóż przed chwastami

Herbicyd Traxos
Traxos 50 EC

Zwalcza miotłę zbożową i wyczyńca polnego w uprawie pszenicy ozimej.

Herbicyd Fraxial
Fraxial 50 EC

Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej. Jest herbicydem nalistnym, przeznaczonym do selektywnego zwalczania miotły zbożowej, wyczyńca polnego, owsa głuchego i chwastnicy jednostronnej w uprawie zbóż, z wyłączeniem upraw owsa.

Herbicyd Axial One
Axial One 50 EC

Herbicyd do zwalczania chwastów jedno i dwuliściennych w uprawie zbóż ozimych i jarych.

Herbicyd Boxer Evo
Boxer Evo EC

Boxer Evo EC jest herbicydem selektywnym, stosowanym nalistnie, występującym w formie koncentratu do rozcieńczania wodą. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna prosulfokarb zaliczana jest do grupy N, a substancja czynna diflufenikan do grupy F1.

Herbicyd Avans Premium
Avans Premium 360 Sl

Herbicyd przeznaczony do zwalczania perzu właściwego oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych na polach uprawnych.

Herbicyd Axial 50
Axial 50 EC

Zabierze miotłę zbożową, zabierze owies głuchy. Wiosenny herbicyd, którego celem jest walka z chwastami jednoliściennymi, w tym szczególnie miotłą zbożową i owsem głuchym.

Herbicyd Boxer
Boxer 800 EC

Jesienny herbicyd. Preparat „bezwzględnie” zwalcza miotłę zbożową oraz kluczowe chwasty dwuliścienne

Herbicyd Axial Komplet Pak
Axial Komplett Pak

Axial® Komplett Pak to nowe rozwiązanie Syngenta na rynku wiosennych herbicydów zbożowych.

Herbicyd Avoxa Pak
Avoxa Pak

Podwójne uderzenie w miotłę i chwasty dwuliścienne

Zaprawy nasienne upraw zbóż

Zaprawa nasienna Sedextra Power
Sedextra Power

Zaprawa nasienna w formie płynnego koncentratu (FS) o działaniu układowym, przeznaczony do zaprawniania ziarna w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych.

Zaprawa nasienna Omnix Power
Omnix Power

Fungicyd w formie płynnego koncentratu (FS) o działaniu układowym, przeznaczony do zaprawniania ziarna w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych.

Zaprawa nasienna Omnix 250 FS
Omnix 250 FS

Środek grzybobójczy do zaprawiania ziarna siewnego zbóż.

Zaprawa nasienna Celest Power
Celest Power

Zaprawa nasienna w formie płynnego koncentratu (FS) o działaniu układowym, przeznaczony do zaprawniania ziarna w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych.

Zaprawa nasienna Beret Trio
Beret Trio 060 FS

Fungicyd do zaprawiania ziarna siewnego zbóż ozimych i jarych.

Zaprawa nasienna Beret Star
Beret Star

Zaprawa nasienna w formie płynnego koncentratu (FS) o działaniu układowym, przeznaczony do zaprawiania w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych ziarna siewnego.

Maxim Power
Maxim Power

Zaprawa zbożowa nowej generacji, zarejestrowana przeciwko najważniejszym chorobom przenoszonym przez ziarno i glebę, wykazuje pozytywny wpływ na masę korzeniową.

Zaprawa nasienna Vibrance Gold Formula M
Vibrance Gold 100 FS

Zaprawa zbożowa nowej generacji - Vibrance Gold 100 FS gwarantuje „MOC ZAKORZENIENIA”.

Zaprawa nasienna Celest Trio Formula M
Celest Trio 060 FS

Nowoczesna, 3 składnikowa zaprawa do wszystkich zbóż zawierająca formułę M.

Zaprawa nasienna Maxim
Maxim 025 FS

Wyjątkowa zaprawa do produkcji wysokiej klasy materiału siewnego pszenicy, pszenżyta i żyta o szerokim spektrum zwalczanych chorób.

Uprawa zbóż

W Polsce zboża zajmują największą powierzchnię zasiewów, uprawia się je na blisko 70% gruntów ornych. Obecna sytuacja ekonomiczna na rynku zbóż przemawia za tym, aby maksymalnie wykorzystać potencjał plonowania rośliny, między innymi przez odpowiednią ochronę przed chwastami, wyleganiem, chorobami i szkodnikami. Uzyskane w ten sposób lepsze plony oraz wyższa jakość ziarna z nadwyżką rekompensują nakłady.

Niewiele osób wie o tym, że Polska jest jednym z najważniejszych producentów zbóż w Unii Europejskiej. Na terenie naszego kraju uprawia się zarówno zboża ozime, jak i jare. Do najczęściej wysiewanych zbóż zalicza się pszenicę, jęczmień i kukurydzę.

Nowoczesna uprawa zbóż zakłada nieszablonowe rozwiązania i wybory. Idący z duchem czasu rolnicy decydują się na wysiewanie odmian przygotowanych przez ekspertów z dziedziny hodowli i ochrony roślin. Tego typu odmiany – takie jak pszenica Delawar, pszenica Agil, pszenica Opal czy poszczególne odmiany jęczmienia hybrydowego – gwarantują wysoką odporność na choroby i ponadprzeciętną produktywność. Łączą w sobie optymalny wzrost i zwiększoną zimnotrwałość – przynoszą dzięki temu mniej strat w najbardziej newralgicznych okresach w ciągu roku. Co więcej, jakość zebranego zboża również jest bardzo wysoka, co widać choćby przez pryzmat zawartości białka.

Dodatkowo dzięki stosowaniu odpowiednich środków ochrony roślin zwiększają się ich plony, a co za tym idzie – uprawa zbóż jest bardziej opłacalna. W celu zmaksymalizowania potencjału zbóż warto stosować różnego rodzaju środki wspomagające ich prawidłowy rozwój: fungicydy, herbicydy, regulatory wzrostu oraz zaprawy nasienne. Nowoczesna uprawa zbóż oznacza bowiem nie tylko wysiewanie niespotykanych dotąd odmian, ale również wykorzystywanie do maksimum możliwości, jakie oferuje dzisiejszy rynek agrotechniczny.

Nowoczesna uprawa zbóż – jakich błędów należy unikać?

Częstym błędem związanym z uprawą zbóż jest stosowanie niezbilansowanych dawek nawozów, szczególnie azotu, a także opóźnienie w zasilaniu. Forma nawozu ma szczególne znaczenie w okresie wczesnowiosennym, ponieważ w tym czasie należy podać roślinom łatwo przyswajalny azot azotanowy. Uprawa zbóż ozimych z użyciem mocznika skutkuje powolnym uwalnianiem azotu, co nie zaspokaja potrzeb intensywnie krzewiących się roślin. Głodzenie ich często pojawia się również po zastosowaniu nawozów granulowanych w okresie suszy. Warto wtedy aplikować łatwo dostępny dla roślin azot w formie roztworu, np. RSM.

Częstym błędem w uprawie zbóż jest ponadto zaniedbanie zaopatrzenia roślin w siarkę i magnez oraz w niezbędne mikroelementy – te poleca się podawać w formie oprysku nalistnego.

Nowoczesna uprawa zbóż – jak zapewnić roślinom odpowiednią ochronę?

Uprawa zboża, zarówno ozimego, jak i jarego, musi być obecnie oparta na fundamencie, jakim jest zaprawiane ziarna. Brak tego zabiegu skutkuje zwiększonym ryzykiem przenoszenia chorób, których konsekwencjom rzadko kiedy da się zapobiec za pomocą późniejszych oprysków. Efekt ochronny zaprawiania będzie szczególnie widoczny przy zbożach jarych, których krótszy okres wegetacji powoduje, że nie zawsze można wykonać wszystkie, niezbędne zabiegi ochrony przeciwgrzybowej.

Aby zmniejszyć możliwość wystąpienia chorób wirusowych, konieczne jest z kolei zwalczanie szkodników je przenoszących, szczególnie mszyc. Dla uzyskania dobrego plonu niezbędne jest też zwalczanie chwastów, które stanowią silną konkurencję dla rozwijających się roślin i mogą przyczynić się do znacznego spadku plonów.

Warto jednak pamiętać, że nowoczesna uprawa zbóża wymaga przeprowadzania odpowiednich zabiegów ochronnych przez cały rok. Nawet po zaprawieniu rośliny może bowiem dotknąć choroba lub atak szkodników. Z tego względu szczególnie ważnym jest uprzednie zaopatrzenie się we właściwe środki ochrony, tj. herbicydy, fungicydy i insektycydy.

Nowoczesna uprawa zbóż – jak zadbać o prawidłowy rozwój łanu?

Kolejnym elementem nowoczesnej uprawy zbóż, o którym nie można zapomnieć, jest dbanie o odpowiedni rozwój łanu. Jednym z najczęstszych błędów w uprawie zbóż jest bowiem zastosowanie zwykłych dawek azotu w przypadku nadmiernie rozkrzewionych zbóż ozimych, który dodatkowo pobudza rośliny do wzrostu i zagęszczania łanu. Wysokie stężenie tego nawozu przekłada się na zwiększoną podatność plonu na choroby. Duże zagęszczenie roślin, a co za tym idzie, kłosów na jednostce powierzchni, przyczynia się do konkurencji w wysiewie i prowadzi nieuchronnie do spadku liczby oraz masy ziaren z kłosa. W konsekwencji plon z jednostki powierzchni może być niższy niż ten uzyskany z mniejszej liczby roślin na jednostkę powierzchni. Gorsza będzie także jakość samego ziarna. Takie same skutki w przypadku uprawy zbóż jarych będzie miał zbyt gęsty siew na jednostkę powierzchni.

Nadmierne zagęszczenie roślin zwiększa ponadto niebezpieczeństwo ich wylegania. Konieczne jest wówczas skracanie z użyciem odpowiedniego regulatora wzrostu, co pozwoli na komfortowy zbiór zboża i pomoże ograniczyć presję chorób.