You are here

Herbicyd Axial One

Axial One

Data ostatniej modyfikacji:
27.09.2022

Herbicydy

Zboża

Substancja czynna: 
Formulacja: 
EC
Typ i sposób działania: 
układowy
nalistny
powschodowy
selektywny

Herbicyd do zwalczania chwastów jedno i dwuliściennych w uprawie zbóż ozimych i jarych

Jęczmień jary

Jęczmień ozimy

Pszenica jara

Pszenica ozima

Pszenżyto ozime

Żyto

  • Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.