Maxim® 025 FS

Maxim® 025 FS – pierwsza runda dla Ciebie

Maxim® 025 FS – niższa cena

Maxim® 025 FS to wyjątkowa zaprawa do produkcji wysokiej klasy materiału siewnego pszenicy, jęczmienia, pszenżyta i żyta o szerokim spektrum zwalczanych chorób. Substancja czynna preparatu, fludioksonil, jest pochodną naturalnego antybiotyku. Gwarantuje ona wyjątkową skuteczność zwalczania chorób przy całkowitym bezpieczeństwie dla rośliny uprawnej.

Zastosowanie

Maxim® 025 FS to doskonała ochrona rośliny w początkowej fazie jej rozwoju

Maxim® idealnie pokrywa powierzchnię ziarna. Jednocześnie przemieszcza się wraz z rosnącym koleoptylem zabezpieczając siewki przed grzybami znajdującymi się w glebie. Maxim® długotrwale zabezpiecza ziarniak przed infekcją.

Przemieszczanie się fludioksonilu znakowanego C14 podczas wschodów rośliny

Zaprawa nasienna Maxim 025 FS - Przemieszczanie się fludioksonilu

Maxim® 025 FS to szybsze wschody i mocniejsze rośliny gwarantujące lepsze przezimowanie

Maxim® skutecznie chroni przed chorobami odglebowymi i przenoszonymi z ziarnem. Zapewnia szybkie, równomierne wschody roślin i dobre przezimowanie, będące podstawą wysokich plonów.

Zaprawa nasienna Maxim 025 FS - kontrola i fludioksonil
Zaprawa nasienna Maxim 025 FS - rejestracja

Maxim® 025FS w zbożach i bobowatych:

Maxim® 025 FS ma szeroką rejestrację pozwalającą na zaprawienie nie tylko zbóż, ale i nasion: grochu, fasoli, bobiku, łubinu, peluszki, soczewicy, ciecierzycy, soi i słonecznika przed chorobami grzybowymi. To od dawna oczekiwany przez rolników przełom w ochronie fungicydowej dla upraw bobowatych.

Zakres stosowania

Pszenica ozima pleśń śniegowa, śnieć cuchnąca, zgorzel siewek
Pszenica jara pleśń śniegowa, zgorzel siewek
Jęczmień ozimy pasiastość liści jęczmienia, zgorzel siewek
Jęczmień jary pasiastość liści jęczmienia, zgorzel siewek
Pszenżyto ozime pleśń śniegowa, zgorzel siewek
Żyto ozime pleśń śniegowa, głownia źdźbłowa, zgorzel siewek
Żyto jare głownia źdźbłowa, zgorzel siewek
Groch zwyczajny pastewny (peluszka) zgorzel siewek, askochytoza
Groch łuskowy w uprawie na zielone nasiona
Groch uprawiany na suche nasiona
Fasola zwykła i wielokwiatowa
Bobik
Soczewica
Łubin wąskolistny, żółty i biały zgorzel siewek
Ciecierzyca
Soja
Słonecznik zwyczajny alternarioza słonecznika, szara pleśn, zgnilizna twardzikowa, zgorzel siewek
Pszenica twarda, pszenica samopsza, pszenica płaskurka, pszenica orkisz pleśń śniegowa, śnieć cuchnąca, zgorzel siewek
Bób, wyka siewna zgorzel siewek, askochytoza
Len zwyczajny uprawiany na nasiona, len zwyczajny uprawiany na włókno, mak lekarski, gorczyca, lnianka siewna, konopie siewne, rzodkiew oleista, rzepik ozimy, rzepak jary zgorzel siewek
Dynia zwyczajna, arbuz zgorzel siewek
Tytoń zgorzel siewek

Maxim® 025 FS to wyjątkowa skuteczność w zwalczaniu fuzarioz

Porównanie skuteczności zwalczania fuzarioz

Zaprawa nasienna Maxim 025 FS - porównanie
 

Maxim® zwalczając fuzariozy skutecznie ogranicza wytwarzanie mykotoksyn

Produkcja zbóż jest podstawowym kierunkiem produkcji rolniczej w Polsce. Szacuje się, że w ostatnich latach zboża stanowiły około 74% powierzchni produkcji roślinnej. Tak duży udział powoduje większe zagrożenie chorobami fuzaryjnymi a tym samym zwiększa ryzyko skażenia produkowanych pasz i produktów żywnościowych przez mykotoksyny. Poziom zagrożenia jest monitorowany w przemyśle przetwórczym i nie może przekraczać określonych norm. Kluczowym czynnikiem staje się więc produkcja zbóż wolnych od mykotoksyn. Obecność mykotoksyn w ziarnie zbóż zależy głównie od warunków pogodowych i agrotechnicznych.

Maxim® to strategiczne narzędzie w zintegrowanym programie ochrony zbóż przed mykotoksynami

Wyjątkowa skuteczność zaprawy nasiennej Maxim® przeciw Fusarium w zbożach redukuje początkowe zakażenie i pozwala na ograniczenie poziomu mykotoksyn w czasie zbiorów.

 
Zaprawa nasienna Maxim 025 FS - zawartość mykotoksyn

Fludioksonil znacznie redukuje poziom mykotoksyn – proces ten jest widoczny w różnych fazach wzrostu pszenicy.