You are here

Szukaj produktu

Wpisz poniżej nazwę produktu lub użyj bezpośredniego linku.
Korzystaj z filtrów po lewej stronie aby zawęzić wyszukiwanie.

Pages

Actellic

Insektycydy

Środek owadobójczy do dezynsekcji pomieszczeń magazynowych oraz nasion siewnych i...

Affirm

Insektycydy

Środek owadobójczy przeznaczony do zwalczania szkodników w uprawach jabłoni...

Amistar

Fungicydy

Fungicyd do szerokiego zastosowania w ochronie zbóż, rzepaku i...

Amistar Gold

Fungicydy

Fungicyd, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC...

Amistar Opti

Fungicydy

Fungicyd do ochrony warzyw

Amistar Xtra

Fungicydy

Fungicyd do ochrony rzepaku ozimego

...

Arcade 880 EC

Herbicydy

Herbicyd do ochrony ziemniaka

...

Armure

Fungicydy

Fungicyd do ochrony buraka cukrowego

...

Artea

Fungicydy

Fungicyd do ochrony zbóż ozimych i jarych

Avans Premium

Herbicydy

Herbicyd przeznaczony do zwalczania perzu właściwego oraz innych chwastów...

Avoxa Pak

Herbicydy

Zwalcza miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w uprawie pszenicy ozimej i...

Axial 50

Herbicydy

Herbicyd do zwalczania miotły zbożowej, wyczyńca polnego, owsa głuchego i...

Axial Komplett Pak

Herbicydy

Zwalcza chwasty jednoliścienne i dwuliścienne takie jak: przytulia czepna,...

Axial One

Herbicydy

Herbicyd do zwalczania chwastów jedno i dwuliściennych w uprawie zbóż ozimych i jarych...

Beret Trio

Zaprawy nasienne

Fungicyd do zaprawiania ziarna siewnego zbóż ozimych i jarych

Biromil

Fungicydy

Fungicyd do ochrony zbóż ozimych

Bontima

Fungicydy

Fungicyd do ochony jęczmienia ozimego i jarego

...

Boxer

Herbicydy

Herbicyd do zwalczania rocznych chwastów jedno i dwuliściennych w uprawie...

Boxer Evo EC

Herbicydy

Boxer Evo EC jest herbicydem selektywnym, stosowanym nalistnie, występującym...

Brasan

Herbicydy

Herbicyd do zwalczania chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w rzepaku ozimym

Bravo 500 SC

Fungicydy

Fungicyd, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu...

Camix

Herbicydy

Camix 560 SE jest środkiem chwastobójczym w postaci zawiesinoemulsji do rozcieńczania...

Carial Flex

Fungicydy

Fungicyd, koncentrat w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, o...

Carial Star

Fungicydy

Fungicyd do ochrony ziemniaka i pomidora

...

Pages