Kukurydza

Kukurydza SY Talisman odmiana na ziarno - szczęśliwych plonów ziarna

Odmiany kukurydzy na ziarno

Kukurydza SY Kardona odmiana na kiszonkę

Odmiany kukurydzy na kiszonkę

Program ochrony kukurydzy

Środki ochrony roślin w uprawie kukurydzy

Insektycyd Kusti
Kusti 050 CS

Insektycyd w formie zawiesiny kapsuł w cieczy do rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników gryzących i ssących w roślinach rolniczych, sadowniczych i warzywnych.

Herbicyd Solux
Solux 105 OD

Herbicyd do powschodowego zwalczania perzu właściwego i innych chwastów jednoliściennych oraz dwuliściennych w uprawie kukurydzy.

Herbicyd Camix
Camix 560 SE

Camix 560 SE jest środkiem chwastobójczym w postaci zawiesinoemulsji do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do przedwschodowego powschodniego zwalczania chwastów jednoliściennych oraz dwuliściennych w kukurydzy.

Herbicyd Dual Gold
Dual Gold 960 EC

Środek chwastobójczy w formie koncentratu przeznaczony do zwalczania chwastów jednoliściennych oraz niektórych dwuliściennych w uprawie kukurydzy, kukurydzy cukrowej, słonecznika oraz soi.

Herbicyd Elumis
Elumis

Środek chwastobójczy w formie zawiesiny stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania perzu właściwego i innych chwastów jednoliściennych oraz chwastów dwuliściennych w uprawie kukurydzy.

Zaprawa nasienna Force
Force

Zaprawa owadobójcza do zaprawiania nasion buraka cukrowego przeciwko szkodnikom występującym w glebie.

Insektycyd Karate Zeon
Karate Zeon 050 CS

Środek owadobójczy i przędziorkobójczy w formie koncentratu przeznaczony do zwalczania szkodników gryzących i ssących w roślinach rolniczych, sadowniczych, warzywnych, zielarskich i ozdobnych.

Herbicyd Gardo Gold Pack
Gardo Gold Pack

Herbicyd do ochrony kukurydzy.

Herbicyd Lumax
Lumax 537,5 SE

Środek chwastobójczy przeznaczony do przedwschodniego i powschodzącego zwalczania chwastów jednoliściennych (głównie prosowatych) oraz dwuliściennych w kukurydzy.

Kukurydza zajmuje trzecie miejsce wśród zbóż na świecie, zarówno pod względem powierzchni zasiewów, jak i zbiorów. Areał kukurydzy w Polsce przekracza 1 milion hektarów. Jej duża popularność utrzymuje się ze względu na dużą wydajność oraz wartość pokarmową. Kukurydza znajduje szerokie zastosowanie jako pasza dla bydła, trzody chlewnej oraz drobiu. Jest też cennym produktem spożywanym przez człowieka.

Więcej chevron_right

Syngenta w swojej ofercie posiada blisko 40 odmian kukurydzy z przeznaczeniem na ziarno, grys, kiszonkę czy biogaz. Do najpopularniejszych należy odmiana SY Talisman z przeznaczeniem na ziarno. Sprawdza się zarówno w dobrych jak i słabych latach. Wyróżnia ją stabilny i wyrównany plon. W sezonie 2016 w doświadczeniach COBORU odmiana uzyskała plon 111% wzorca, co daje 135,5 dt/ha. Jest to lider plonu ziarna nie tylko w Polsce, ale również w Niemczech i Austrii.

Wśród odmian na kiszonkę szczególnie polecamy odmianę SY Kardona. Jest to propozycja dla farm stawiających na wysoki plon oraz jakość kiszonki. W doświadczeniach COBORU 2016 odmiana SY Kardona uzyskała najwyższy w grupie plon suchej masy: 224,6 dt/ha, co stanowi 105% wzorca. Zdrowe, bardzo silnie ulistnione rośliny z dużym udziałem kolb dają plon o wysokiej strawności i koncentracji energii. Odmiana należy do grupy POWERCELL - nowoczesnych odmian spełniających wysokie wymagania producentów i hodowców bydła.

Poznaj pełną listę odmian kukurydzy:

• na ziarno: https://www.syngenta.pl/uprawy/kukurydza/odmiany-na-ziarno

• na kiszonkę: https://www.syngenta.pl/uprawy/kukurydza/odmiany-na-kiszonke

Zwiń chevron_right

Uprawa kukurydzy

Kukurydza zarówno w Polsce, jak i na świecie zajmuje trzecie miejsce pod względem powierzchni zasiewów i zbiorów. Na jej popularność wpływa ogromna liczba zastosowań. Kukurydzę wykorzystuje się bowiem jako produkt spożywczy dla człowieka oraz pasze dla zwierząt takich jak bydło, trzoda chlewna czy drób. Nic więc dziwnego, że rolnicy tak często decydują się na siew kukurydzy. Uprawa kukurydzy może być wydajna, trzeba jednak pamiętać, że jest to gatunek ciepło- i światłolubny. Dlatego kluczowy jest wybór stanowiska, a także dopasowanie odmiany (FAO) do rejonu uprawy. Jakie wymagania ma kukurydza? Jakie zabiegi pielęgnacyjne należy stosować?


Uprawa kukurydzy – podstawowe wymagania gatunku

Uprawa kukurydzy powinna być zlokalizowana na stanowisku dobrze nasłonecznionym, szybko nagrzewającym się i (jeśli to możliwe) osłoniętym. To gatunek ciepło- i światłolubny pochodzący z Meksyku, czyli kraju o znacznie cieplejszym klimacie. Optymalna temperatura wzrostu kukurydzy oscyluje w granicach 21-27°C. Gatunek kiełkuje już w temperaturze 6°C, a znosi przymrozki do -3°C.

Kukurydza zwyczajna nie lubi gleb zimnych, podmokłych, ciężkich i kwaśnych. Można ją uprawiać na glebach lekkich pod warunkiem wykonywania właściwego, zrównoważonego nawożenia. Uprawia się ją m.in. na glebach kompleksów pszennych i żytnich (klasa I-IVb), zbożowo-pastewnych oraz górskim pszennym i zbożowym. Kukurydza wymaga pH gleby przekraczającego 5,5. Niski odczyn m.in. hamuje rozwój systemu korzeniowego (a przy tym utrudnia pobieranie składników pokarmowych). Roślina ma silnie rozwinięty system korzeniowy, dlatego dobrze znosi krótkotrwałe susze. Największe potrzeby wodne wykazuje w czasie kwitnienia, czyli od lipca do początku sierpnia. Kukurydza jest wymagająca pod względem zasobności gleby.

Uprawa kukurydzy – dobór odmian i siew

Odmiany kukurydzy powinny być dobrane pod poszczególne rejony uprawy. W Polsce wyznaczono cztery rejony uprawy: I (FAO do 300), II (FAO 230-260), III (FAO do 210), IV (FAO do 200). Kolejny aspekt wyboru kukurydzy na ziarno to rodzaj mieszańców. Wyróżnia się FLINT (szybszy wzrost początkowy, wcześniejsze kwitnienie, lepsza odporność na chłody) oraz DENT (polecane do uprawy w cieplejszych rejonach, w procesie suszenia oddają więcej wody, bardziej płaskie ziarniaki). Uprawa kukurydzy powinna być dopasowana do potrzeb, ale i warunków.

W ofercie firmy Syngenta znajduje się szereg odmian kukurydzy, którym – ze względu na ich cechy – przypisuje się konkretne przeznaczenie. Wśród nasion kukurydzy proponowanych przez firmę Syngenta znajdują się odmiany kukurydzy na ziarno, kukurydzy na kiszonkę, grys czy też biogaz, którego potencjał, jako odnawialnego źródła energii, jest nieoceniony w dzisiejszych czasach.

Pośród odmian kukurydzy na ziarno znajdują się nasiona doskonale przystosowujące się do następujących w danym roku warunków atmosferycznych, cechujące się wyjątkową zdrowotnością i dające stabilny plon. Odmiany kukurydzy na kiszonkę charakteryzują się wysoką zawartością energetyczną, ponadprzeciętną strawialnością włókna i oczywiście dobrą zdrowotnością.

Siew zaleca się wykonywać pomiędzy 20 kwietnia a 5 maja, w praktyce termin często jest rozszerzony. Kukurydza DENT kiełkuje w nieco wyższej temperaturze (od 8°C). Termin siewu opóźnia się w przypadku niesprzyjającej, mokrej pogody. Nasiona kukurydzy wysiewa się na głębokość 3-4cm (gleby cięższe) lub 5-6cm (gleby lekkie). Gęstość siewu zależy od odmiany, zwykle wynosi ok. 80 tys. nasion na 1ha.

Najważniejsze zabiegi pielęgnacyjne w uprawie kukurydzy

Kukurydza należy do nielicznych roślin, które dają plon w uprawie monokulturowej. Jednakże zmianowanie pozytywnie wpływa na jej zdrowotność. Tak prowadzona uprawa kukurydzy jest rzadziej porażana przez choroby i atakowana przez szkodniki. Aby uprawa kukurydzy przynosiła jak najwyższe plony, firma Syngenta przygotowała również specjalne środki ochrony tego zboża. Zaliczają się do nich wysoce wyspecjalizowane herbicydy, fungicydy i insektycydy, pozostawiające uprawę kukurydzy wolną od wszelkiego rodzaju czynników wyniszczających, maksymalizując tym samym jej wydajność. Dobrym przedplonem dla kukurydzy są rośliny bobowate. Wysiew nawozów zielonych pozwala na zmniejszenie dawek azotu.

Zboże ma duże potrzeby pokarmowe, dlatego w roku poprzedzającym uprawę stosuje się obornik, a później plantacje wspomaga nawozami mineralnymi. Nawożenie azotem wykonuje się jeszcze przed siewem (50-70% dawki), drugi zabieg najlepiej zastosować w fazie 4-6 liści właściwych. Nawożenie azotem i fosforem wykonuje się jesienią (na glebach ciężkich) i wiosną przedsiewnie (na lekkich). Nawozy zaleca się wymieszać z wierzchnią warstwą podłoża. Poza nawożeniem doglebowym stosuje się dodatkowo nawożenie dolistne. Jest korzystne zwłaszcza w przypadku wystąpienia objawów niedoboru pierwiastków, gdyż najszybciej radzi sobie z chorobami fizjologicznymi tego typu.

Duże znaczenie ma ochrona kukurydzy przed chwastami (zwłaszcza przedsiewnie i w początkowej fazie wzrostu). Stosuje się mechaniczne i chemiczne metody. Ostatnio wymienione zabiegi agrotechniczne wykonuje się w oparciu o progi szkodliwości (np. u komosy białej to 2 sztuki na 1m2 upraw). Uprawa kukurydzy jest zagrożona m.in. przez patogeny wywołujące głownie kukurydzy, zgorzel siewek, fuzariozę kolb kukurydzy i mozaikę kukurydzy. Ze szkodników problemem są m.in. drutowce, lenie, miniarki, mszyce, omacnica prosowianka, pchełki ziemne, zmienniki i śmietka kiełkówka. W przypadku chorób i szkodników bardzo ważne są działania profilaktyczne, np. stosowanie dobrej jakości materiału siewnego pochodzącego od producentów, używanie zapraw nasiennych i ogólne dbanie o kondycję kukurydzy.