You are here

Herbicyd Elumis

Elumis

Data ostatniej modyfikacji:
09.09.2020

Herbicydy

Kukurydza

Substancja czynna: 
Formulacja: 
OD
Typ i sposób działania: 
nalistny
powschodowy

Środek chwastobójczy w formie zawiesiny stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania perzu właściwego i innych chwastów jednoliściennych oraz chwastów dwuliściennych w uprawie kukurydzy.

Promocja Pryśnij Zboże - zgarnij do 2000 zł | Syngenta

Środek chwastobójczy w formie zawiesiny stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania perzu właściwego i innych chwastów jednoliściennych oraz chwastów dwuliściennych w uprawie kukurydzy.

Kukurydza

  • Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.