You are here

Odmiany kukurydzy na kiszonkę

Odmiany polecane na kiszonkę


SY Kardona

FAO 250

Wydajność na zawołanie

Drim

FAO 220

Jak marzenie

SY Amboss

FAO 220-230

Rządzi plonem kiszonki

SY Comandor

FAO 220-230

Cała naprzód

SY Feeditop

FAO 230

Kiszonka z klasą

SY Milkytop

FAO 230

Żyły złota

SY Welas

FAO 230-240

Ładuje energią

SY Gibuti

FAO 240

Tytan kiszonki

SY Madras

FAO 240

Esencja kiszonki

SY Vemstar

FAO 240

Do boju o energię VEM

SY Respect

FAO 240

Budzi respekt

SY Unitop

FAO 240

Przełom w wydajności

SY Bratisla

FAO 260

Sięgaj wysoko

SY Campona

FAO 260

Mleczna odmiana

SY Altitude

FAO 260

Radość obfitości

Program ochrony kukurydzy


Środki ochrony roślin


Insektycydy

Karate Zeon 050 CS

Środek owadobójczy i przędziorkobójczy w formie koncentratu przeznaczony do zwalczania...

Fungicydy

Quilt Xcel 263,8 SE

Quilt Xcel 263,8 SE jest środkiem grzybobójczym, w formie zawiesino-emulsji do...

Herbicydy

Elumis Forte Pack

Produkt firmy Syngenta przeznaczony do zwalczania chwastów w uprawie kukurydzy. Jest...

Herbicydy

Lumax 537,5 SE

Środek chwastobójczy przeznaczony do przedwschodniego i powschodzącego zwalczania...