You are here

Odmiany kukurydzy na kiszonkę

Odmiany polecane na kiszonkę


Kukurydza - SY Amfora

SY Amfora

FAO 260-270

Poznaj królową kiszonki

Kukurydza - SY feronia

SY Feronia

FAO 250

Wypełniona zaletami

Kukurydza - SY Fermin

SY Fermin

FAO 230

Pewniak w ofercie

Kukurydza - SY Hummer

SY Hummer

FAO 230

SY Hummer

Kukurydza - SY Nomad

SY Nomad

FAO 250

Energia i masa

Kukurydza - SY Vitamin

SY Vitamin

FAO 250-260

Pełna dawka energii

Kukurydza - SY Collosseum

SY Collosseum

FAO 250

Mistrz suchej masy

Kukurydza - SY Energetic

SY Energetic

FAO 250

Energia idzie w bańki

Kukurydza - SY Kardona

SY Kardona

FAO 250

Wydajność na zawołanie

Kukurydza - SY Welas

SY Welas

FAO 230-240

Ładuje energią

Kukurydza - SY Campona

SY Campona

FAO 260

Mleczna odmiana

Program ochrony kukurydzy


Środki ochrony roślin


Herbicyd Dual Gold
Herbicydy

Dual Gold 960 EC

Środek chwastobójczy w formie koncentratu przeznaczony do zwalczania chwastów...

Herbicyd Elumis
Herbicyd

Elumis

Środek chwastobójczy w formie zawiesiny stosowany nalistnie, przeznaczony do...

Insektycyd Karate Zeon
Insektycydy

Karate Zeon 050 CS

Środek owadobójczy i przędziorkobójczy w formie koncentratu przeznaczony do zwalczania...

Herbicyd Gardo Gold Pack
Herbicydy

Gardo Gold Pack

Herbicyd do ochrony kukurydzy.

Herbicyd Lumax
Herbicydy

Lumax 537,5 SE

Środek chwastobójczy przeznaczony do przedwschodniego i powschodzącego zwalczania...


Odmiany kukurydzy na kiszonkę – co wybierać?

Jedną z najczęściej stosowanych w żywieniu bydła mlecznego pasz objętościowych jest kiszonka. Wśród jej rodzajów wyróżnia się kiszonkę kukurydzy, która stanowi główne źródło energii w żywieniu krów. Dobrej jakości kiszonka zapewnia bydłu odpowiednią ilość właściwych składników odżywczych, dzięki czemu hodowca może zaoszczędzić na paszach treściwych. Syngenta chce być bliska hodowcom, dlatego też oferuje kilkanaście różnych odmian kukurydzy na kiszonkę, zapewniając hodowcy i jego zwierzętom to, co najlepsze.

Przy wyborze odmian kukurydzy na kiszonkę poza małymi wymaganiami czy odpornością na patogeny zwraca się również uwagę na wysoką zawartość skrobi oraz wysoką strawność włókna i całych roślin. Szacuje się, że zawartość suchej masy powinna wynosić 30–35%, zaś udział kolb w całkowitym plonie suchej masy ma stanowić minimum 50%. Kukurydza na kiszonkę od firmy Syngenta cechuje się bardzo dobrymi właściwościami nie tylko z perspektywy rolnika, ale i ze strony hodowcy, który zadaje swoim zwierzętom powstałą kiszonkę. Jest ona bowiem bogata w energię, łatwo się trawi i jest cennym źródłem skrobi, włókna oraz innych składników ważnych dla rozwoju i wydajności bydła mlecznego. Na kiszonkę można uprawiać także niektóre typowe odmiany na ziarno. Zasada jednakże nie działa w drugą stronę. Kukurydza na kiszonkę nie nadaje się bowiem do uprawy na ziarno.

Nasiona kukurydzy na kiszonkę – przygotowanie podłoża pod wysiew

Kukurydza na kiszonkę jest o tyle cenna dla rolnika, że w porównaniu z wieloma gatunkami zbóż, np. pszenicą, ma mniejsze wymagania glebowe, a podłoże łatwiej udaje się przygotować. Nasiona kukurydzy na ziarno wysiewa się w kompleksach pszennych i żytnich (klasa I-IVb), zbożowo-pastewnych oraz górskich pszennych i zbożowych. Przy odpowiednich działaniach (poprawa żyzności i zwięzłości) dobry plon można uzyskać także na glebach lekkich. Prawidłowe pH wynosi 5,5. Nadmiernie wysoki lub niski odczyn powoduje gorszą pobieralność i unieczynnianie składników pokarmowych. Znaczna część znajdujących się w ofercie odmian kukurydzy na kiszonkę doskonale wzrasta na większości lub nawet na wszystkich rodzajach gleb. Odmiany te charakteryzują się często stosunkowo szybkim wzrostem początkowym. Dodatkowo dzięki odpowiedniej wielkości kolb i nieprzeciętnej zdrowotności dają wysokiej jakości plon – i to w dużej ilości. Dobrym przedplonem dla kukurydzy na kiszonkę są rośliny zaliczane do rodziny motylkowatych. Czasem kukurydzę uprawia się po roślinach okopowych. W roku poprzedzającym sifew zaleca się wykonać nawożenie obornikiem.

Kukurydza na kiszonkę – kiedy i jak siać?

Nasiona kukurydzy na kiszonkę wysiewa się od trzeciej dekady kwietnia do drugiej dekady maja. Zależy to od wczesności i rodzaju odmiany, a także warunków pogodowych. W praktyce siew najczęściej przypada na maj. Nie można jednak nadmiernie go opóźniać, gdyż spowoduje to obniżkę plonowania ziarna. Głębokość siewu wynosi od 4 (gleby ciężkie) nawet do 8 cm (gleby lekkie). Odległość pomiędzy rzędami to 0,7-0,8 m. Kukurydza na kiszonkę w porównaniu z kukurydzą na ziarno jest gęściej wysiewana. Różnica wynosi 5-10 tys. nasion na 1 ha. Najczęściej zalecana obsada oscyluje w granicach 85-95 tys/ha.

Kukurydza na kiszonkę, a pielęgnacja. Jakie zabiegi są najważniejsze?

Jednym z kluczowych zabiegów pielęgnacyjnych jest racjonalne, zrównoważone nawożenie. Azot najczęściej rozkłada się na dwie dawki: pierwszą (50-70%) stosuje się przedsiewnie, a kolejną, gdy kukurydza wykształci 4-6 liści właściwych. Fosfor i potas na cięższych glebach aplikuje się jeszcze jesienią, na lekkich przedsiewnie, tak jak azot. Dokładne ilości makro- i mikroelementów powinny być oparte o analizę laboratoryjną gleby. Jeśli na roślinach wystąpią symptomy niedoboru któregoś z pierwiastków pokarmowych, wykonuje się nawożenie dolistne. Dużych nakładów pracy wymaga walka z zachwaszczeniem. Najważniejsza jest metoda chemiczna – stosowanie herbicydów. Dobiera się je do gatunków chwastów i fazy wzrostu. W wielu przypadkach zaleca się stosować naprzemiennie środki ochrony (substancje aktywnie czynne należące do różnych grup). W przeciwnym wypadku może dojść do nabycia mechanizmów odpornościowych u roślin niepożądanych. Uzupełnieniem jest metoda mechaniczna, która przy okazji zapobiega zaskorupianiu wierzchniej warstwy podłoża.

Odmiany kukurydzy na kiszonkę – jakie choroby i szkodniki są zagrożeniem?

Kukurydza na kiszonkę jest zagrożona różnorodnymi chorobami i szkodnikami. Najgroźniejsze patogeny chorobotwórcze odpowiadają za wywoływanie fuzarioz kolb, zgnilizny korzeni i zgorzeli podstawy łodygi oraz zgorzeli siewek. Ze szkodników utrapieniem rolników są m.in. omacnica prosowianka, mszyce, stonka kukurydziana oraz ploniarka zbożówka. Z agrofagami walczy się się przez szeroko zakrojoną profilaktykę (płodozmian, zaprawianie nasion, zakup nasion z rzetelnych źródeł, zrównoważone nawożenie, odchwaszczanie, czystość na polu). Jednakże zwykle to nie wystarcza, dlatego sięga się po mocniejsze rozwiązania zapobiegawcze i doraźne – środki ochrony roślin.

W sprzedaży dostępne są różnorodne odmiany kukurydzy na kiszonkę. Właściwy dobór do warunków oraz potrzeb pozwala zmaksymalizować potencjalny plon. Wiele dostępnych w ofercie firmy Syngenta odmian kukurydzy na kiszonkę nadaje się również na ziarno, co znacznie zwiększa przydatność zakupionych nasion kukurydzy. Niektóre służą także do produkcji biogazu.