SY Hummer

Cechy odmiany

Typ: odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC)
Kierunek użytkowania: kiszonka

  • Odmiana z grupy wczesnej o wysokim potencjale plonu kiszonki
  • Bardzo dobra strawność roślin oraz zawartość skrobi
  • Rośliny dość wysokie, bardzo bogato ulistnione
  • Odmiana tolerancyjna na stres suszy
  • Z powodzeniem można wysiewać na stanowiska wolno nagrzewające się wiosną
  • Bardzo mocny parametr Stay Green

Zalecana obsada i gleba

  • kiszonka 85 000 – 90 000 szt./ha
  • wszystkie typy gleb

Wyniki doświadczeń

Doświadczenia rozwojowe Syngenta Polska 2018

Kukurydza SY Hummer odmiana na kiszonkę - Doświadczenia rozwojowe Syngenta Polska 2018

Doświadczenia rozwojowe Syngenta Polska 2019

Kukurydza SY Hummer odmiana na kiszonkę - Doświadczenia rozwojowe Syngenta Polska 2019

Doświadczenia rozwojowe Syngenta Polska 2018-2019

Kukurydza SY Hummer odmiana na kiszonkę - Doświadczenia rozwojowe Syngenta Polska 2018-2019