SY Hummer FAO 230

Przeznaczenie

 • odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC)
 • kiszonka

Cechy odmiany

 • odmiana z grupy wczesnej o wysokim potencjale plonu kiszonki
 • bardzo dobra strawność roślin oraz zawartość skrobi
 • rośliny dość wysokie, bardzo bogato ulistnione
 • odmiana tolerancyjna na stres suszy
 • z powodzeniem można wysiewać na stanowiska wolno nagrzewające się wiosną
 • bardzo mocny parametr Stay Green

Warunki uprawy

 • kiszonka 85 000 – 90 000 szt./ha
 • wszystkie typy gleb

Charakterystyka kolby

Kolba typu flex
Ziarno typu flint/dent
kolba typu flex ziarno
typu pośredniego

Plonowanie

Doświadczenia rozwojowe Syngenta Polska 2020
 • SY Hummer
 • Wzorzec
Doświadczenia rozwojowe Syngenta Polska 2020
 • SY Hummer
 • Wzorzec