You are here

Odmiany rzepaku


Odmiany mieszańcowe

Odmiana mieszańcowa

SY Saveo

Wyciśniesz plon w każdych warunkach

Odmiana mieszańcowa

SY Medea

Nieziemskie plonowanie

Odmiana mieszańcowa

SY Polana

Słowiański charakter

Odmiana mieszańcowa

SY Florian

Jeśli ma coś pęknąć,
to tylko rekord plonu!

Odmiana mieszańcowa

George

Z nim nigdy nie jest
za późno na piękne zbiory!

Odmiana mieszańcowa

Mascara

I nie musisz stać na rzęsach

Odmiany kiłoodporne

Odmiana kiłoodporna

SY Alibaba

Sprytniejszy od kiły kapusty

Agricast

Dynamiczny serwis opracowany dla potrzeb prognozowania zabiegów agrotechnicznych.

Odmiany liniowe

Program ochrony rzepaku


Środki ochrony roślin


Herbicydy

Colzor Trio 405 EC

Środek chwastobójczy w formie koncentratu przeznaczony do zwalczania jednorocznych...

Fungicydy

Toprex 375 SC

Środek grzybobójczy i regulator wzrostu w formie koncentratu. Działa zapobiegawczo i...

Insektycydy

Karate Zeon 050 CS

Środek owadobójczy i przędziorkobójczy w formie koncentratu przeznaczony do zwalczania...

Herbicydy

Reglone 200 SL

Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego....

Insektycydy

Evure

Insektycyd w formie emulsji (olej w wodzie) do sporządzania emulsji wodnej, o...

Herbicidy

Zetrola

Selektywny herbicyd, w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany...


Rzepak w Polsce uprawia się w formie ozimej, gdyż jest można w ten sposób uzyskać znacznie większy plon w porównaniu z rzepakiem jarym.

Siew jest uzależniony głównie od warunków klimatycznych w danym rejonie kraju i wymagań konkretnej odmiany rzepaku ozimego. Najwcześniej wykonuje się go w północno-wschodniej Polsce (5-6 sierpnia). W większości województw optymalny termin przypada od drugiej połowy sierpnia (często w dniach 20-25). Zbyt późne wykonanie zabiegu skutkuje słabszym wykształceniem roślin a tym samym zmniejszonym plonem. Opóźnienie o 7 dni może spowodować spadek plonu o 8 %. Najlepsze pod rzepak są kompleksy pszenne dobre i bardzo dobre. Należy unikać podłoży podmokłych, okresowo zalewanych wodą oraz zakwaszonych. Głębokość siewu wynosi 1,5-2cm. Zwykle na obsianie 1ha potrzeba 3,5kg nasion. Najwyższe plony uzyskuje się wysiewając nasiona rzepaku Syngenta po roślinach strączkowych, mieszankach zbożowo-zbożowych oraz po ziemniakach (wczesnych odmianach). Wiosną rzepak wymaga obfitego nawożenia azotem (i siarką, która wspomaga pobieranie wspomnianego pierwiastka). Nawozy fosforowe stosuje się po zbiorze zbóż. Ochrona rzepaku ozimego powinna być prowadzona przez cały sezon wegetacyjny. Warto korzystać z programu ochrony rzepaku obejmującego desykację, ochronę przed zachwaszczeniem, chorobami, szkodnikami oraz regulację wzrostu.

Wybierając odmiany rzepaku należy kierować się takimi parametrami jak plenność, zdolność przezimowania, zawartość tłuszczu w nasionach, odporność na wyleganie oraz niekorzystne czynniki.

Rzepak jest jedną z najważniejszych roślin uprawnych w Polsce. Powierzchnia jego uprawy rosła systematycznie, osiągając w ostatnich latach około 850 tys. ha (rzepak ozimy oraz jary).

Olej tłoczony z nasion rzepaku służy głównie do produkcji olejów jadalnych, margaryn oraz wykorzystywany jest jako surowiec do produkcji biopaliw. Makuch rzepakowy lub śruta poekstrakcyjna pozostałe po wytłoczeniu nasion wykorzystywane są z powodzeniem do produkcji pasz. Uprawa rzepaku ma również bardzo duże znaczenie z punktu widzenia agronomicznego. Roślina ta pozostaje jednym z najlepszych międzyplonów w płodozmianach zbożowych. Nic więc dziwnego, że od kilku lat obserwujemy w naszym kraju intensyfikację tej uprawy.

Syngenta jest jedyną firmą na rynku, która oferuje zarówno nasiona czołowych odmian, jak i rozwiązania ochrony roślin - od siewu aż po zbiór. Rzepak jest dla Syngenta strategiczną uprawą, dlatego prowadzimy szeroko zakrojone projekty badawcze, aby dostarczać Państwu najnowsze technologie.

W roku 2017 wzbogaciliśmy naszą ofertę o odmiany liniowe SY Rokas oraz SY Ilona. Dołączają one do grona odmian o wysokim potencjale plonowania. Dodatkowo SY Rokas posiada szczególną odporność na wyleganie a SY Ilona wyróżnia się wysokim plonem oleju. Obie odmiany cechują się bardzo dobrą zimotrwałoscią.

SY Florida F1 to odmiana mieszańcowa niedawno zarejestrowana w Polsce. Odmiana wczesna w kwitnieniu i dojrzewaniu, o wysokim potencjale plonowania, która charakteryzuje się wysoką tolerancją na suchą zgniliznę kapustnych.

Syngenta ma też w ofercie odmianę SY Alister F1odmianę odporną na kiłę kapustnych. SY Alister F1 to odmiana najczęściej uprawiania w roku 2016 spośród odmian odpornych na kiłę kapusty w Polsce, w Czechach oraz w Niemczech*. 

Kiła kapusta staje się coraz większym problemem w uprawie rzepaku, dlatego hodowla odmian hybrydowych odpornych na kiłę jest jednym z naszych kluczowych projektów hodowlanych. W wyniku tych prac powstała odmiana SY Alibaba F1. To nowa odmiana odporna na kiłę kapustnych, która dobrze plonuje zarówno w warunkach zainfekowanych, jak i bez infekcji.
 
Jeśli chodzi o program ochrony, zachęcamy do zastosowania - TOPREX® 375 SC - obecnie najlepiej rozpoznawanego w Polsce i najczęściej stosowanego regulatora wzrostu i rozwoju rzepaku oraz fungicydu w jednym*. To prawdziwy „architekt łanu”.

W okresie kwitnienia rzepaku, rekomendujemy Amistar Xtra 280 SC. Preparat kontynuuje tradycję znakomitego fungicydu Amistar 250 EC. Fungicyd zawiera dwie substancje aktywne działające zapobiegawczo oraz interwencyjnie. Cyprokonazol szybko zwalcza choroby i infekcje a Technologia AMISTAR® długo chroni rzepak i zwiększa plon dzięki efektowi zieloności.

Znakomitym rozwiązaniem w ochronie insektycydowej jest Karate Zeon. Preparat zwalcza najważniejsze szkodniki rzepaku, można go stosować jesienią a także wiosną. Ma szeroką rejestrację w wielu uprawach. Wyróznia się na tle innych pyretroide unikalną formulacją. Dzięki mikrokapsule preparat jest skuteczniejszy.

*wg badań panelowych niezależej agencji badawczej 2016