You are here

Herbicyd Colzor Trio

Colzor Trio

Data ostatniej modyfikacji:
21.11.2021

Herbicydy

Rzepak

Substancja czynna: 
Formulacja: 
EC
Typ i sposób działania: 
doglebowy

Herbicyd w formie koncentratu do sporządzenia emulsji wodnej, stosowany doglebowo, przeznaczony do zwalczania jednorodnych chwastów dwuliściennych i niektórych jednoliściennych w rzepaku ozimym.

Rzepak ozimy

  • Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.