SY Annabella

SY Anabella

SY Annabella

Caryca pól

SY Annabella
Rzepak SY Annabella odmiana mieszańcowa - charakterystyka
SY Annabella odmiana o wysokim potencjale plonowania oraz bardzo wysokiej zimotrwałości. Odmiana charakteryzuje się roślinami średniej wysokości o bardzo dużej odporności na wyleganie. SY Annabella bardzo dobrze wykorzystuje azot i wykazuje się dużą tolerancją choroby, w tym suchą zgniliznę kapustnych.

Plon nasion (dt/ha)

Wyniki oficjalnych doświadczeń COBORU 2015, 2016

Rzepak SY Annabella odmiana mieszańcowa - plon nasion