You are here

Toprex 375 SC | Syngenta

Toprex 375 SC

Środek grzybobójczy i regulator wzrostu w formie koncentratu. Działa zapobiegawczo i interwencyjnie.

Zastosowania

Środek przeznaczony do regulacji wzrostu roślin rzepaku ozimego w okresie wiosennym w celu skrócenia i wzmocnienia upraw roślin rzepaku ozimego (zapobieganie wyleganiu) oraz nadmiernemu wyrastaniu roślin w okresie jesiennym. Chroni również przed chorobami grzybowymi.

Fungicyd Toprex - 3 fundamenty

Wzmocnienie kondycji rzepaku, ochrona przed chorobami czy przygotowanie go do przezimowania mogą w znaczny sposób wpłynąć zarówno na jakość, jak i plon rzepaku. Profesjonalna regulacja wzrostu i rozwoju roślin, tak jak ochrona fungicydowa, stanowią podstawowe zabiegi na plantacji rzepaku.

Fungicyd Toprex - Niżej osadzony pąk wierzchołkowy,<br />
    większa liczba liści
Niżej osadzony pąk wierzchołkowy, większa liczba liści
Fungicyd Toprex - Dłuższy i mocniejszy system<br />
    korzeniowy, grubsza szyjka<br />
    korzeniowa
Dłuższy i mocniejszy system korzeniowy, grubsza szyjka korzeniowa
Fungicyd Toprex - Zwalczanie suchej zgnilizny i czerni<br />
    krzyżowych
Zwalczanie suchej zgnilizny i czerni krzyżowych

Fungicyd Toprex - strzałka

Fungicyd Toprex - bezpieczne przezimowanie

Brak odpowiedniej ochrony to ryzyko utraty od kilkunastu do kilkudziesięciu procent plonu spowodowane chorobami grzybowymi.

Tylko skuteczne zabezpieczenie uprawy przed chorobami grzybowymi, jak również efektywna regulacja wzrostu i rozwoju rzepaku gwarantuje pewność ochrony plonu.

Dlatego warto stosować TOPREX jesienią w dawce 0,3 l/ha w fazie 4-6 liści

Toprex® Regulacja wzrostu i rozwoju rośliny oraz ochrona przed chorobami

Wzmocnienie kondycji rośliny rzepaku, równomierne pąkowanie i kwitnienie, czy też w końcu brak wylegania, mogą w znaczny sposób wpłynąć na jakość i ilość uzyskiwanego plonu rzepaku.

Profesjonalna regulacja wzrostu i rozwoju roślin staje się jednym z podstawowych zabiegów w uprawie tego gatunku.

Ryzyko utraty od kilkunastu do kilkudziesięciu procent plonu spowodowane chorobami grzybowymi jest dla wielu ważnym argumentem zachęcającym do odpowiedniego zabezpieczenia plantacji aż do zbiorów.

W warunkach niekorzystnego przebiegu wegetacji, tylko skuteczne zabezpieczenie plantacji przed chorobami grzybowymi, jak również efektywna regulacja wzrostu i rozwoju rzepaku ozimego gwarantuje pewność ochrony plonu.


Nowa dawka Toprex 0,35 l/ha wpisuje się w potrzeby klientów na wiosnę, którzy uwzględniają zmiany w postępie hodowli odpornościowej i pokroju roślin nowych odmian rzepaku ozimego, a także zmiany w przebiegu pogody, oczekując nadal skutecznej ochrony fungicydowej i regulacji roślin już od samego początku wegetacji:

występowanie łagodnych zim, które sprzyjają przezimowaniu roślin, a także postęp w hodowli odmian, ich wyższa zimotrwałość, geny odporności roślin ograniczają występowanie phomy lingam już w okresie jesiennej wegetacji, jednak pomimo tego w celu skutecznego przerwania dalszej infekcji na najstarszych liściach i przerastania grzybni do rozwijających się łodyg konieczny jest szybki zabieg;
wczesna wiosna umożliwia szybki wjazd w pole z azotem, a po ruszeniu wegetacji wraz z pojawem chowaczy możliwy jest łączny zabieg fungicydowy wraz z działaniem regulacyjnym już od początku okresu formowania łodyg;
stresujący przebieg pogody dla rozwoju roślin (narastające susze i dłuższy okres występowania przymrozków i niższych temperatur) nie stanowi problemu dla zastosowania Toprex, ponieważ wykazuje on najwyższe bezpieczeństwo stosowania substancji opartych o grupę triazoli w odpowiednio przygotowanej formulacji (nie zawiera pochodnych „CCC”).

Toprex
zmiana struktury łanu = lepszy plon

Fungicyd Toprex - Plon po zastosowaniu regulatorów wzrostu

Dlaczego warto zastosować Toprex® wiosną

Fungicyd Toprex - zdjęcie 1
zwalczanie suchej zgnilizny kapustnych
Fungicyd Toprex - zdjęcie 2
niższy łan – zapobieganie wyleganiu roślin
Fungicyd Toprex - zdjęcie 3
synchronizacja kwitnienia
Fungicyd Toprex - zdjęcie 4
więcej rozgałęzień bocznych
Fungicyd Toprex - zdjęcie 5
równomierne dojrzewanie łuszczyn rzepaku
Fungicyd Toprex - zdjęcie 6
wysoki plon, łatwy zbiór

Jak działa Toprex

Najgroźniejsze choroby rzepaku

Sucha zgnilizna kapustnych (Phoma lingam)

Fungicyd Toprex - Sucha zgnilizna kapustnych 1
Fungicyd Toprex - Sucha zgnilizna kapustnych 2

Objawy

 • na liściach, szyjce, łodydze i łuszczynach żółtawe lub jasnoszare plamy z widocznymi piknidiami w postaci czarnych kropek
 • zainfekowane rośliny mają skłonność do przedwczesnego dojrzewania, a nawet wylegania,

Rozwój

 • sprawcą choroby są dwa gatunki grzybów, rozwijają się późnym latem i wczesną jesienią, na resztkach pożniwnych
 • zarodniki są rozsiewane przez wiatr na znaczne odległości
 • choroba przebiega w szerokim zakresie temperatur 5–25°C, im wyższa, tym szybszy rozwój, wilgotność sprzyja rozwojowi owocników i następnie kiełkowaniu zarodników

Czerń krzyżowych (Alternaria spp)

Fungicyd Toprex - Czerń krzyżowych 1
Fungicyd Toprex - Czerń krzyżowych 2

Objawy

 • na liściach, pędach i łuszczynach jasnobrunatne do brunatno-czarnych plamy od 0,5 do 2 cm, koliste z żółtawym obrzeżem
 • przy silnym porażeniu łuszczyny zasychają przedwcześnie

Rozwój

 • źródłem są porażone nasiona i resztki pożniwne
 • wilgotna i ciepła pogoda (21–27°C) w połowie czerwca, przez conajmniej 3 dni oraz wysoka wilgotność powietrza (95–100%) ponad 18 godzin dziennie, sprzyjają kiełkowaniu zarodników konidialnych przez kutikulę, rzadziej przez aparaty szparkowe

Szara pleśń (Botrytis cinerea)

Fungicyd Toprex - Szara pleśń 1
Fungicyd Toprex - Szara pleśń 2

Objawy

 • na liściach i pędach biało-szare lub szare plamy z nalotem rozwijającej się grzybni
 • pąki, kwiaty, łuszczyny i pędy więdną, żółkną i zamierają, na porażonej powierzchni tworzy się szarobrunatny nalot rozwijającej się grzybni

Rozwój

 • zimuje w postaci sklerocjów i grzybni w resztkach pożniwnych, jako saprofit
 • wilgotna i chłodna pogoda (10–15°C) sprzyja infekcji, szczególnie w osłoniętych miejscach pola i po przymrozkach