You are here

Strategia podatkowa Syngenta Polska Sp. z o.o.

Niniejszy dokument jest publikowany w zgodzie z wymogami art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1800, ze zm.).