SY Aliboom

SY Aliboom to:

  • bardzo wysoka odporność na specyficzne kiły kapusty,
  • posiada gen odporności na wirusa żółtaczki rzepy,
  • wysoki potencjał plonowania, szczególnie w trakcie choroby,
  • wysoka odporność na werticiliozę,
  • wysoki wigor jesienny, dobrze znosi opóźnione siewy,
  • obniżone zagrożenie porażeniem kiłą.
SY Aliboom - opinia eksperta

Jako jedna z nielicznych odmian na rynku, łączy w sobie bardzo wysoką odporność na specyficzne rasy kiły kapusty z genem odporności na wirusa żółtaczki rzepy.

Polecam odmianę SY Aliboom
Arkadiusz Kuczak

Wyniki plonowania na terenach o nasilonym występowaniu kiły (dt/ha) - sezon 2021 i 2022

Na podstawie wyników doświadczeń wewnętrznych DEMO firmy Syngenta, lokalizacji Dni Pola PKS oraz Doświadczeń Oficjalnych COBORU.

SY Aliboom - Wyniki plonowania na terenach o nasilonym występowaniu kiły (dt/ha) - sezon 2021 i 2022
SY Aliboom - legenda plonowania

Dlaczego warto wybrać SY Aliboom

SY Aliboom - dlaczego warto wybrać sy aliboom

Opinie

„Nasze gospodarstwo prowadzi produkcję roślinną na blisko 900 ha. Choć w tym sezonie zasialiśmy wyjątkowo 140 ha rzepaku, to jego uprawa jest dla nas bardzo ważna i przeznaczamy na nią co roku ok. 300 ha. Nasilenie kiły kapustnych w naszym regionie powoduje, że siejemy tylko odmiany z wysoką odpornością na ten patogen. W ubiegłym roku testowaliśmy na naszych plantacjach wiele odmian i w czołówce najlepiej plonujących, z wynikiem 4 t/ha, znalazła się nowa odmiana fi rmy Syngenta SY Aliboom. Charakteryzuje się ona dużym wigorem jesiennym i wiosennym oraz wysoką zdrowotnością. Potwierdziła swoją odporność zarówno na suchą zgniliznę kapustnych jak i zgniliznę twardzikową oraz werticiliozę, dodatkowo posiada gen odporności na wirusa żółtaczki rzepy. W tym roku odmianę SY Aliboom zasialiśmy na 30 ha, jej mocny wiosenny turgor i zdrowotność, wyraźnie odznaczają się na tle innych odmian, dlatego liczymy, że powtórzy swój wynik plonowania z ubiegłego roku.”

Rolmax Sp. z o.o., województwo zachodniopomorskie, powiat koszaliński, miejscowość Strzepowo
Falk Achterman - zarządca

SY Aliboom - opinia Rolmax Sp. z o.o.