You are here

Ochrona rzepaku

Program ochrony rzepaku


Środki ochrony roślin


Herbicyd Avans Premium
Herbicydy

Avans Premium 360 Sl

Herbicyd przeznaczony do zwalczania perzu właściwego oraz innych chwastów...

Maxim Power
Zaprawy nasienne

Maxim Power

Zaprawa zbożowa nowej generacji, zarejestrowana przeciwko najważniejszym chorobom...

Regulator wzrostu Moddus
Regulatory wzrostu

Moddus 250 SC

Środek z grupy regulatorów wzrostu roślin w formie koncentratu stosowany do zbóż.

Fungicyd Amistar
Fungicydy

Amistar 250 SC

Środek grzybobójczy w formie koncentratu stosowany zapobiegawczo w zwalczaniu chorób...

Herbicyd Colzor Trio
Herbicydy

Colzor Trio 405 EC

Środek chwastobójczy w formie koncentratu przeznaczony do zwalczania jednorocznych...

Regulator wzrostu Toprex
Fungicydy

Toprex 375 SC

Środek grzybobójczy i regulator wzrostu w formie koncentratu. Działa zapobiegawczo i...

Insektycyd Karate Zeon
Insektycydy

Karate Zeon 050 CS

Środek owadobójczy i przędziorkobójczy w formie koncentratu przeznaczony do zwalczania...

Herbicyd Zetrola
Herbicidy

Zetrola

Selektywny herbicyd, w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany...