You are here

Ochrona rzepaku

Program ochrony rzepaku


Środki ochrony roślin


Herbicydy

Colzor Trio 405 EC

Środek chwastobójczy w formie koncentratu przeznaczony do zwalczania jednorocznych...

Herbicydy

Fusilade Forte 150 EC

Środek chwastobójczy w formie koncentratu przeznaczony do selektywnego zwalczania...

Fungicydy

Toprex 375 SC

Środek grzybobójczy i regulator wzrostu w formie koncentratu. Działa zapobiegawczo i...

Insektycydy

Karate Zeon 050 CS

Środek owadobójczy i przędziorkobójczy w formie koncentratu przeznaczony do zwalczania...

Insektycydy

Plenum 500 WG

Środek owadobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, o działaniu...

Fungicydy

Symetra 325 SC

Środek grzybobójczy w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania...

Fungicydy

Amistar Xtra 280 SC

Środek grzybobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o...

Herbicydy

Reglone 200 SL

Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego....