You are here

Szukaj produktu

search_banner_axial50.jpg
search_banner_axial-komplett-pak.jpg

Wpisz poniżej nazwę produktu lub użyj bezpośredniego linku.
Korzystaj z filtrów po lewej stronie aby zawęzić wyszukiwanie.

Pages

ACTARA 25 WG

Insektycydy

Środek owadobójczy do zwalczania larw i chrząszczy stonki ziemniaczanej oraz szkodników ssących i gryzących na r

Actellic

Insektycydy

Środek owadobójczy do dezynsekcji pomieszczeń magazynowych oraz nasion siewnych i przeznaczonych do konsumpcji.

Affirm

Insektycydy

Środek owadobójczy przeznaczony do zwalczania szkodników w uprawach jabłoni, gruszy jak również do zwa

Amistar

Fungicydy

Fungicyd do szerokiego zastosowania w ochronie zbóż, rzepaku i warzyw.

Amistar Opti

Fungicydy

Fungicyd do ochrony warzyw

Amistar Xtra

Fungicydy

Fungicyd do ochrony rzepaku ozimego

Arcade 880 EC

Herbicydy

Herbicyd do ochrony ziemniaka

Armure

Fungicydy

Fungicyd do ochrony buraka cukrowego

Artea

Fungicydy

Fungicyd do ochrony zbóż ozimych i jarych

Avans Premium

Herbicydy

Herbicyd przeznaczony do zwalczania perzu właściwego oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych na p

Axial 50

Herbicydy

Herbicyd do zwalczania miotły zbożowej, wyczyńca polnego, owsa głuchego i chwastnicy jednostronnej w u

Axial Komplett Pak

Herbicydy

Zwalcza chwasty jednoliścienne i dwuliścienne takie jak: przytulia czepna, rumian polny, chaber bławat

Axial One

Herbicydy

Herbicyd do zwalczania chwastów jedno i dwuliściennych w uprawie zbóż ozimych i jarych

Beret Trio

Fungicydy

Fungicyd do zaprawiania ziarna siewnego zbóż ozimych i jarych

Biromil

Fungicydy

Fungicyd do ochrony zbóż ozimych

Bontima

Fungicydy

Fungicyd do ochony jęczmienia ozimego i jarego

Boxer

Herbicydy

Herbicyd do zwalczania rocznych chwastów jedno i dwuliściennych w uprawie zbóż ozimych, ziemniaków, wa

Boxer Evo EC

Herbicydy

Boxer Evo EC jest herbicydem selektywnym, stosowanym nalistnie, występującym w formie koncentratu do r

Brasan

Herbicydy

Herbicyd do zwalczania chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w rzepaku ozimym

Carial Flex

Fungicydy

Fungicyd, koncentrat w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, o działaniu wgłębnym i powierzc

Carial Star

Fungicydy

Fungicyd do ochrony ziemniaka i pomidora

Caudillo

Herbicydy

Caudillo 200 SL jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, przeznaczony

Pages