You are here

Regulator wzrostu Proteg

Proteg

Data ostatniej modyfikacji:
27.11.2018

Regulatory wzrostu

Zboża

Substancja aktywna: 
Formulacja: 
EC
Typ i sposób działania: 
zapobiega wyleganiu rośliny uprawnej
poprawia kondycję roślin

Regulator wzrostu do zbóż ozimych i jarych

Jęczmień jary

Jęczmień ozimy

Owies

Pszenica jara

Pszenica ozima

Pszenżyto ozime

Rzepak jary

Rzepak ozimy

Żyto jare

Żyto ozime

  • Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.