SY Floretta

SY Floretta to:

  • bardzo wysoki plon nasion,
  • wysoka zimotrwałość,
  • gen odporności na wirusa żółtaczki rzepy,
  • duży wigor i duża odporność na wyleganie,
  • elastyczny termin siewu,
  • wybór także na słabsze stanowiska glebowe.
SY Floretta - opinia eksperta

Wyróżnia ją elastyczny termin siewu i przydatność także na słabsze stanowiska glebowe.

Polecam odmianę SY Floretta
Michał Jakubowski

WYNIKI PLONOWANIA • dt/ha • SEZON 2021 i 2022

Na podstawie wyników doświadczeń wewnętrznych DEMO firmy Syngenta, lokalizacji Dni Pola PKS oraz Doświadczeń Oficjalnych COBORU.

SY Floretta - wyniki plonowania (dt/ha) - sezon 2021 i 2022
SY Aliboom - legenda plonowania

„Siew odmiany SY Floretta odbył się 1 września, w bardzo dobrych warunkach, jednak mokry i zimny wrzesień spowodował to, że rośliny miały ciężko i miały utrudniony start. Natomiast ciepły październik pomógł im dobrze się rozwinąć. Na jesieni zostały zrobione: nawożenie w dawce 100 kg saletry oraz w ramach ochrony zabieg insektycydowy i regulacja wzrostu z ochroną fungicydową. Na dzień 14 marca – rzepak przezimował bardzo dobrze, policzyliśmy obsadę i wyszło w granicach 35 szt. na m2 czyli tyle ile było zakładane. Nawożenie zostało zakończone na poziomie 210 kg w czystym składniku azotu razem z dawką jesienną. Po przecięciu rośliny rzepaku widać, że SY Floretta ma bardzo dobrze rozwinięty system korzeniowy oraz bardzo dużo rozgałęzień. Rokuje to na bardzo dobre plony!”

Agrolider GR Łukasz Byczko,
Miejscowość Biernatki powiat jaworski, gmina Wądroże Wielkie, województwo dolnośląskie

SY Floretta - opinia Agrolidera
play_circle
Jak wyglądają nowe odmiany rzepaku? Czy warto je siać? | SY FLORETTA
play_circle
Wyniki plonowania rzepaku na Lubelszczyźnie | SY GLORIETTA | AGANOS | SY FLORETTA
play_circle
Rekordowe plony rzepaku ozimego Syngenta. Żniwa 2022 - podsumowanie
chevron_left
chevron_right