You are here

Odmiany rzepaku ozimego

Odmiany rzepaku


Odmiany mieszańcowe

Odmiana mieszańcowa

SY Saveo

Wyciśniesz plon w każdych warunkach

Odmiana mieszańcowa

SY Medea

Nieziemskie plonowanie

Odmiana mieszańcowa

SY Polana

Słowiański charakter

Odmiana mieszańcowa

SY Florian

Jeśli ma coś pęknąć,
to tylko rekord plonu!

Odmiana mieszańcowa

George

Z nim nigdy nie jest
za późno na piękne zbiory!

Odmiana mieszańcowa

Mascara

I nie musisz stać na rzęsach

Odmiany kiłoodporne

Odmiana kiłoodporna

SY Alibaba

Sprytniejszy od kiły kapusty

Agricast

Dynamiczny serwis opracowany dla potrzeb prognozowania zabiegów agrotechnicznych.

Odmiany liniowe