SY Iowa

SY Iowa

SY Iowa

Duże i wierne plony

SY Iowa
Rzepak SY Iowa odmiana mieszańcowa - charakterystyka

Plon nasion (dt/ha)

Wyniki oficjalnych doświadczeń COBORU 2016, 2017

Rzepak SY Iowa odmiana mieszańcowa - plon nasion
Rzepak SY Iowa odmiana mieszańcowa
Rzepak SY Iowa odmiana mieszańcowa

Wysokie plonowanie nawet w trudnych warunkach

  • Duże i wierne plony nasion o podwyższonej zawartości tłuszczu
  • Wysoka odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie nasion
  • Odporna (gen Rlm7) na suchą zgniliznę kapustnych
Rzepak SY Iowa odmiana mieszańcowa
Rzepak SY Iowa odmiana mieszańcowa - wysoka tolerancja na Phoma

Film

play_circle
#Żniwa2019 - Zobacz relacje z pola rzepaku odmian SY Florida i SY Iowa