George

George

George

Z nim nigdy nie jest
za późno na piękne zbiory!

George
Rzepak George odmiana mieszańcowa - charakterystyka
George odmiana o znakomitych wynikach plonowania. W dobrej kondycji przetrwa nawet bardzo mroźną i bezśnieżną zimę. Kolejną cechą charakterystyczną odmiany George jest wysoki wigor jesienny, który pozwala na siewy odmiany w późniejszym terminie. George posiada wysoką odporność na suchą zgniliznę kapustnych.

Plon nasion (dt/ha)

Wyniki oficjalnych doświadczeń Wlk. Brytania 2016-2017

Rzepak George odmiana mieszańcowa - plon nasion