Gardo® Gold Pak

play_circle
Zwalczanie chwastów w kukurydzy – Gardo Gold Pack lub Elumis

Pakiet chwastobójczy na 2 hektary kukurydzy

Herbicyd Gardo Gold Pak - pakiet chwastobójczy

Gardo Gold Pak jest to gotowy pakiet chwastobójczy na 2 hektary kukurydzy.

Zwalcza wszystkie najważniejsze chwasty jedno- i dwuliścienne w uprawie kukurydzy. W skład pakietu wchodzą dwa preparaty: Gardo Gold 500 SE oraz Impreza Max 040 OD.

Skuteczny na chwasty, bezpieczny dla roślin

Gardo Gold Pak, w odróżnieniu od innych produktów do odchwaszczania kukurydzy, jest bezpieczny dla wszystkich roślin uprawianych na tym samym polu po kukurydzy, w tym np.:

  • buraków
  • roślin strączkowych.

Siejesz buraki lub rośliny strączkowe po kukurydzy?

Stosuj Gardo Gold Pak od 2. do 4. liścia kukurydzy!

Jakie substancje czynne znajdują się w Gardo® Gold Pak?

Gardo Gold Pak to połączenie aż trzech substancji czynnych. W skład pakietu wchodzą dwa preparaty:

Gardo Gold 500 SE:

  • S-Metolachlor 312,5 g/l
  • Terbutyloazyna 187,5 g/l)

Impreza Max 040 OD:

  • Nikosulfuron 40 g/l)

Termin stosowania Gardo® Gold Pak

Gardo Gold Pak to gotowy pakiet chwastobójczy na 2 hektary kukurydzy.
Na 1 hektar kukurydzy przypada: 2,5 litra Gardo Gold 500 SE oraz 1 litr Impreza Max 040 OD

Gardo® Gold Pak w doświadczeniach polowych Syngenta 2018

Herbicyd Gardo Gold Pak - doświadczenia polowe Syngenta 2018

Doświadczenie Syngenta 2018 – Dębowo, woj. kujawsko-pomorskie

Herbicyd Gardo Gold Pak - doświadczenia Syngenta 2018

Jakie chwasty zwalcza Gardo® Gold Pak?

Herbicyd Gardo Gold Pak - jakie chwasty zwalcza

Gardo® Gold Pak – informacje ogólne

Skład pakietu: Gardo Gold 500 SE + Impreza Max 040 OD
Substancje czynne zawarte w pakiecie: S-Metolachlor 312,5 g/l, terbutyloazyna 187,5 g/l,
nikosulfuron 40 g/l
Formulacja: Zawiesino-emulsja oraz zawiesina olejowa do rozcieńczania wodą
Zwalczane chwasty: Jednoliścienne oraz dwuliścienne
Dawka na 1 ha: 2,5 litra Gardo Gold 500 SE + 1 litr Impreza Max 040 OD
Termin stosowania: Od 2. do 4. liścia kukurydzy
Zalecenia do zabiegu: Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Bezpieczeństwo dla roślin: Pozwala po kukurydzy uprawiać wszystkie inne rośliny
np. buraki lub strączkowe