You are here

Herbicyd Camix

Camix

Data ostatniej modyfikacji:
26.08.2022

Herbicydy

Kukurydza

Substancja czynna: 
Formulacja: 
SE
Typ i sposób działania: 
doglebowy
nalistny
przedwschodowy
powschodowy

Camix 560 SE jest środkiem chwastobójczym w postaci zawiesinoemulsji do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do przedwschodowego powschodniego zwalczania chwastów jednoliściennych oraz dwuliściennych w kukurydzy.

Kukurydza

  • Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.