You are here

Herbicyd Dual Gold

Dual Gold

Data ostatniej modyfikacji:
21.11.2021

Herbicydy

Kukurydza

Substancja czynna: 
Formulacja: 
EC
Typ i sposób działania: 
doglebowy

Środek chwastobójczy w formie koncentratu przeznaczony do zwalczania chwastów jednoliściennych oraz niektórych dwuliściennych w uprawie kukurydzy, kukurydzy cukrowej, słonecznika oraz soi. 

Kukurydza

Kukurydza cukrowa

Soja

Słonecznik

  • Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.