You are here

Boxer 800 | Syngenta
 • specjalista w zwalczaniu miotły zbożowej
 • skuteczny w zwalczaniu kluczowych chwastów dwuliściennych
 • dopasowany do programów ochrony – sprawdza się w mieszaninach oraz zabiegach sekwencyjnych

BOXER – jesienny herbicyd do zboż ozimych

Herbicyd Boxer 800 EC - termin stosowaniaUsunięcie zachwaszczenia w najwcześniejszych fazach rozwojowych zbóż znacznie wpływa na poprawę plonowania.
 
BOXER® to herbicyd do jesiennej ochrony zbóż ozimych (pszenica, pszenżyto, jęczmień, żyto) który dzięki substancji czynnej prosulfokarb skutecznie zwalcza nawet odporne formy miotły zbożowej.
 
BOXER® stosuje się przed lub krótko po wschodach chwastów.
 
Termin stosowania zwykle przypada na fazę od wschodów do 3 liści zbóż.

BOXER skutecznie zwalcza miotłę zbożową... (już w dawce 2 l/ha)

Skuteczność zwalczania odpornej miotły zbożowej (%)

Herbicyd Boxer 800 EC - skuteczność zwalczania miotły zbożowej

...w tym jej formy odporne

Nowoczesny, zaawansowany mechanizm działania BOXER® klasyfikuje produkt w grupie niskiego ryzyka wytworzenia odporności.

 • BOXER® może być stosowany przez wiele lat na jednym polu bez obawy o powstanie form odpornych miotły zbożowej.
 • BOXER® jest skutecznym rozwiązaniem na plantacjach, na których miotła zbożowa przestała już być zwalczana przez herbicydy z innych grup chemicznych

BOXER - doświadczenia polowe

Herbicyd Boxer 800 EC - odporna miotła poletka doświadczalne Bemowizna 2015Herbicyd Boxer 800 EC - doświadczenia

Cechy BOXER

 • Jest wysoce selektywny dla rośliny uprawnej
 • Jest całkowicie bezpieczny dla roślin uprawnych – pozwala na swobodny dobór upraw następczych
 • Wykazuje wysoką niezależność od warunków pogodowych – działa niezależnie od temperatury czy opadów występujących w czasie aplikacji
 • Posiada także rejestrację w ziemniakach oraz 33 uprawach małoobszarowych – zioła i uprawy warzywne, a także rośliny najczęściej uprawiana na tzw. zazielenienie – łubin, bobik, soja.

BOXER skutecznie zwalcza kluczowe chwasty dwuliścienne

Eliminuje występowanie chwastów zagrażających pszenicy we wczesnych fazach rozwojowych, w tym chwastów z rodzaju gwiazdnica, przetacznik czy jasnota.
BOXER® 800 EC to również świetne rozwiązanie w ograniczaniu zachwaszczenia przytulią.

Herbicyd Boxer 800 EC - kluczowe chwasty dwuliścienne

Problem odporności w Polsce

Herbicyd Boxer 800 EC - opinia ekspertaZwalczanie odpornych chwastów jednoliściennych (np. miotła zbożowa, wyczyniec) to coraz bardziej powszechny i „drogi” problem, ponieważ wymaga innego podejścia do zabiegów ochrony i całego systemu uprawy. Obejmuje ono m.in.:

 • stosowanie minimum dwóch zabiegów chemicznych (jesień + wiosna)
 • stosowanie mieszanin produktów
 • weryfikacji uproszczeń w uprawie

Już teraz mamy w Polsce pola, na których koszt zwalczania miotły jest trzykrotnie wyższy niż standardowy. Brak pełnego zwalczenia chwastów powoduje utratę plonu, a tym samym zmniejsza rentowność uprawy.

Stosując Boxer na miotłę zbożową jesienią, skutecznie ją eliminujemy, a jednocześnie zapobiegamy powstawaniu zjawiska odporności.

Występowanie biotypów miotły zbożowej odpornej na herbicydy sulfonylomocznikowe (ALS)

Herbicyd Boxer 800 EC - występowanie biotypów miotły zbożowej
Opracowanie: prof. dr hab. K.Adamczewski
IOR PIB Poznań

Rosnący problem odporności miotły zbożowej

Herbicyd Boxer 800 EC - opinia ekspertaZachwaszczenie zbóż chwastami jednoliściennymi, takimi jak wyczyniec polny czy miotła zbożowa, znacząco wzrosło, mimo że ich regularne zwalczanie należy do standardu techniki rolnej. Równocześnie obserwujemy wzrost odporności tych chwastów. Dlatego też należy stosować herbicydy o różnych mechanizmach działania (klasyfikacja HRAC).
 
Inną możliwością jest stosowanie określonej kolejności zabiegów odchwaszczania.

Dla miotły kolejność taka wygląda następująco:

 1. Boxer (2 l/ha) jesienią przed- lub wcześnie powschodowo (optymalnie BBCH 10-11 – podczas szpilkowania rośliny zbożowej). W celu poszerzenia spektrum zwalczanych chwastów dwuliściennych można zastosować odpowiednią mieszaninę zbiornikową.
 2. Axial 50 (0,9 l/ha) w ramach wczesnych aplikacji wiosną

Herbicyd Boxer 800 EC - skuteczność zwalczania miotły
Skuteczność zwalczania miotły zbożowej odpornej na herbicydy sulfonylomocznikowe, doświadczenie szklarniowe 2014 r.

BOXER 800 EC – podstawowe informacje

Charakterystyka: doglebowy i nalistny środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, do jesiennego stosowania w zbożach ozimych
Substancja czynna: prosulfokarb 800 g/l
Dawka: max 3 l/ha (2 l/ha wystarczy do zwalczenia miotły zbożowej)
Termin stosowania: Jesienią, przed lub krótko po wschodach chwastów, gdy zboże jest w fazie od szpilkowania do fazy 3 liści
Spektrum działania: miotła zbożowa, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przytulia czepna
Zalecana ilosć wody: 200-300 l
Uprawa: pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto, pszenżyto ozime