You are here

Boxer 800 EC | Syngenta
 • Bezwzględny dla miotły zbożowej, także tej odpornej
 • Idealny partner do mieszanin na chwasty dwuliścienne
 • Do stosowania we wszystkich zbożach ozimych

BOXER – jesienny herbicyd do zboż ozimych

Herbicyd Boxer 800 EC - termin stosowaniaUsunięcie zachwaszczenia w najwcześniejszych fazach rozwojowych zbóż znacznie wpływa na poprawę plonowania.
 
BOXER® to herbicyd do jesiennej ochrony wszystkich zbóż ozimych: pszenicy, pszenżyta, jęczmienia, żyta. Dzięki substancji czynnej prosulfokarb skutecznie zwalcza miotłę zbożową, także tą odporną na działanie herbicydów wiosennych.
 
BOXER® stosuje się przed lub krótko po wschodach chwastów.
 
Termin stosowania zwykle przypada na fazę od wschodów do 3 liści zbóż.

BOXER skutecznie zwalcza miotłę zbożową już w dawce 2 l/ha

...także tą odporną na herbicydy wiosenne

BOXER skutecznie zwalcza miotłę zbożową...

BOXER® może być stosowany przez wiele lat na jednym polu bez obawy o powstanie form odpornych miotły zbożowej. BOXER® jest skutecznym rozwiązaniem na plantacjach, na których miotła zbożowa przestała już być zwalczana przez herbicydy z innych grup chemicznych.
BOXER skutecznie zwalcza miotłę zbożową - zdjęcie 3

Miotła zbożowa odporna na działanie herbicydów wiosennych

Poletka doświadczalne Bemowizna 2015 r. (woj. warmińsko-mazurskie)

Boxer - miotła zbożowa odporna na działanie herbicydów wiosennych.

Cechy BOXER

 • Jest wysoce selektywny dla rośliny uprawnej
 • Jest całkowicie bezpieczny dla roślin uprawnych – pozwala na swobodny dobór upraw następczych
 • Wykazuje wysoką niezależność od warunków pogodowych – działa niezależnie od temperatury czy opadów występujących w czasie aplikacji
 • Posiada także rejestrację w ziemniakach oraz 33 uprawach małoobszarowych – zioła i uprawy warzywne, a także rośliny najczęściej uprawiana na tzw. zazielenienie – łubin, bobik, soja.

BOXER skutecznie zwalcza kluczowe chwasty dwuliścienne

Eliminuje występowanie chwastów zagrażających pszenicy we wczesnych fazach rozwojowych, w tym chwastów niższego piętra takich jak: gwiazdnice, przetacznik, jasnota.
BOXER® 800 EC to również świetne rozwiązanie w ograniczaniu zachwaszczenia przytulią czepną.

 

BOXER - skutecznie zwalcza kluczowe chwasty dwuliścienne 

BOXER w mieszaninach

BOXER w mieszaninach - skuteczność zwalczania

Lista zarejestrowanych produktów zawierających wymienione w tabeli substancje aktywne: diflufenikan, pendimetalina, metsulfuron metylu, tribenuron metylu, chlorotoluron znajduje się na stronie MRiRW – www.bip.minrol.gov.pl
LEGATO 500 SC, ACTIVUS 400 SC, LEGATO PRO 425 SC – produkty firmy ADAMA Polska

Problem odporności miotły zbożowej w Polsce

Herbicyd Boxer 800 EC - opinia ekspertaZwalczanie odpornych chwastów jednoliściennych (np. miotła zbożowa, wyczyniec) to coraz bardziej powszechny i „drogi” problem, ponieważ wymaga innego podejścia do zabiegów ochrony i całego systemu uprawy. Obejmuje ono m.in.:

 • stosowanie minimum dwóch zabiegów chemicznych (jesień + wiosna)
 • stosowanie mieszanin produktów
 • weryfikacji uproszczeń w uprawie

Już teraz mamy w Polsce pola, na których koszt zwalczania miotły jest trzykrotnie wyższy niż standardowy. Brak pełnego zwalczenia chwastów powoduje utratę plonu, a tym samym zmniejsza rentowność uprawy.

Stosując Boxer na miotłę zbożową jesienią, skutecznie ją eliminujemy, a jednocześnie zapobiegamy powstawaniu zjawiska odporności.

Występowanie biotypów miotły zbożowej odpornej na herbicydy sulfonylomocznikowe (ALS)

Występowanie biotypów miotły zbożowej odpornej na herbicydy sulfonomocznikowe (ALS) - 2014
Opracowanie: Prof. dr hab. Kazimierz Adamczewski, IOR PIB Poznań
Występowanie biotypów miotły zbożowej odpornej na herbicydy sulfonomocznikowe (ALS) - 2018
Opracowanie: Na podstawie mapy
Prof. dr hab. Kazimierza Adamczewskiego, IOR PIB Poznań 2014 oraz prób dostarczonych do BIOSTRATEG do 2018

Zwalczanie miotły zbożowej w różnych terminach i mieszaninach

Doświadczenia ścisłe Syngenta. Średnia z 5 lokalizacji 2019.

Boxer - skuteczność zwalczania trudnej miotły zbożowej

Rosnący problem odporności miotły zbożowej

Herbicyd Boxer 800 EC - opinia ekspertaZachwaszczenie zbóż chwastami jednoliściennymi, takimi jak wyczyniec polny czy miotła zbożowa, znacząco wzrosło, mimo że ich regularne zwalczanie należy do standardu techniki rolnej. Równocześnie obserwujemy wzrost odporności tych chwastów. Dlatego też należy stosować herbicydy o różnych mechanizmach działania (klasyfikacja HRAC).
 
Inną możliwością jest stosowanie określonej kolejności zabiegów odchwaszczania.

Dla miotły kolejność taka wygląda następująco:

 1. Boxer (2 l/ha) jesienią przed- lub wcześnie powschodowo (optymalnie BBCH 10-11 – podczas szpilkowania rośliny zbożowej). W celu poszerzenia spektrum zwalczanych chwastów dwuliściennych można zastosować odpowiednią mieszaninę zbiornikową.
 2. Axial 50 (0,9 l/ha) w ramach wczesnych aplikacji wiosną

Herbicyd Boxer 800 EC - skuteczność zwalczania miotły
Skuteczność zwalczania miotły zbożowej odpornej na herbicydy sulfonylomocznikowe, doświadczenie szklarniowe 2014 r.

BOXER 800 EC – podstawowe informacje

Charakterystyka: doglebowy i nalistny środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, do jesiennego stosowania w zbożach ozimych
Substancja czynna: prosulfokarb 800 g/l
Dawka: max 3 l/ha (2 l/ha wystarczy do zwalczenia miotły zbożowej)
Termin stosowania: Jesienią, przed lub krótko po wschodach chwastów, gdy zboże jest w fazie od szpilkowania do fazy 3 liści
Spektrum działania: miotła zbożowa, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przytulia czepna
Zalecana ilosć wody: 200-300 l
Uprawa: pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto, pszenżyto ozime