You are here

Pszenica ozima

Pszenica ozima jest najważniejszym pod względem gospodarczym zbożem w kraju. W 2014 powierzchnia jej uprawy w Polsce wynosiła ponad 2.235 mln ha, zaś zbiory - przy średnich plonach powyżej 5 t/ha – przekroczyły 10 mln t.

Oprócz największego areału uprawy oraz zbiorów pszenica ozima wyróżnia się spośród zbóż również największą intensywnością produkcji przejawiającą się wysokim nawożeniem, zaawansowaną ochroną roślin oraz doborem do uprawy odmian uwzględniających różne wymagania odnośnie warunków uprawy oraz przeznaczenia zbioru.

W roku 2014 firma Syngenta przejęła niemiecką i polską działalność firmy Lantmännen SW Seed w obszarze hodowli pszenicy poszerzając tym samym swoją ofertę na rynku polskim o odmiany pszenicy ozimej. W bogatej ofercie odmianowej Syngenta znajdziecie Państwo wysoko plonujące odmiany pszenicy ozimej dostosowane do różnych warunków glebowo-klimatycznych naszego kraju, spełniające oczekiwania skupu oraz przemysłu zbożowo-młynarskiego.

Pod względem oceny jakości ziarna, mąki i ciasta wśród odmian pszenicy ozimej Syngenta najliczniej reprezentowana jest grupa jakościowa A (pszenica jakościowa) dalej B (pszenica chlebowa) oraz jedna odmiana E (pszenica elitarna).

Odmiany pszenicy ozimej


Pszenica ozima, jakościowa (A/B) - SY Orofino
Pszenica jakościowa (A/B)

SY Orofino

Obfitość ziarna na najlepszy chleb

Pszenica ozima, chlebowa (A/B) - SY Yukon
Pszenica chlebowa (A/B)

SY Yukon

Doskonała kombinacja zimotrwałości i zdrowotności

Pszenica jakościowa (A) SY Dubaj
Pszenica chlebowa (A)

SY Dubaj

Poczuj luksus na swoim polu

Pszenica jakościowa (A) SY Landrich
Pszenica chlebowa (A)

SY Landrich

Siła i jakość w każdym ziarnie

Pszenica jakościowa Delawar
Pszenica jakościowa (A)

Delawar

Doskonała kombinacja plonowania, jakości i zdrowotności

Pszenica elitarna Galerist
Pszenica elitarna (e)

Galerist

Jakość, wczesność, zimotrwałość

Pszenica jakościowa Euclide
Pszenica jakościowa (A)

Euclide

Wczesność na pierwszym planie!

Pszenica chlebowa Fakir
Pszenica chlebowa (B)

Fakir

Doskonała kombinacja plonowania, jakości i zimotrwałości

Pszenica chlebowa Gordian
Pszenica chlebowa (B)

Gordian

Wysokie plony na każdym stanowisku

Pszenica jakościowa Findus
Pszenica jakościowa (A)

Findus

Pełna Jakość i Plenność

Program ochrony zbóż


Środki ochrony roślin


Fungicyd Elatus Era
fungicydy

Elatus Era

Fungicyd w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC) o działaniu...

Zaprawa nasienna Maxim
Zaprawy nasienne

Maxim

Środek grzybobójczy do zaprawiania ziarna siewnego pszenicy ozimej i jarej, pszenżyta...

Herbicyd Avoxa Pak
Herbicydy

Avoxa Pak

Podwójne uderzenie w miotłę i chwasty dwuliścienne

Herbicyd Boxer
Herbicydy

Boxer 800 EC

Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej. Jest...

Herbicyd Axial 50
Herbicydy

Axial 50 EC

Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej. Jest...

Herbicyd Axial Komplet Pak
herbicydy

Axial Komplett Pak

Axial® Komplett Pak to nowe rozwiązanie Syngenta na rynku wiosennych herbicydów...

Fungicyd Turbo Pak
Fungicydy

Turbo Pak

Turbo Pak to połączenie 2 produktów: Tern® 750 EC oraz Plexeo® 60 EC. Pakiet zapewnia...

Fungicyd Unix
Fungicydy

Unix 75 WG

Środek grzybobójczy w formie koncentratu granul stosowany zapobiegawczo i...

Regulator wzrostu Moddus Start
Regulatory wzrostu

Moddus Start 250 DC

Środek z grupy regulatorów wzrostu roślin w formie koncentratu dyspergującego do...

Regulator wzrostu Moddus
Regulatory wzrostu

Moddus 250 SC

Środek z grupy regulatorów wzrostu roślin w formie koncentratu stosowany do zbóż.

Maxim Power
Zaprawy nasienne

Maxim Power

Zaprawa zbożowa nowej generacji, zarejestrowana przeciwko najważniejszym chorobom...

Insektycyd Karate Zeon
Insektycydy

Karate Zeon 050 CS

Środek owadobójczy i przędziorkobójczy w formie koncentratu przeznaczony do zwalczania...

Vibrance Star
Zaprawy nasienne

Vibrance Star

Zaprawa nowej generacji, niepowtarzalna zaprawa trójskładnikowa, wykazuje pozytywny...


Pszenica ozima

Pszenica ozima należy do najważniejszych roślin użytkowych uprawianych w Polsce. Jak pokazują dane statystyczne z ubiegłych lat, udział pszenicy ozimej w rocznych zasiewach rośnie, a wraz z nim wzrasta zapotrzebowanie na dobrej jakości odmiany pszenicy ozimej. Takie właśnie odmiany pszenicy oferuje firma Syngenta. Dzielą się one na trzy kategorie: pszenica jakościowapszenica chlebowa oraz pszenica elitarna. Charakteryzują się one wysokimi parametrami jakościowymi, dzięki czemu cieszą się dużą popularnością wśród rolników. Jednocześnie jest to jedno z najbardziej wymagających zbóż. Jak uzyskać maksymalny plon?

Pszenica ozima – najważniejsze wymagania

Odmiany pszenicy ozimej firmy Syngenta cechują się odpornością na wyleganie i zdrowotnością. Różnią się nieco terminami siewu i czasem rozwoju, dzięki czemu rolnicy i agrotechnicy mogą dobrać odpowiednią odmianę pszenicy, najlepiej nadającą się do uprawy na danym obszarze Polski, dostosowaną do długości okresu wegetacyjnego i średnich temperatur. Właściwości poszczególnych odmian pszenicy ozimej określają ich przeznaczenie i największą przydatność w sektorze produkcji. Do utworzenia odmian o wysokim potencjale plonowania przyczynił się sztab specjalistów, a jakość tych odmian była sprawdzana nawet z najbardziej ekstremalnych warunkach. Wszystko po to, by zmaksymalizować produktywność i zwiększyć opłacalność uprawy pszenicy ozimej.

Pszenica ozima ma duże wymagania glebowe. Zaleca się ją uprawiać na podłożach kompleksu pszennego, bardzo dobrego i dobrego, klasy bonitacyjnej od I do III b. W gorszych typach gleb słabiej plonuje lub może być bardziej narażona na mróz. Słabsze podłoża wymagają intensywnego, a przy tym zrównoważanego nawożenia. Gatunek potrzebuje dużo azotu. Optymalne pH oscyluje w granicach 5,5-7,5. Uprawa pszenicy ozimej zwykle poprzedzona jest wykonaniem analizy gleby. Dobrym przedplonem są rośliny bobowate oraz rzepak. Pszenicy nie powinno się uprawiać w monokulturze, a także nie wolno siać jej po innych zbożach. Brak przerw w uprawie zwiększa ryzyko wystąpienia chorób i szkodników.

Uprawa pszenicy ozimej – siew

Termin siewu zależy od rejonu. Przyjmuje się, że na północnym wschodzie pszenica ozima powinna być wysiewana w okolicach 16 września, na południowym zachodzie do 16 października. Jednakże gatunek wyróżnia się elastycznością terminu siewu w porównaniu z innymi zbożami ozimymi. Kluczowe jest, aby zboże weszło w okres zimowego spoczynku w fazie krzewienia [BBCH 24-25], z dobrze uformowanym systemem korzeniowym. Silnie krzewiące się odmiany pszenicy ozimej wysiewa się w ilości 100-140kg/ha, średnio krzewiące 140-190kg/ha, a słabo krzewiące 180-230kg/ha. Prawidłowa głębokość siewu wynosi od 2 do 4cm.

Pszenica ozima – najważniejsze zabiegi pielęgnacyjne

Jednym z najważniejszych zabiegów pielęgnacyjnych, które mają bezpośredni wpływ na plon jest nawożenie. Dostosowuje się je do zasobności gleby (na podstawie analizy). Szacuje się, że do wyprodukowania 1t ziarniaków potrzeba średnio 22-30kg azotu, 22kg potasu, 12kg fosforu, 6kg tlenku wapnia i 6kg tlenku magnezu. Gatunek jest szczególnie wrażliwy na niedobór potasu i fosforu. Oba typy nawozów stosuje się przedsiewnie, bez podziału dawek. Za to azot najczęściej wprowadza się na raty – pierwszą dawkę wczesną wiosną, drugą w fazie strzelania w źdźbło, trzecią w czasie kłoszenia. Ostatni zabieg wpływa na zwiększenie zawartości białka w ziarnie. Uprawa pszenicy ozimej nie powinna ograniczać się do aplikacji nawozów z makroelementami. Najważniejsze mikroelementy to mangan, cynk i miedź. Zaleca się dostarczać je roślinom dolistnie. Dodatkowo pszenicę ozimą warto nawozić dolistnie fosforem w fazie nalewania ziarna. Plantacje pod pszenicę są z reguły regularnie wapnowane. Zabieg powinno się wykonywać jesienią – przedsiewnie, gdyż nie można tego łączyć z innym nawożeniem. Popularnym rozwiązaniem jest m.in. stosowanie wapna węglanowo-magnezowego. Pszenica ozima słabo „broni się” przed zachwaszczeniem. Dlatego pierwsze zabiegi wykonuje się jeszcze jesienią. W słabo rozkrzewionych i słabo przezimowanych plantacjach warto wykonać wiosenne bronowanie. Ponadto zaleca się stosowanie preparatów przeciwko wyleganiu oraz regulatorów wzrostu.

Choroby i szkodniki pszenicy ozimej

Pszenica ozima jest narażona na różnorodne choroby, które pośrednio lub bezpośrednio powodują straty w plonie. Do najgroźniejszych zalicza się brunatną plamistość liści, fuzariozę kłosów, mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, rdzę żółtą, septoriozę paskowaną liści, septoriozę plew, a także łamliwość podstawy źdźbła. Patogeny wywołujące powyższe choroby mogą ograniczać plonowanie nawet o 1/3. Ze szkodników należy przede wszystkim zwalczać mszyce, szczypionkę zbożową, szczypionkę błękitek oraz pryszczarka zbożowego. No najważniejszych profilaktycznych działań przeciw agrofagom zalicza się stosowanie płodozmianu, zaprawianie nasion, wybór optymalnych odmian i terminu siewu, a także prawidłowe wykonywanie zabiegów agrotechnicznych. Wspomaganie jej specjalnie skomponowanymi nowoczesnymi środkami ochronny, takimi jak fungicydy, czyli środki grzybobójcze, herbicydy czy środki chroniące przed szkodnikami, znacznie procentuje w plonach.

Uprawa pszenicy ozimej może być wysoko opłacalna, ale wymaga pewnych inwestycji i pracy. W tym przypadku nie opłaca się oszczędzać, a tym bardziej bagatelizować pojawiających się problemów.