You are here

Pszenica ozima

Pszenica ozima jest najważniejszym pod względem gospodarczym zbożem w kraju. W 2014 powierzchnia jej uprawy w Polsce wynosiła ponad 2.235 mln ha, zaś zbiory - przy średnich plonach powyżej 5 t/ha – przekroczyły 10 mln t.

Oprócz największego areału uprawy oraz zbiorów pszenica ozima wyróżnia się spośród zbóż również największą intensywnością produkcji przejawiającą się wysokim nawożeniem, zaawansowaną ochroną roślin oraz doborem do uprawy odmian uwzględniających różne wymagania odnośnie warunków uprawy oraz przeznaczenia zbioru.

W roku 2014 firma Syngenta przejęła niemiecką i polską działalność firmy Lantmännen SW Seed w obszarze hodowli pszenicy poszerzając tym samym swoją ofertę na rynku polskim o odmiany pszenicy ozimej. W bogatej ofercie odmianowej Syngenta znajdziecie Państwo wysoko plonujące odmiany pszenicy ozimej dostosowane do różnych warunków glebowo-klimatycznych naszego kraju, spełniające oczekiwania skupu oraz przemysłu zbożowo-młynarskiego.

Pod względem oceny jakości ziarna, mąki i ciasta wśród odmian pszenicy ozimej Syngenta najliczniej reprezentowana jest grupa jakościowa A (pszenica jakościowa) dalej B (pszenica chlebowa) oraz jedna odmiana E (pszenica elitarna).

Odmiany pszenicy ozimej


Pszenica jakościowa (A)

Delawar

Doskonała kombinacja plonowania, jakości i zdrowotności

Pszenica jakościowa (A)

Agil

Stabilny plon w każdym roku i na każdym stanowisku

Pszenica jakościowa (A)

Pamier

Krótka, zdrowa i stabilna

Pszenica jakościowa (A)

Toras

Zimotrwałość oraz niezrównana odporność na fuzariozę

Pszenica chlebowa (B)

Fakir

Doskonała kombinacja plonowania, jakości i zimotrwałości

Pszenica chlebowa (B)

Gordian

Wysokie plony na każdym stanowisku

Pszenica elitarna (E)

Norin

Wczesna, odporna na wyleganie pszenica elitarna

Program ochrony zbóż


Środki ochrony roślin


Herbicydy

Boxer 800 EC

Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej. Jest...

Herbicydy

Axial 50 EC

Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej. Jest...

herbicydy

Axial Komplett Pak

Axial® Komplett Pak to nowe rozwiązanie Syngenta na rynku wiosennych herbicydów...

Herbicydy

Lintur 70 WG

Środek chwastobójczy w formie granul przeznaczony do zboża

Fungicydy

Tilt Turbo 575 EC

Tilt Turbo 575 EC jest środkiem grzybobójczym w formie koncentratu do sporządzania...

Fungicydy

Unix 75 WG

Środek grzybobójczy w formie koncentratu granul stosowany zapobiegawczo i...

Regulatory wzrostu

Moddus Start 250 DC

Środek z grupy regulatorów wzrostu roślin w formie koncentratu dyspergującego do...

Regulatory wzrostu

Moddus 250 SC

Środek z grupy regulatorów wzrostu roślin w formie koncentratu stosowany do zbóż.

Fungicydy

Seguris Opti

Seguris Opti to połączenie dwóch, znanych na polskim rynku produktów: Seguris, oraz...

Fungicydy

Olympus 480 SC

Środek grzybobójczy w formie koncentratu stosowany zapobiegawczego w zwalczaniu chorób...

Fungicydy

Menara 410 EC

Środek grzybobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu...

Fungicydy

Artea 330 EC

Środek grzybobójczy w formie koncentratu stosowany zapobiegawczo, interwencyjnie oraz...

Zaprawy nasienne

Vibrance Gold 100 FS

Środek grzybobójczy w formie płynnego koncentratu o działaniu układowym. Polecany do...

Insektycydy

Karate Zeon 050 CS

Środek owadobójczy i przędziorkobójczy w formie koncentratu przeznaczony do zwalczania...