You are here

Pszenica jakościowa Opal

Blask na Twoim polu


Wysoka jakość wypiekowa. Na wczesne i późne siewy.

OPAL (A) – odmiana o najlepszej jakości ziarna w klasie A, dobrej zimotrwałości i zdrowotności, z dużym potencjałem plonowania.

Pszenica ozima – Opal (A)

 • odpowiednia do uprawy w różnych
 • regionach i różnych terminach siewu
 • rekomendowana do uprawy po kukurydzy
 • odporna na wyleganie
 • doskonały profil odpornościowy
 • dobra zimotrwałość
 • wysokie plonowanie

 

Opal – duża odporność na fuzariozę oraz dobra zimotrwałość

Pszenica jakościowa Opal - zimotrwałość

Źródło: Bundessortenamt, Lista Opisowa Odmian 2014, Blatt für Sortenwesen 07/2014
Ocena zimotrwałości 6 wg Bundessortenamt (BSA) jest w przybliżeniu odpowiednikiem oceny 4 wg skali COBORU.

Profil odmiany

Plon
poziom A1 średni do dużego
poziom A2 średni do dużego
Cechy rolniczo-użytkowe
termin kłoszenia średniopóźny
termin dojrzewania średniopóźny
wysokość roślin średnia
zimotrwałość średnia do dobrej
odporność na wyleganie średnia
Parametry jakościowe ziarna
zawartość białka średnia
liczba opadania duża do bardzo dużej
wskaźnik sedymentacyjny SDS średni do dużego
wydajność ogólna mąki duża

Źródło: Bundessortenamt, Lista Opisowa Odmian 2014
poziom A1 – bez fungicydów i regulatora wzrostu, poziom A2 – ochrona fungicydowa i regulacja wzrostu

Odporność na choroby

Pszenica jakościowa Opal - odporność

Wzorzec: Elixer, Pionier, Rumor; Bundessortenamt 2014

Zalecenia agrotechniczne

STANOWISKO I WARUNKI UPRAWY

 • doskonale sprawdzi się na różnych stanowiskach
 • wyjątkowa elastyczność terminu siewu
 • rekomendowana do wczesnego siewu
   


TERMIN I NORMA WYSIEWU

Połowa września do końca listopada, w zależności od rejonu uprawy

 • wczesny 240–270 kiełkujących ziaren/m2
 • optymalny 280–320 kiełkujących ziaren/m2
 • opóźniony 350–400 kiełkujących ziaren/m2
   


NAWOŻENIE AZOTEM

Poziom nawożenia w zależności od fazy rozwojowej, zasobności gleby, stanowiska i spodziewanych plonów:

 • krzewienie BBCH 21–25 40–80 kg N/ha
 • strzelanie w źdźbło BBCH 31–32 35–70 kg N/ha
 • początek kłoszenia BBCH 49–51 50–100 kg N/ha