Pszenica ozima - Fakir

Fakir

Fakir

Doskonała kombinacja plonowania, jakości i zimotrwałości

Fakir

Doskonała kombinacja plonowania, jakości i zimotrwałości

FAKIR – chlebowa odmiana pszenicy ozimej (grupa B) zarejestrowana w Polsce w roku 2013.
FAKIR jest pszenicą o dobrym potencjale plonowania. FAKIR to odmiana o bardzo dobrej odporności na choroby liści i kłosów. Ważną cechą odmiany FAKIR jest jej dobra zimotrwałość potwierdzona znakomitym rezultatem osiągniętym w badaniach w Polsce w warunkach skrajnie trudnej zimy
2012.

Cechy odmiany

  • zarejestrowana w Polsce w 2013 roku
  • odpowiednia do uprawy na różnych stanowiskach, także po kukurydzy ze względu na wysoką odporność na Fusarium
  • dobra zimotrwałość
  • wczesna w terminie kłoszenia i dojrzewania
  • wysoki potencjał plonowania
Plon (zbiór 2011– 2013, COBORU)) poziom A1 104% wzorca (100% – 73,2 dt/ha)
poziom A2 103% wzorca (100% – 85,3 dt/ha)
Cechy agrotechniczne termin kłoszenia dość wczesny
  termin dojrzewania dość wczesny
  wysokość roślin średnia
  zimotrwałość prawie średnia
  odporność na wyleganie średnia

Odporność na choroby

Pszenica chlebowa Fakir - odporność