You are here

Pszenica chlebowa Fakir

Doskonała kombinacja plonowania, jakości i zimotrwałości


FAKIR – chlebowa odmiana pszenicy ozimej (grupa B) zarejestrowana w Polsce w roku 2013.
FAKIR jest pszenicą o dobrym potencjale plonowania. FAKIR to odmiana o bardzo dobrej odporności na choroby liści i kłosów. Ważną cechą odmiany FAKIR jest jej dobra zimotrwałość potwierdzona znakomitym rezultatem osiągniętym w badaniach w Polsce w warunkach skrajnie trudnej zimy
2012.

Pszenica ozima – Fakir (B)

 • wysoki potencjał plonowania
 • odpowiednia do uprawy w różnych regionach i różnych terminach siewu
 • dobra zdrowotność
 • dobra zimotrwałość
 • duża liczba opadania

Profil odmiany

Plon (zbiór 2011– 2013, COBORU)
poziom A1 104% wzorca (100% – 73,2 dt/ha)
poziom A2 103% wzorca (100% – 85,3 dt/ha)
Cechy rolniczo-użytkowe
termin kłoszenia dość wczesny
termin dojrzewania dość wczesny
wysokość roślin średnia
zimotrwałość prawie średnia
odporność na wyleganie średnia
Parametry jakościowe ziarna
masa 1000 ziaren średnia
gęstość w stanie zsypnym dość duża
zawartość białka dość duża
liczba opadania duża do bardzo dużej
indeks glutenu duży
wskaźnik sedymentacyjny SDS duży
wodochłonność mąki duża
wydajność ogólna mąki dość duża

Źródło: COBORU, Lista Opisowa Odmian 2014
poziom A1 – bez fungicydów i regulatora wzrostu, poziom A2 – ochrona fungicydowa i regulacja wzrostu

Odporność na choroby

Pszenica chlebowa Fakir - odporność

COBORU, Lista Opisowa Odmian 2014

Zalecenia agrotechniczne

STANOWISKO I WARUNKI UPRAWY

 • odpowiednia do uprawy na różnych stanowiskach także po kukurydzy ze względu na wysoką odporność na Fusarium
 • elastyczność terminu siewu
 • rekomendowana do wczesnego siewu
   

TERMIN I NORMA WYSIEWU

Połowa września do końca listopada, w zależności od rejonu uprawy

 • wczesny 240–270 kiełkujących ziaren/m2
 • optymalny 280–320 kiełkujących ziaren/m2
 • opóźniony 350–400 kiełkujących ziaren/m2
   

NAWOŻENIE AZOTEM

Poziom nawożenia w zależności od fazy rozwojowej, zasobności gleby, stanowiska i spodziewanych plonów:

 • krzewienie BBCH 21–25 40–80 kg N/ha
 • strzelanie w źdźbło BBCH 31–32 35–70 kg N/ha
 • początek kłoszenia BBCH 49–51 40–80 kg N/ha