You are here

Pszenica ozima - odmiana jakościowa - Findus - ikony

Pszenica jakościowa Findus

Pełna Jakość i Plenność


Grupa jakościowa A  (większość parametrów jakościowych spełnia wymagania grupy E)

FINDUS (A) - to odmiana dość wczesna, średnio-niska, o dobrej zimotrwałości, zdrowotności i plenności oraz bardzo dobrych parametrach jakościowych ziarna.

Profil odmiany

Plonowanie średnio-wysokie
Grupa jakościowa A (w większości parametrów jakościowych spełnia wymagania grupy E)
Cechy agrotechniczne
termin kłoszenia średnio-wczesny
termin dojrzewania średnio-wczesny
wysokość roślin średnio-niskie
zimotrwałość dobra
odporność na wyleganie średnia
masa 1000 ziaren średnio-wysoka
Parametry jakościowe
zawartość białka wysoka
zawartość mokrego glutenu wysoka
wydajność mąki wysoka
masa hektolitra i MTZ średnio-wysoka
Odporność na choroby
Mączniak duża
Septorioza liści średnia
Brunatna plamistość liści  dość duża
Fuzarioza dość duża
Rdza żółta duża
Rdza brunatna duża

Odporność na choroby, skala 1-9

Pszenica jakościowa Findus - odporność na choroby, skala 1-9

Wzorzec (Bundessortenamt; 2016): Elixer, Rumor, RGT Reform

Odporność na choroby, skala 4-9

Pszenica jakościowa Findus - odporność na choroby, skala 4-9

Wzorzec (Bundessortenamt; 2016): Elixer, Rumor, RGT Reform