Pszenica ozima - Gordian

Gordian

Gordian

Gordian

Wysokie plony na każdym stanowisku

Wysoka jakość wypiekowa. Na wczesne i późne siewy.

GORDIAN (B) – odmiana o dobrej zdrowotności z dużym potencjałem plonowania. Parametry jakościowe dla tej odmiany w większości odpowiadają klasie A (duża liczba opadania). Współczynniki jakościowe w większości na poziomie A, wśród których wyróżnia się wydajność mąki.

Pszenica ozima – Gordian (B)

 • potencjał plonowania wysoki do bardzo wysokiego
 • krótka słoma o dużej odporności na wyleganie
 • dobra zdrowotność
 • pewna jakość B
Pszenica chlebowa Gordian - ocena zimotrwałości

Źródło: Bundessortenamt, Lista Opisowa Odmian 2014, Blatt für Sortenwesen 07/2014
Ocena zimotrwałości 7 wg Bundessortenamt (BSA) jest w przybliżeniu odpowiednikiem oceny 3 wg skali COBORU.

Odporność na choroby

Pszenica chlebowa Gordian - odporność

Wzorzec COBORU 2012–2014: Figura, KWS Ozon, Patras, Artist, Muszelka

Zalecenia agrotechniczne

STANOWISKO I WARUNKI UPRAWY

 • dostosowana do różnych stanowisk
 • elastyczność terminu siewu
 • rekomendowana do wczesnego siewu
   

TERMIN I NORMA WYSIEWU

Połowa września do końca listopada, w zależności od rejonu uprawy

 • wczesny 240–270 kiełkujących ziaren/m2
 • optymalny 280–320 kiełkujących ziaren/m2
 • opóźniony 400–450 kiełkujących ziaren/m2
   

NAWOŻENIE AZOTEM

Poziom nawożenia w zależności od fazy rozwojowej, zasobności gleby, stanowiska i spodziewanych plonów:

 • krzewienie BBCH 21–25 40–80 kg N/ha
 • strzelanie w źdźbło BBCH 31–32 35–70 kg N/ha
 • początek kłoszenia BBCH 49–51 50–80 kg N/ha