Pszenica ozima - Delawar

Cechy odmiany

  • odmiana jakościowa (klasa A) z bardzo dobrym potencjałem plonowania
  • doskonała odporność na choroby
  • rośliny dość niskie, o dużej odporności na wyleganie
  • doskonale się sprawdzająca odmiana na późne siewy po burakach i kukurydzy
Plon* poziom A1 105% wzorca
poziom A2 102% wzorca
Cechy agrotechniczne termin kłoszenia średnio-późny
termin dojrzewania średni
wysokość roślin dość niska (89 cm)
zimotrwałość średnia (4)
odporność na wyleganie duża (8,3)
masa 1000 ziaren mała do średniej (41,5 g)
Parametry jakościowe ziarna liczba opadania wysoka
zawartość białka średnia do wysokiej
wydajność mąki wysoka

*doświadczenia rejestrowe COBORU (2013-2015)

Odporność na choroby

Pszenica jakościowa Delawar - odporność

Wzorzec COBORU 2012–2015 Figura, KWS Ozon, Patras, Artist, Muszelka, RGT Kilimanjaro