Pszenica ozima - Delawar

Delawar

Delawar

Doskonały splot zalet

Delawar
Pszenica jakościowa Delawar
Pszenica jakościowa Delawar - doskonały splot zalet
 • pszenica ozima - Delawar - odmiana jakościowa (klasa A) o bardzo dobrym potencjale plonowania (plonowanie na poziomie odmian z klasy B)
 • doskonała odporność na choroby, włączając Fusarium
 • rośliny dość niskie, o dużej odporności na wyleganie

Doskonała kombinacja plonowania, jakości i zdrowotności

DELAWAR – jakościowa odmiana pszenicy ozimej (grupa A) zarejestrowana w Polsce w 2015 r. Odmiana o dużym potencjale plonowania, wykazuje wyjątkową odporność na wszystkie choroby liści, mając jednocześnie krótki pokrój słomy i dużą odporność na wyleganie.

Pszenica ozima - DELAWAR (A)

 • odmiana jakościowa (klasa A) o bardzo dobrym potencjale plonowania (plonowanie na poziomie odmian z klasy B)
 • rośliny dość niskie, o dużej odporności na wyleganie
 • doskonała odporność na choroby, włączając Fusarium
 • lepiej niz inne odmiany toleruje opóznione terminy siewów

Odporność na choroby

Pszenica jakościowa Delawar - odporność

Wzorzec COBORU 2012–2015 Figura, KWS Ozon, Patras, Artist, Muszelka, RGT Kilimanjaro

Plonowanie w różnych rejonach Polski

(COBORU 2013-2017)

Pszenica jakościowa Delawar - mapa

Plonowanie odmiany Delawar w różnych rejonach Polski
A1 – bez fungicydów i regulatora wzrostu
A2 – ochrona fungicydowa i regulacja wzrostu

Profil odmiany

Plon (doświadczenia rejestrowe COBORU 2013-2015))
poziom A1 105% wzorca
poziom A2 102% wzorca
Cechy agrotechniczne
termin kłoszenia średniopóźny
termin dojrzewania średni
wysokość roślin dość niska (89 cm)
zimotrwałość średnia (4)
odporność na wyleganie duża (8,3)
masa 1000 ziaren mała do średniej (41,5g)
Parametry jakościowe ziarna
liczba opadania wysoka
zawartość białka średnia do wysokiej
wydajność mąki wysoka

Źródło: doświadczenia rejestracyjne COBORU
poziom A1 – bez fungicydów i regulatora wzrostu, 
poziom A2 – ochrona fungicydowa i regulacja wzrostu

Zalecenia agrotechniczne

STANOWISKO I WARUNKI UPRAWY

Rekomendowana do uprawy na różnych stanowiskach
 

TERMIN I NORMA WYSIEWU

Połowa września do końca listopada, w zależności od rejonu uprawy

 • wczesny 250–280 kiełkujących ziaren/m2
 • optymalny 280–320 kiełkujących ziaren/m2
 • opóźniony 400–450 kiełkujących ziaren/m2

W ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego COBORU od kilku lat prowadzi serię doświadczeń specjalnych z opóźnionym terminem siewu odmian pszenicy ozimej.
Na podstawie wyników tych doświadczeń można stwierdzić duże różnice odmianowe, a także zróżnicowanie wyników w poszczególnych sezonach wegetacyjnych. Siew poza optymalnym terminem jest obarczony pewnym ryzykiem, dotyczącym głównie przezimowania. Ryzyko to można znacznie ograniczyć wybierając odpowiednią odmianę.
 

TERMIN I NORMA WYSIEWU

Poziom nawożenia w zależności od fazy rozwojowej, zasobności gleby, stanowiska i spodziewanych plonów:

 • krzewienie BBCH 21–25 40–80 kg N/ha
 • strzelanie w źdźbło BBCH 31–32 35–70 kg N/ha
 • początek kłoszenia BBCH 49–51 50–100 kg N/ha

We wspomnianych doświadczeniach relatywnie lepszymi plonami na tle innych odmian w ostatnim trzyleciu wyróżniła się odmiana DELAWAR, co oznacza dobrą przydatność tej odmiany do uprawy również w warunkach opóźnionych siewów po zbiorze buraków cukrowych czy kukurydzy.
W przypadku tej ostatniej uprawy warto podkreślić dużą odporność odmiany DELAWAR na fuzariozę kłosów, stanowiącą potencjalnie większe zagrożenie dla pszenicy ozimej uprawianej po kukurydzy.