Moddus Flexi

Skracanie i regulacja zbóż

Moddus Flexi to nowy regulator wzrostu zbóż. Zapobiega wyleganiu zbóż, a dodatkowo dzięki nowej formulacji ME:

  • jest jeszcze bezpieczniejszy dla zbóż, także w trudnych warunkach pogodowych,
  • jest jeszcze bardziej elastyczny w mieszaninach z innymi środkami ochrony roślin i nawozami,
  • jest skuteczny także w warunkach mniejszego natężenia światła.

Moddus Flexi zapobiega wyleganiu zbóż

Regulator wzrostu Moddus Flexi - zapobiega wyleganiu zbóż

Moddus Flexi

Regulator wzrostu Moddus Flexi - zapobiega wyleganiu zbóż - kontrola

KONTROLA

play_circle
Moddus Flexi – rozpuszczalność vs inne regulatory zbóż
play_circle
Moddus 250 EC - nowa niższa cena

Moddus Flexi skraca i reguluje wzrost zbóż

  • skraca i pogrubia źdźbła
  • zapewnia lepiej rozwinięty i silniejszy system korzeniowy
Regulator wzrostu Moddus Flexi - skraca i reguluje wzrost zbóż

Moddus Flexi zapobiega wyleganiu zbóż i pozytywnie wpływa na plon

Regulator wzrostu Moddus Flexi - doświadczenie

Moddus Flexi - nowa formulacja

Nowa formulacja Moddus Flexi – ME – sprawia, że substancja czynna jest równomiernie i jednorodnie rozprowadzona w mieszaninie.

Doświadczenie - test rozpuszczalności różnych formulacji trinekspaku etylu w wodzie w temperaturze około 5°C. Moddus Flexi wykazuje zdecydowaną przewagę nad pozostałymi produktami - wyróżnia go znakomita rozpuszczalność.

Moddus Flexi – nowa formulacja - Moddus Flexi
Moddus Flexi
Moddus Flexi – nowa formulacja - Trineksapak 500 EC
Trineksapak 500 EC
Moddus Flexi – nowa formulacja - Trineksapak 250 EC (generyczny)
Trineksapak 250 EC (generyczny)
Moddus Flexi – nowa formulacja - Trineksapak WG
Trineksapak WG

 

Regulator wzrostu Moddus Flexi - rozpuszczalność

 

Efekt działania mieszaniny regulatora wzrostu z herbicydem i fungicydem

Efekt działania mieszaniny regulatora wzrostu z herbicydem i fungicydem - Moddus Flexi
Moddus Flexi
Efekt działania mieszaniny regulatora wzrostu z herbicydem i fungicydem - Trineksapak generyczny
Trineksapak generyczny

Czy wiesz, że… w Polsce – według badań rynkowych – ponad 80% zabiegów produktem Moddus jest wykonywana w mieszaninach z innymi środkami ochrony roślin? (Kleffmann 2018)

Moddus Flexi, dzięki nowej formulacji ME, wykazuje jeszcze lepszą rozpuszczalność i gwarantuje elastyczne mieszanie z innymi produktami oraz większe bezpieczeństwo dla zbóż.

Efekt działania mieszaniny regulatora wzrostu z herbicydem i fungicydem - zboża

Moddus Flexi – działanie przy mniejszym nasłonecznieniu

Doświadczenia Niemcy 2007 (Uniwersystet w Gießen) – pszenica odmiany Monopol

Moddus Flexi reguluje wysokość rośliny, także przy mniejszym nasłonecznieniu.

Moddus Flexi – działanie przy mniejszym nasłonecznieniu - Wysokość roślin

Moddus Flexi wpływa pozytywnie na MTZ, także przy mniejszym nasłonecznieniu.

Moddus Flexi – działanie przy mniejszym nasłonecznieniu - Masa tysiąca ziaren

Moddus Flexi jest bezpieczniejszy dla zbóż, także w warunkach stresowych

Moddus Flexi – wykazuje najniższą fitotoksyczność i najwyższy plon

Doświadczenie Syngenta Niemcy 2017 r., pszenica odmiany JB Asano
Przebieg pogody w trakcie doświadczenia:
przymrozek dwa dni po zabiegu regulacji oraz brak opadów od połowy marca do połowy maja.

Regulator wzrostu Moddus Flexi - jest bezpieczniejszy dla zbóż

Należy pamiętać, że zgodnie z kodeksem dobrej praktyki rolniczej, nie należy stosować środków ochrony roślin podczas niekorzystnych warunków pogodowych, takich jak np. susza, mróz, wilgotny łan czy upały. Formulacja Moddus Flexi, w porównaniu do formulacji innych regulatorów wzrostu, obniża ryzyko negatywnego wpływu zabiegu regulacji w warunkach pogodowych odbiegających od optymalnych. Natomiast nie zwalnia to z postępowania zgodnie z kodeksem dobrej praktyki rolniczej.

Moddus Flexi – zalecane dawki i terminy stosowania

Poniżej w tabeli prezentujemy gatunki zbóż, rekomendowane dawki (określone w litrach na hektar) i termin stosowania Moddus Flexi.

Regulator wzrostu Moddus Flexi - zalecane dawki i terminy stosowania

Sprawdź inne regulatory wzrostu zbóż dostępne w ofercie Syngenta

Produkty do ochrony zbóż najczęściej kupowane razem:

Moddus 250 EC 
Regulacja wzrostu zbóż
Teraz w niżej cenie!

Axial 50 EC
Na miotłę i inne chwasty jednoliścienne zbóż

Turbo Pak
Na mączniaka zbóż