You are here

Hybrydowy jęczmień ozimy Hyvido™

Unikalne, wysokoplonujące hybrydowe odmiany jęczmienia ozimego.

Akademia Jęczmienia HybrydowegoZ myślą o potrzebie uzyskiwania coraz wyższych i lepszej jakości plonów jęczmienia, firma Syngenta jako jedyna wprowadziła na rynki światowe unikalne, wysokoplonujące hybrydowe odmiany jęczmienia ozimego.
 

W bieżącym sezonie w ofercie Syngenta znajduje się sześć odmian ozimego jęczmienia hybrydowego: Trooper, Galation, Wootan, Hobbit, Zzoom oraz Mercurioo.
 
Łącząc doświadczenie ekspertów z dziedziny hodowli i ochrony roślin opracowano ścisłe zalecenia uprawowe dostosowane do szczególnej dynamiki wzrostu odmian hybrydowych, pozwalające na pełne wykorzystanie ich potencjału genetycznego. Technologia uprawy jęczmienia hybrydowego dedykowana jest producentom zbóż paszowych, dla których Syngenta, jako jedyna firma, konsekwentnie rozwija system uprawy i ochrony, pozwalając w ten sposób maksymalizować efekt ekonomiczny produkcji.

Dzięki konsekwentnemu rozwijaniu kompleksowego systemu uprawy, uzyskano – w porównaniu z konwencjonalnymi odmianami populacyjnymi – trwale wyższe plony oraz większą stabilność plonu w zróżnicowanych lub trudnych warunkach stanowiskowych, atmosferycznych i uprawowych. Należy podkreślić, iż różnica ta występuje tym wyraźniej, im lepiej system uprawy jest dostosowany do szczególnej dynamiki wzrostu odmian hybrydowych. Przewaga technologii hybrydowej jęczmienia ozimego Syngenta potwierdzona została w wielu doświadczeniach jak i w produkcji polowej między innymi w Polsce, gdzie na plantacjach wdrożeniowych jak i produkcyjnych, ozime odmiany jęczmienia hybrydowego plonowały nawet ponad 10 t z ha.

Dodatkowo w porównaniu do oficjalnych wyników plonowania w Niemczech (np. pochodzących z krajowych badań odmian), uzyskanych przy zastosowaniu konwencjonalnych warunków uprawy, z wynikami plonowania uzyskanymi przy zastosowaniu zoptymalizowanej technologii uprawy odmian hybrydowych jęczmienia, różnice na korzyść technologii hybrydowej Syngenta wynosiły od 10 do 15 q/ha.

Odmiany jęczmienia hybrydowego Hyvido™


Jęczmień hybrydowy Hyvido - SY Dakoota

Specjalista w plonie i jakości ziarna

Jęczmień hybrydowy Hyvido Wootan

Wyznacza nowy standard w plonowaniu jęczmienia. Mieszaniec trójfazowy.

Jęczmień hybrydowy Hyvido Toreroo

Wysoka plenność, zdrowotność i masa 1000 ziaren

Jęczmień hybrydowy Hyvido SY Baracooda

Nowy standard plonowania wśród odmian mieszańcowych Hyvido™

Jęczmień hybrydowy Hyvido SY Galileoo

Najwyższe plony w doświadczeniach rejestracyjnych * na obu poziomach agrotechniki

Program ochrony jęczmienia hybrydowego Hyvido™


Środki ochrony roślin


Herbicyd Boxer
Herbicydy

Boxer 800 EC

Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej. Jest...

Insektycyd Karate Zeon
Insektycydy

Karate Zeon 050 CS

Środek owadobójczy i przędziorkobójczy w formie koncentratu przeznaczony do zwalczania...

Herbicyd Axial 50
Herbicydy

Axial 50 EC

Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej. Jest...

Regulator wzrostu Moddus
Regulatory wzrostu

Moddus 250 EC

Środek z grupy regulatorów wzrostu roślin w formie koncentratu stosowany do zbóż.

Fungicyd Turbo Pak
Fungicydy

Turbo Pak

Turbo Pak to połączenie 2 produktów: Tern® 750 EC oraz Plexeo® 60 EC. Pakiet zapewnia...

Regulator wzrostu Moddus Flexi
Regulatory wzrostu

Moddus Flexi

Nowość w regulacji wzrostu zbóż!

Vibrance Star
Zaprawy nasienne

Vibrance Star

Zaprawa nowej generacji, niepowtarzalna zaprawa trójskładnikowa, wykazuje pozytywny...


Hybrydowe odmiany jęczmienia ozimego firmy Syngenta łączą w sobie to, co najlepsze w jęczmieniu. Efekt prac specjalistów w dziedzinie hodowli zbóż, który jest ewenementem na skalę światową, dzięki firmie Syngenta jest na wyciągnięcie ręki każdego rolnika. Specyficzna genetyka poszczególnych odmian jęczmienia hybrydowego gwarantuje jego niezwykle wysoką wydajność i odporność. Wysiewając nasiona jęczmienia hybrydowego nie trzeba martwić się o wybór między ilością a jakością – jęczmień hybrydowy zapewnia i jedno, i drugie.

Dostępne w ofercie odmiany jęczmienia ozimego są dedykowane producentom zbóż paszowych. Każda z nich nieco się od siebie różni, dzięki czemu rolnicy będą mogli dobrać wysoce wyspecjalizowane odmiany do swoich indywidualnych potrzeb. Oferta obejmuje odmiany jęczmienia hybrydowego cechujące się zimnotrwałością, stabilnością źdźbła, dużą liczbą ziaren w kłosie, odpornością na najczęściej występujące choroby jęczmienia i wysokim potencjałem plonotwórczym. Wszystkie odmiany ozimego jęczmienia hybrydowego łączy jedna cecha: ich wysiewanie pokazuje zupełnie inny wymiar uprawy jęczmienia. Ich wzrost jest bowiem niewzburzony nawet przez trudny dla rolników zmienny klimat, w obrębie którego znajduje się Polska. Dodatkowe wspomaganie jęczmienia ozimego odpowiednimi środkami ochrony roślin na poszczególnych etapach jego wzrostu to przepis na sukces, którego można doświadczyć w czasie każdych żniw.