Hyvido - SY Galileoo

SY Galileoo

SY Galileoo

Plon - zimotrwałość - jakość

SY Galileoo
SY Galileoo

Typ o gęstym lanie

  • Najwyższe plony w doświadczeniach rejestracyjnych * na obu poziomach agrotechniki
  • Wśród odmian Hyvido™ wyróżnia się zimotrwałością
  • Dobra odporność na choroby oraz jakość ziarna (waga hektolitra – 66 kg/hl, śr. z 24 pól)

*) rejestracja – Niemcy 2018

Jęczmień hybrydowy Hyvido - SY Galileoo

Odmiana SY GALILEOO wnosi kolejny, istotny postęp w plonowaniu jęczmienia ozimego oraz w parametrach jakościowych ziarna (waga hektolitra). Warto również szczególnie podkreślić wysoką ocenę zimotrwałości tej odmiany w odniesieniu do innych odmian. SY GALILEOO będzie dostępna do zasiewów w nadchodzącym sezonie.

WZROST

Termin kłoszenia 5 średni
Wczesność 5 średnia
Wysokość roślin 6 średnie-wysokie
Wymagania glebowe 4 niewielkie-średnie

SKŁONNOŚĆ DO

Łamliwość źdźbeł 5 średnia
Łamliwości kłosów 6 średnia-wysoka

PODATNOŚĆ NA

Mączniak prawdziwy 3 niewielka
Plamistość siatkowa 4 niewielka-średnia
Rynchosporioza 5 średnia
Rdza karłowa 3 niewielka
rus żółtej mozaiki jęczmienia posiada gen odporności na typ 1

PLON

Gęstość łanu 4 średnia-wysoka
Liczba ziaren/kłos 5 średnia
Masa 1000 ziaren 6 średnia-wysoka
Plon ziarna na poziomach intensywności A1/A2 9;9 (bardzo wysoki; bardzo wysoki) Masa hektolitra 5 średnia

doświadczenia oficjalne 2015, 2016, 2017

NORMA WYSIEWU

Termin siewu Ziaren/m2
Siew wczesny (10 – 15 września) 140-180
Siew optymalny (16 – 25.września) 180-220
Siew opóźniony (26 września – 5 października). 220-280